ENTRI TERKINI

SEJARAH SPM

2020 Modul Halus Sejarah (Soalan + Skema)
2020 Modul Kaut A Sejarah (Soalan + Skema)
2021 Modul PAMER Sejarah Tingkatan 5 (Soalan) (Skema)
2021 Modul PAMER Sejarah Tingkatan 4 (Soalan) (Skema)
2021 Modul Lonjakan Sejarah (Soalan) (Skema)
2022 Nota Padu Sejarah Tingkatan 4
2022 Nota Padu Sejarah Tingkatan 5
2022 Modul Peruncingan Sejarah Tingkatan 5
2022 Modul Peruncingan Sejarah Tingkatan 4
2022 Bahan Sokongan Pembelajaran Kendiri Sejarah (BSPK)


BAHASA MELAYU SPM

2022 Bahan Sokongan Pembelajaran Kendiri Bahasa Melayu (BSPK)
2022 BSPK Kertas 1 Bahagian A
2022 BSPK Kertas 1 Bahagian B    
2022 BSPK Kertas 2 Soalan 1: Morfologi
2022 BSPK Kertas 2 Soalan 2: Sintaksis
2022 BSPK Kertas 2 Soalan 3: Penyuntingan
2022 BSPK Kertas 2 Soalan 4: Bahasa Melayu Standard
          Kepimpinan Melalui Teladan (Anyflip)
2022 BSPK Kertas 2 Soalan 5: Peribahasa
2022 BSPK Kertas 2 Soalan 6: Pemahaman Petikan Umum
2022 BSPK Kertas 2 Soalan 7: Pemahaman Petikan Sastera
2022 BSPK Kertas 2 Soalan 8: Pemahaman Novel
2022 BSPK Kertas 2 Soalan 9: Rumusan

SUMBER MAYA:
BAHASA MELAYU KERTAS 1
Karangan Bahagian A (Sumber: Cikgu Darwis)
Karangan Bahagian A (Sumber: Cikgu Jay)
Karangan Bahagian B (Sumber: Cikgu Darwis)

BAHASA MELAYU KERTAS 2
BAHAGIAN A:
Sintaksis (Sumber: Cikgu Krishna) 
Penyuntingan (Sumber: Cikgu Jainah Channel)
Penyuntingan (Sumber: Cikgu Zihan)
Peribahasa (Sumber: DidikTV)

BAHAGIAN B:
Panduan Menjawab Petikan Sastera (Sumber: Cikgu Leia)
Jom Cakna SPM Petikan Sastera (Sumber: Ez Learning Web)

BAHAGIAN C:
Cara Mengenal Fokus Soalan Rumusan (Sumber: Cikgu Yusuf Omar)
Kaedah Mengesan Fokus Rumusan (Sumber: Cikgu Leia)
Rumusan (Sumber: Cikgu SR Shahiran Ruslan)

BAHASA MELAYU KERTAS 3 (UJIAN BERTUTUR)
Jom Cakna SPM Bahasa Melayu - Ujian Bertutur

BAHASA MELAYU KERTAS 4 (UJIAN MENDENGAR)
Jom Cakna SPM Bahasa Melayu - Ujian Mendengar