ARKIB KBSM


KOLEKSI PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2019
Bahasa Inggeris (Kelantan) - Kertas 1 (Skema) + Kertas 2 (Skema)
Bahasa Inggeris (MRSM) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema

Matematik (Kelantan) - Kertas 1 +  Kertas 2 + Skema
Matematik (Johor) - Kertas 1 (Skema) +  Kertas 2 (Skema)
Matematik (MRSM) - Kertas 1 (Skema) + Kertas 2 (Skema)

Sains (Kelantan) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Sains (N Sembilan) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema

Pendidikan Islam (Kelantan) - Kertas 1 +  Kertas 2 + Skema
Pendidikan Islam (N Sembilan) - Kertas 1 (Skema) +  Kertas 2 (Skema)
Pendidikan Islam (Pahang) - Kertas 1 (Skema) +  Kertas 2 (Skema)
Pendidikan Islam (Perlis) - Kertas 1 (Skema) +  Kertas 2 (Skema)
Pendidikan Islam (MRSM) - Kertas 1 (Skema) +  Kertas 2 (Skema)
Pendidikan Islam (Kedah) - Kertas 1 (Skema) +  Kertas 2 (Skema)

Matematik Tambahan (Kelantan) - Kertas 1 (Skema) + Kertas 2 + Skema
Matematik Tambahan (Johor) - Kertas 1 (Skema) + Kertas 2 (Skema)
Matematik Tambahan (YIK) - Kertas 1 (Skema) + Kertas 2 (Skema)
Matematik Tambahan (MRSM) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema

Fizik (Kelantan) - Kertas 1 + Kertas 2 + Kertas 3 + Skema
Fizik (N Sembilan) - Kertas 1 + Kertas 2 + Kertas 3 + Skema
Fizik (Melaka) - Kertas 1 + Kertas 2 + Kertas 3 + Skema
Fizik (MRSM) - Kertas 1 (Skema) + Kertas 2 (Skema) + Kertas 3 (Skema)
Fizik (P Pinang) - Kertas 1 (Skema) + Kertas 2 (Skema) + Kertas 3 (Skema)

Kimia (Kelantan) - Kertas 1 + Kertas 2 + Kertas 3 + Skema
Kimia (SBP) - Kertas 1 + Kertas 2 + Kertas 3 + Skema
Kimia (MRSM) - Kertas 1 (Skema) + Kertas 2 (Skema) + Kertas 3 (Skema)

Biologi (Kelantan) - Kertas 1 + Kertas 2 + Kertas 3  + Skema
Biologi (MRSM) - Kertas 1 (Skema) + Kertas 2 (Skema) + Kertas 3 (Skema)

Tasawwur Islam (Kelantan) - Kertas 1 + Kertas 2  + Skema

Prinsip Perakaunan (Kelantan) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema-
Prinsip Perakaunan (MRSM) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema

Ekonomi (Kelantan) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Geografi (Kelantan) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema 
Perniagaan (Kelantan) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Pendidikan Seni Visual (Kelantan) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema


KOLEKSI PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2018
Bahasa Melayu (Kelantan) - Soalan K1K2  + Skema K1K2
Bahasa Melayu (Kedah) - Soalan K1K2  + Skema K1K2
Bahasa Melayu (MRSM) - Soalan K1K2  + Skema K1K2
Bahasa Melayu (Melaka) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Bahasa Melayu (Pulau Pinang) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Bahasa Melayu (Perlis) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Bahasa Melayu (SBP) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Bahasa Melayu (Terengganu) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Bahasa Melayu (YIK) - Soalan K1K2  +  [Skema K1K2]
Bahasa Melayu (Johor) - Soalan K1K2  +  [Skema K1K2]
Bahasa Melayu (N Sembilan) - Soalan K1K2  +  [Skema K1K2]
Bahasa Melayu (Sabah) - Soalan K1K2  +  [Skema K1K2

Bahasa Inggeris (Melaka) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Bahasa Inggeris (MRSM) - Soalan K1 + Soalan K2 + Skema K1K2
Bahasa Inggeris (N Sembilan) - Soalan K1 + Soalan K2 + [Skema K1K2]
Bahasa Inggeris (Kelantan) - Soalan K1 + Soalan K2 + [Skema K1K2]
Bahasa Inggeris (Pahang) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Bahasa Inggeris (Perlis) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Bahasa Inggeris (Terengganu) - Soalan K1 + Soalan K2 + [Skema K1K2]
Bahasa Inggeris (Johor) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Bahasa Inggeris (Sabah) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Bahasa Inggeris (Sarawak) - Soalan K1 + Soalan K2  +  [Skema K1K2]
Bahasa Inggeris (Kedah) - Soalan K1 + Soalan K2  +  [Skema K1K2]
Bahasa Inggeris (P Pinang) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Bahasa Inggeris (Perak) - Soalan K1 + Soalan K2  +  [Skema K1K2]
Bahasa Inggeris (Selangor) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
                   
Sejarah (MRSM) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2  [Skema]
Sejarah (Kelantan) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2  [Skema
Sejarah (Melaka) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2  [Skema
Sejarah (N Sembilan) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2  [Skema]
Sejarah (Pahang) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2  [Skema]

Matematik (Kedah) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Matematik (MRSM) - Soalan K1 + Soalan K2 + Skema K1K2
Matematik (N Sembilan) - Soalan K1 + Soalan K2 + Skema K1K2
Matematik (Perlis) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]


SOALAN PRAKTIS BESTARI 2018 JUJ JPN PAHANG
Matematik Moden Kertas 1 - Set 1 + Skema
Matematik Moden Kertas 2 - Set 1 + Skema


Sains (Kedah) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Sains (Perlis) - Soalan K1 + Soalan K2 + [Skema K1K2]
Sains (N Sembilan) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Sains (Terengganu) - Soalan K1 + Soalan K2 + [Skema K1K2]
Sains (P Pinang) - Soalan K1 + Soalan K2 + [Skema K1K2]
Sains (Sarawak) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]

Pendidikan Islam (Johor) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Pendidikan Islam (Kelantan) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Pendidikan Islam (MRSM) - Soalan + [Skema]
Pendidikan Islam (N Sembilan) - Soalan + [Skema]
Pendidikan Islam (Terengganu) - Soalan K1 + Soalan K2  + [SkemaK1K2]

Matematik Tambahan (Kedah) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Matematik Tambahan (N Sembilan) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Matematik Tambahan (Perlis) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Matematik Tambahan (Selangor) - Soalan K1K2  +  [Skema K1] + [Skema K2]
Matematik Tambahan (MRSM) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Matematik Tambahan (Terengganu) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Matematik Tambahan (YIK) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Matematik Tambahan (SBP) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]

SOALAN PRAKTIS BESTARI 2018 JUJ JPN PAHANG
Matematik Tambahan Kertas 1 - Set 1 + Skema
Matematik Tambahan Kertas 2 - Set 2 + Skema

Fizik (Johor) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema] + Soalan K3  [Skema]
Fizik (MRSM) - Soalan K1  + Soalan K2  + Soalan K3 +  [Skema K1K2K3]
Fizik (Kedah) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Fizik (Kelantan) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema] + Soalan K3  [Skema]
Fizik (Sarawak) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema] + Soalan K3  [Skema]

Kimia (Johor) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema] + Soalan K3  [Skema]
Kimia (MRSM) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema] + Soalan K3  [Skema]
Kimia (P Pinang) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema] + Soalan K3  [Skema]
Kimia (Terengganu) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema] + Soalan K3  [Skema]
Kimia (Perlis) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema] + Soalan K3  [Skema]

Biologi (Johor) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema] + Soalan K3  [Skema]
Biologi (MRSM) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema] + Soalan K3  [Skema]
Biologi (Kedah) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema] + Soalan K3  [Skema]
Biologi (NS) - Soalan K1(1) (2)  [Skema] + Soalan K2 [Skema] + Soalan K3  [Skema]
Biologi (Terengganu) - Soalan K1K2K3  +  [Skema

Prinsip Perakaunan (Johor) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Prinsip Perakaunan (Kedah) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Prinsip Perakaunan (Kelantan) - Soalan K1 + Soalan K2  + [Skema]
Prinsip Perakaunan (N Sembilan) - Soalan K1 + Soalan K2  + [Skema]
Prinsip Perakaunan (MRSM) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Prinsip Perakaunan (P Pinang) - Soalan K1 + Soalan K2  + [Skema]
Prinsip Perakaunan (Perlis) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]

Pengajian Perniagaan (Johor) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Pengajian Perniagaan (Selangor) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]

Ekonomi Asas (P Pinang) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Ekonomi Asas (Kelantan) - Soalan + Skema

Pendidikan Al-Quran dan Sunnah (Johor) - Soalan + [Skema]
Pendidikan Al-Quran dan Sunnah (Perak) - Soalan + [Skema]
Pendidikan Al-Quran dan Sunnah (Melaka) - Soalan + [Skema]
Pendidikan Al-Quran dan Sunnah (Perlis) - Soalan + [Skema]
Pendidikan Al-Quran dan Sunnah (Selangor) - Soalan + [Skema]

Pendidikan Syariah Islamiah (MRSM) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Pendidikan Syariah Islamiah (Perak) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Pendidikan Syariah Islamiah (Kelantan) - Soalan K1 + Soalan K2  + [Skema K1K2]
Pendidikan Syariah Islamiah (Melaka) - Soalan K1 [Skema
Pendidikan Syariah Islamiah (N Sembilan) - Soalan K1K2  +  [Skema K1K2
Pendidikan Syariah Islamiah (Selangor) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Pendidikan Syariah Islamiah (Terengganu) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]

Pendidikan Moral (Johor) - Soalan + [Skema
Pendidikan Moral (Selangor) - Soalan + [Skema]

Tasawwur Islam (MRSM) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Tasawwur Islam (N Sembilan) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]

Tasawwur Islam (P Pinang) - Soalan K1 + Soalan K2  + [Skema]
Tasawwur Islam (Terengganu) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Tasawwur Islam (Kedah) - Soalan K2 [Skema]
Tasawwur Islam (Kelantan) - Soalan K1 [Skema
Tasawwur Islam PraSPM (Kelantan) - Soalan K1 + Soalan K2 +  [Skema K1K2]
Tasawwur Islam (Sabah) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Tasawwur Islam (Pahang) - Soalan K2 [Skema]

Bahasa Arab (Johor) - Soalan K1 [Skema]  
Bahasa Arab (Kedah) - Soalan K1 + Soalan K2  + [Skema K1K2]
Bahasa Arab (N Sembilan) - Soalan K1 [Skema]  +  Soalan K2 [Skema
Bahasa Arab (Perlis) - Soalan K1 [Skema]  +  Soalan K2 [Skema
Bahasa Arab (Sabah) - Soalan K1 [Skema

KOLEKSI SOALAN PERCUBAAN SPM 2017
B Melayu (Johor)  - Kertas 1 dan 2 + Skema
B Melayu (Kedah) - Kertas 1 + Skema K1 + Kertas 2 + Skema K2
B Melayu (Kelantan) - Kertas 1 dan 2 + Skema
B Melayu (Melaka) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
B Melayu (MRSM) - Kertas 1 dan Kertas 2 + Skema
B Melayu (N Sembilan) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
B Melayu (Pahang) - Kertas 1 dan Kertas 2 + Skema
B Melayu (Perak) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
B Melayu (Perlis) - Kertas 2 Set 1 + Skema + Kertas 2 Set 2 + Skema
B Melayu (P Pinang) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
B Melayu (Sabah) - Kertas 1 dan Kertas 2 + Skema
B Melayu (Sarawak) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
B Melayu (SBP) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
B Melayu (Selangor) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
B Melayu (Terengganu) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
B Melayu (Yayasan Islam Kelantan) - Kertas 1 dan Kertas 2 + Skema
B Melayu (WPKL) - Kertas 1 dan Kertas 2 + Skema

Sejarah (Kedah) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema + Kertas 3 + Skema
Sejarah (Kelantan) - Kertas 2 + Skema
Sejarah (Melaka) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema + Kertas 3 + Skema
Sejarah (N Sembilan) - Kertas 1 + Skema
Sejarah (P Pinang Set 1) - Kertas 1 + Skema
Sejarah (P Pinang Set 3) - Kertas 1 + Skema
Sejarah (P Pinang Set 5) - Kertas 1 + Skema
Sejarah (Pahang) - Kertas 2 + Skema + Kertas 3 + Skema
Sejarah (Perak) - Kertas 1 + Skema
Sejarah (Perak Set 2) - Kertas 1 + Skema
Sejarah (Perlis) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema + Kertas 3 + Skema
Sejarah (SBP) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema + Kertas 3 + Skema
Sejarah (Selangor) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema + Kertas 3 + Skema
Sejarah (Terengganu) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema

B Inggeris (Perlis) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
B Inggeris (Kedah) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
B Inggeris (Kelantan) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
B Inggeris (MRSM) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
B Inggeris (Terengganu) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
B Inggeris (SBP) - Kertas 1 + Kertas 2 Sec A + Kertas 2 Sec B + Skema

Pendidikan Islam (Perlis) - Soalan + Skema
Pendidikan Islam (Kelantan) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Pendidikan Islam (N Sembilan) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Pendidikan Islam (Pahang) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Pendidikan Islam (Perak) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Pendidikan Islam (Sabah) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Pendidikan Islam (Terengganu) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Pendidikan Islam (SBP) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema

Matematik Moden (Terengganu) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema K1K2
Matematik Moden (Kedah) - Kertas 1  + Skema + Kertas 2 + Skema 
Matematik Moden (Perlis) - Kertas 1  + Skema + Kertas 2 + Skema
Matematik Moden (Kelantan) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema K1K2
Matematik Moden (MRSM) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Matematik Moden (Pahang) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Matematik Moden (SBP) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema

Sains (Johor) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema 
Sains (Kedah) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema K1K2
Sains (Kelantan) - Kertas 2 + Skema
Sains (N Sembilan) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Sains (P Pinang) - Kertas 1 + Skema
Sains (Pahang) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema 
Sains (Perlis) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Sains (Sarawak) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Sains (Terengganu) - Kertas 1 + Kertas 2 + SkemaK1K2

Matematik Tambahan (Terengganu) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Matematik Tambahan (Kelantan) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema K1K2
Matematik Tambahan (Pahang) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema 
Matematik Tambahan (Perlis) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Matematik Tambahan (Johor) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Matematik Tambahan (Kedah) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Matematik Tambahan (N Sembilan) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Matematik Tambahan (P Pinang) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Matematik Tambahan (Perak) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Matematik Tambahan (SBP) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Matematik Tambahan (Selangor) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Matematik Tambahan (MRSM) - Kertas 1 + Kertas 2 + SkemaK1K2

Fizik (Kedah) - Kertas 1 + Kertas 2 + Kertas 3 + Skema
Fizik (Kelantan) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Fizik (Pahang) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema + Kertas 3 + Skema
Fizik (Terengganu) - Kertas 1 + Kertas 2 + Kertas 3 + Skema K123
Fizik (MRSM) - Kertas 1 + Skema + Kertas 3 + Skema
Fizik (SBP) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema + Kertas 3 + Skema

Kimia (Kedah) - Kertas 1 + Kertas 2 + Kertas 3 + Skema K123
Kimia (Kelantan) - Kertas 1 + Kertas 2 + Kertas 3 + Skema K123
Kimia (N Sembilan) - Kertas 1 + Kertas 2 + Kertas 3 + Skema K123
Kimia (Perlis) - Kertas 1 + Kertas 2 + Kertas 3 + Skema K123
Kimia (Terengganu) - Kertas 1 + Kertas 2 + Kertas 3 + Skema K123
Kimia (MRSM) - Kertas 1 + Kertas 2 + Kertas 3 + Skema
Kimia (SBP) - Kertas 1 + Kertas 2 + Kertas 3 + Skema

Biologi (Kedah) - Kertas 1 + Skema + K2 (A) + K2 (B) + Skema AB + Kertas 3 + Skema
Biologi (Pahang) - Kertas 2 + Skema
Biologi (Terengganu) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema + Kertas 3 + Skema
Biologi (MRSM) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema + Kertas 3 + Skema
Biologi (SBP) - Kertas 1 + Kertas 2 + Kertas 3 + Skema

Prinsip Perakaunan (Kedah) - Kertas 1 + Kertas 2 + SkemaK1K2
Prinsip Perakaunan (Kelantan) - Kertas 1 + Kertas 2 + SkemaK1K2
Prinsip Perakaunan (N Sembilan) - Kertas 1 + Kertas 2 + SkemaK1K2
Prinsip Perakaunan (Pahang) - Kertas 1 + Kertas 2 + SkemaK1K2
Prinsip Perakaunan (Perak) - Kertas 1 + Kertas 2 + SkemaK1K2
Prinsip Perakaunan (SBP) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema K1K2

Ekonomi Asas (Johor) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Ekonomi Asas (Kedah) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Ekonomi Asas (Kelantan) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Ekonomi Asas (Melaka) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Ekonomi Asas (P Pinang) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Ekonomi Asas (Perlis) - Kertas 2 + Skema

Tasawwur Islam (Johor) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Tasawwur Islam (Kedah) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Tasawwur Islam (Kelantan) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Tasawwur Islam (MRSM) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Tasawwur Islam (P Pinang) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Tasawwur Islam (Pahang) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Tasawwur Islam (Sarawak) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema

Bahasa Arab (Kedah) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Bahasa Arab (Perlis) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema


KOLEKSI SOALAN PERCUBAAN SPM 2016
B Melayu (Perlis) -  Kertas 1 dan 2 + Skema K1 + Skema K2
B Melayu (Kelantan) -  Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
B Melayu (Yayasan Islam Kelantan)  - Kertas 1 + Kertas 2 + SkemaK1K2
B Melayu (Sabah) - PPD Kota Belud  Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
B Melayu (Sabah) -  Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
B Melayu (SBP) -   Kertas 1 + Skema  + Kertas 2 + Skema
B Melayu (MRSM) -  Kertas 1 dan 2 + Skema K1 + Skema K2
B Melayu (Melaka) -  Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
B Melayu (Johor) - PPD Mersing  Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
B Melayu (Johor) - PPD Tangkak Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
B Melayu (Johor) - PPD Segamat  Kertas 1 + Skema +  Kertas 2 + Skema
B Melayu (Perak) - Kinta Selatan  Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
B Melayu (Sarawak) - Belaga  Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
B Melayu (Sarawak) - Kuching  Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
B Melayu (Negeri Sembilan) -  K1 dan K2 + Skema)
B Melayu (Terengganu)  -  Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
B Melayu (Kedah)  -  Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
B Melayu (Pulau Pinang)  -    Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
B Melayu (Selangor) - Kertas 1 (Skema) + Kertas 2 + Skema
B Melayu (Kelantan)  -   Kertas 1 + Kertas 2 + Skema

Bahasa Inggeris (Kelantan) -  Kertas 1 + Kertas 2 + Skema 
Bahasa Inggeris (Terengganu) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Bahasa Inggeris (SBP) -  Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Bahasa Inggeris (Melaka) -  Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Bahasa Inggeris (Kedah) -  Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Bahasa Inggeris (N Sembilan) -  Kertas 1 + Kertas 2 + Skema

Sejarah (Kelantan) - Kertas 1 + Kertas 2 + Kertas 3 + Skema
Sejarah (Selangor Set 1) -  K1 + Skema + K2 + Skema + K3 + Skema
Sejarah (Selangor Set 2) - K1 + Skema + K2 + Skema
Sejarah (Terengganu)  - Soalan + Skema

Matematik (Kelantan) -  Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Matematik (Terengganu)   - Soalan + Skema

Sains (Kelantan) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Sains (Terengganu) - Soalan + Skema

Pendidikan Islam (Kelantan) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Pendidikan Islam (Terengganu) - Soalan + Skema

Matematik Tambahan (Kelantan) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Matematik Tambahan (Johor) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Matematik Tambahan (Kedah) -   Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Matematik Tambahan (Melaka) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Matematik Tambahan (Pahang) - K1K2Skema
Matematik Tambahan (Terengganu) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Matematik Tambahan (SBP) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Matematik Tambahan (Negeri Sembilan) - Kertas 1 + Kertas 2 + SkemaK1K2
Matematik Tambahan (Selangor Set 1) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Matematik Tambahan (Selangor Set 2) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Matematik Tambahan (Selangor Set 3) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Matematik Tambahan (Selangor Set 4) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Matematik Tambahan (Selangor Set 5) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Matematik Tambahan (Selangor Set 6) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Matematik Tambahan (Selangor Set 7) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Matematik Tambahan (Selangor Set 8) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Matematik Tambahan (Selangor Set 9) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Matematik Tambahan (Selangor Set 10) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Matematik Tambahan (Terengganu) - Soalan + Skema

Fizik (Kelantan) - Kertas 1 + Kertas 2 + Kertas 3 + Skema 
Fizik (Terengganu) - Soalan + Skema

Kimia (Kelantan) - Kertas 1 + Kertas 2 + Kertas 3 + Skema
Kimia (Terengganu) - Soalan + Skema

Biologi (Kelantan) - Kertas 1 + Kertas 2 + Kertas 3 + Skema
Biologi (Terengganu) - Soalan + Skema

Tasawwur Islam (Kelantan) -  Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Tasawur Islam (Terengganu) - Soalan + Skema

Pendidikan Seni Visual (Kelantan) -  Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Pendidikan Seni Visual (Terengganu) - Soalan + Skema

Ekonomi Asas (Kelantan) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Ekonomi Asas (Terengganu)Soalan + Skema
Ekonomi Asas Set 1 (Kelantan) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Ekonomi Asas Set 2 (Kelantan) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema

Geografi  (Terengganu) - Soalan + Skema
Geografi  (Kelantan) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema

Ekonomi Rumah Tangga Set 1 (Kelantan) Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Ekonomi Rumah Tangga Set 2 (Kelantan) Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Ekonomi Rumah Tangga (Terengganu)Soalan + Skema

Pendidikan Moral (Terengganu) - Soalan + Skema
Perdagangan (Terengganu) - Soalan + Skema
Lukisan Kejuruteraan (Terengganu) - Soalan + Skema

Bahasa Cina  (Terengganu)  -  Soalan + Skema
Bahasa Arab  (Terengganu) -  Soalan + Skema

ICT  (Kelantan) - Soalan + Skema

Kesusasteraan Melayu - Modul 1  (Kelantan) - (Soalan + Skema)
Kesusasteraan Melayu - Modul 2  (Kelantan) - Soalan + Skema)

Lukisan Kejuruteraan  (Kelantan) - Soalan + Skema

Prinsip Perakaunan Set 1  (Kelantan) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Prinsip Perakaunan Set 2  (Kelantan) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema

Pendidikan Moral Set 1  (Kelantan) - Soalan + Skema
Pendidikan Moral Set 2  (Kelantan) Soalan + Skema
Pendidikan Moral Set 3  (Kelantan) Soalan + Skema

Perdagangan Set 1 (Kelantan) Kertas 1 + Skema - Kertas 2 + Skema
Perdagangan Set 2 (Kelantan) Kertas 1 + Skema - Kertas 2 + Skema

Reka Cipta Set 1 (Kelantan) Soalan + Skema
Reka Cipta Set 2 (Kelantan) Soalan + Skema

Bahasa Cina Set 1 (Kelantan) Kertas 1 + Skema - Kertas 2 + Skema
Bahasa Cina Set 2 (Kelantan) Kertas 1 + Skema - Kertas 2 + Skema


PT3


PERCUBAAN PT3 2018
B Melayu (Kelantan) - Soalan + Skema
B Inggeris (Kelantan) - Soalan + Skema
Matematik (Kelantan) - Soalan + Skema
Sains (Kelantan) - Soalan + Skema
Pendidikan Islam (Kelantan) - Soalan + Skema

SOALAN LATIHAN PERTENGAHAN TAHUN 2018 PT3
Matematik - Soalan + Skema
Sains - Soalan + Skema

PERCUBAAN PT3 2017
B Melayu (Kelantan) - Soalan + Skema
B Melayu (MRSM) - Soalan + Skema
B Melayu (Perlis) - Soalan + Skema
B Melayu (Terengganu) - Soalan + Skema

B Inggeris (Johor) - Soalan + Skema
B Inggeris (Kelantan) - Soalan + Skema
B Inggeris (P Pinang) - Soalan + Skema

Matematik (Kedah) - Soalan + Skema
Matematik (MRSM) - Soalan + Skema
Matematik (Melaka) - Soalan + Skema
Matematik (Pahang) - Soalan + Skema

Sains (Pahang) - Soalan + Skema
Sains (Kelantan) - Soalan + Skema
Sains (Perlis) - Soalan + Skema
Sains (Johor) - Soalan + Skema
Sains (Kedah) - Soalan + Skema
Sains (MRSM) - Soalan + Skema
Sains (Terengganu) - Soalan + Skema

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3)  2016

SOALAN PERCUBAAN PT3 2016
MPSM KELANTAN
Bahasa Melayu  -  Soalan + Skema
Bahasa Inggeris  -  Soalan + Skema
Sains   -  Soalan + Skema

SOALAN LATIHAN PT3 BK5 
NEGERI TERENGGANU
Bahasa Melayu  -  Soalan + Skema
Sains - Soalan + Skema
Matematik  -  Soalan + Skema
Pendidikan Islam  -  Soalan + Skema
Kemahiran Hidup KT    -  Soalan + Skema
Kemahiran Hidup ERT  -  Soalan + Skema
Kemahiran Hidup SPN  -  Soalan + Skema
Kemahiran Hidup PDG -  Soalan + Skema

MODUL G CAKNA PT3 JPN KELANTAN 2016

Bahasa Melayu Ting 1 Set 1 - Soalan + Skema
Bahasa Melayu Ting 1 Set 2 - Soalan + Skema
Bahasa Melayu Ting 2 Set 1 - Soalan + Skema
Bahasa Melayu Ting 2 Set 2 - Soalan + Skema
Bahasa Melayu Ting 3 Set 1 - Soalan + Skema
Bahasa Melayu Ting 3 Set 2 - Soalan + Skema
Bahasa Inggeris Ting 1 Set 1 - Soalan + Skema
Bahasa Inggeris Ting 1 Set 2 - Soalan + Skema
Bahasa Inggeris Ting 2 Set 1 - Soalan + Skema
Bahasa Inggeris Ting 2 Set 2 - Soalan + Skema
Bahasa Inggeris Ting 3 Set 1 - Soalan + Skema
Bahasa Inggeris Ting 3 Set 2 - Soalan + Skema
Matematik Ting 1 Set 1 - Soalan + Skema
Matematik Ting 1 Set 2 - Soalan + Skema
Matematik Ting 2 Set 1 - Soalan + Skema
Matematik Ting 2 Set 2 - Soalan + Skema
Matematik Ting 3 Set 1 - Soalan + Skema
Matematik Ting 3 Set 2 - Soalan + Skema
Sains Ting 1 Set 1 - Soalan + Skema
Sains Ting 1 Set 2 - Soalan + Skema
Sains Ting 2 Set 1 - Soalan + Skema
Sains Ting 2 Set 2 - Soalan + Skema
Sains Ting 3 Set 1 - Soalan + Skema
Sains Ting 3 Set 2 - Soalan + Skema
KHB ERT Ting 1 Set 1 - Soalan + Skema
KHB ERT Ting 1 Set 2 - Soalan + Skema
KHB ERT Ting 2 Set 1 - Soalan + Skema
KHB ERT Ting 2 Set 2 - Soalan + Skema
KHB ERT Ting 3 Set 1 - Soalan + Skema
KHB ERT Ting 3 Set 2 - Soalan + Skema
KHB KT Ting 1 Set 1 - Soalan + Skema
KHB KT Ting 1 Set 2 - Soalan + Skema
KHB KT Ting 2 Set 1 - Soalan + Skema
KHB KT Ting 2 Set 2 - Soalan + Skema
KHB KT Ting 3 Set 1 - Soalan + Skema
KHB KT Ting 3 Set 2 - Soalan + Skema
KHB PTN Ting 1 Set 1 - Soalan + Skema
KHB PTN Ting 1 Set 2 - Soalan + Skema
KHB PTN Ting 2 Set 1 - Soalan + Skema
KHB PTN Ting 2 Set 2 - Soalan + Skema
KHB PTN Ting 3 Set 1 - Soalan + Skema
KHB PTN Ting 3 Set 2 - Soalan + Skema
KHB PK Ting 1 Set 1 - Soalan + Skema
KHB PK Ting 1 Set 2 - Soalan + Skema
KHB PK Ting 2 Set 1 - Soalan + Skema
KHB PK Ting 2 Set 2 - Soalan + Skema
KHB PK Ting 3 Set 1 - Soalan + Skema
KHB PK Ting 3 Set 2 - Soalan + Skema

MODUL LATIHAN PT3
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK

Bahasa Melayu  
Latihan 1  +  Skema
Latihan 2  +  Skema
Latihan 3  +  Skema

Bahasa Inggeris  

Latihan 1  +  Skema
Latihan 2  +  Skema
Latihan 3  +  Skema 

Matematik  

Latihan 1  +  Skema
Latihan 2  +  Skema

Sains  

Latihan 1  +  Skema
Latihan 2  +  Skema

MODUL PEMBELAJARAN KENDIRI BAHASA MELAYU PT3 2015

Set 1  +  Jawapan
Set 2  +  Jawapan
Set 3  +  Jawapan

KOLEKSI SOALAN PERCUBAAN PT3 2015 (Termasuk Skema)

Kedah  Bahasa Melayu                          
Kedah  Bahasa Inggeris
Kedah  Sains                                         
Kedah  Matematik
Kedah  Pendidikan Islam                      
Kedah  Kemahiran Hidup KMT
Kelantan Bahasa Melayu (Skema)         
Kelantan  Bahasa Inggeris  (Skema)          
Kelantan  Sains  (Skema)

Kelantan  Pendidikan Islam  (Skema)    


KOLEKSI SOALAN PERCUBAAN/LATIHAN
BAHASA MELAYU PT3 2014

JPN Kedah  :    Bahasa Melayu + Skema
MRSM         :    Bahasa Melayu + Skema
Modul JPN Kedah :   Bahasa Melayu (Termasuk Skema)
Modul JPN Perak
Latihan 1  +  Skema
Latihan 2  +  Skema
Latihan 3  +  Skema

BAHAGIAN A :    (25 MARKAH) 
Soalan 1 :  Kesalahan Tatabahasa (8 markah)
Instrumen Contoh
Panduan Bahasa Istana
Latihan 1   +    Jawapan

Soalan 2 :  
Kesalahan Ejaan (3 markah)

Instrumen Contoh
15 kata majmuk yang telah mantap
Latihan Kesalahan Ejaan  +  Jawapan
Latihan 1   +    Jawapan


Soalan 3 : Kemahiran sintaksis (10 markah)
Menggabungkan ayat :  Instrumen Contoh
Mencerakinkan ayat   :  Instrumen Contoh
Ayat Aktif dan Ayat Pasif : Nota
Tukar ayat aktif kepada ayat pasif : Latihan

Soalan 4 : Kemahiran Peribahasa  (4 markah)
Instrumen Contoh

BAHAGIAN B : (30 MARKAH)

Soalan 5 :  Pemahaman Prosa  (10 markah)
Tingkatan 1: Antologi Kasut Kelopak Jantung
Prosa Tradisional
Prosa Moden
Drama


Tingkatan 2: Antologi Gema Sepi Gadis Genius

Prosa Tradisional
Prosa Moden
Drama


Tingkatan 3: Antologi Harga Sebuah Lukisan

Instrumen Contoh

Prosa Tradisional
Prosa Moden
Drama


Soalan 6 Pemahaman Puisi  (10 markah)
Tingkatan 1: Antologi Kasut Kelopak Jantung
Puisi Tradisional
Instrumen Contoh
Puisi Moden


Tingkatan 2: Antologi Gema Sepi Gadis Genius
Puisi Tradisional
Puisi Moden


Tingkatan 3: Antologi Harga Sebuah Lukisan

Puisi Tradisional
Puisi Moden


Soalan 7 : Kajian Novel   (10 markah)

Kajian Novel 
Tingkatan 1 : Bukan Duniaku
Tingkatan 2 : Lestari Bukit Menghijau
Instrumen Contoh + Panduan Menjawab
Tingkatan 3 : 6:20

BAHAGIAN C : (15 MARKAH)

Soalan 8 : Ulasan  (15 markah)
Instrumen Contoh dan Teknik Menjawab (Piramid Makanan)
Contoh Ulasan 1 : Mencegah Demam Denggi (Poster)
Contoh Ulasan 2 : Pembahagian Masa (Carta Pai)

BAHAGIAN D : (30 MARKAH)

Soalan 9 : Karangan Respons Terbuka (30 markah)
Instrumen Contoh Karangan
Karangan Contoh 1 : Memartabatkan bahasa kebangsaan
Karangan Contoh 2 : Kemalangan jalan raya 

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 

KOLEKSI SOALAN PERCUBAAN  PT3 2014 
Jabatan Pendidikan Kedah 
Bahasa Melayu + Skema
Bahasa Inggeris + Skema
Matematik + Skema
Sains + Skema
Kemahiran Hidup KMT + Skema
Kemahiran Hidup ERT + Skema

Maktab Rendah Sains MARA
Bahasa Melayu + Skema

Jabatan Pendidikan Terengganu
Bahasa Inggeris (Termasuk skema)
Sains  +  Skema

MODUL PENINGKATAN PRESTASI PT3 2014
MPSM KEDAH
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Bahasa Arab
Bahasa Cina
Matematik
Sains
Geografi
Sejarah
Kemahiran Hidup Bersepadu (KT)
Kemahiran Hidup Bersepadu (ERT)
Kemahiran Hidup Bersepadu (SPN)
Kemahiran Hidup Bersepadu (PDG)


MODUL LATIHAN PT3 2014
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK
Bahasa Melayu  
Latihan 1  +  Skema
Latihan 2  +  Skema
Latihan 3  +  Skema

Bahasa Inggeris  

Latihan 1  +  Skema
Latihan 2  +  Skema
Latihan 3  +  Skema 

Matematik  

Latihan 1  +  Skema
Latihan 2  +  Skema

Sains  

Latihan 1  +  Skema
Latihan 2  +  Skema

No comments: