MENUJU SPM 2022/2023

PERCUBAAN SPM 2022
Kelantan:  Sejarah   Kertas Satu  +  Skema
Kelantan:  Sejarah   Kertas Dua  +  Skema  
Selangor: Sejarah   Set 1  Kertas Satu   +   Jawapan
Selangor: Sejarah   Set 1  Kertas Dua    +   Jawapan
Selangor: Sejarah   Set 2  Kertas Satu   +   Jawapan
Selangor: Sejarah   Set 2  Kertas Dua    +   Jawapan
Selangor: Sejarah   Set 3  Kertas Satu   +   Jawapan
Selangor: Sejarah   Set 3  Kertas Dua    +   Jawapan
Terengganu: Kertas Satu + Skema     Kertas Dua + Skema
MRSM:  Kertas Satu + Skema     Kertas Dua + Skema
Negeri Sembilan: Kertas Satu + Skema     Kertas Dua + Skema
Pahang: Kertas Satu + Skema     Kertas Dua + Skema
Perak: Kertas Satu + Skema     Kertas Dua + Skema
Perlis:  Kertas Satu + Skema     Kertas Dua + Skema
Putrajaya: Kertas Satu + Skema     Kertas Dua + Skema 


SOALAN PERCUBAAN SEJARAH SPM 2021
SBP            Kertas 1 + Skema           Kertas 2 + Skema
MRSM        Kertas 1 + Skema           Kertas 2 + Skema
Kelantan    Kertas 1 + Skema           Kertas 2 + Skema
Melaka       Kertas 1 + Skema           Kertas 2 + Skema
Perlis         Kertas 1 + Skema           Kertas 2 + Skema
P. Pinang   Kertas 1 + Skema           Kertas 2 + Skema
Selangor    Kertas 1 + Skema           Kertas 2 + Skema  (Set 1)
Selangor    Kertas 1 + Skema           Kertas 2 + Skema  (Set 2)
Terengganu  Kertas 1  +   Kertas 2    Skema Kertas 1 dan 2

SEJARAH SPM
MODUL SEJARAH BPK
Latihan Objektif Berpandu Tingkatan Empat
Latihan Objektif Berpandu Tingkatan Lima

Set 1: Modul Lonjakan SPM BPK (Jawapan)
Set 2: Modul Lonjakan SPM BPK (Jawapan)

Set 1 Modul Pengukuhan SPM Objektif Tingkatan 4 + Jawapan
Set 2 Modul Pengukuhan SPM Objektif Tingkatan 4 + Jawapan

MODUL SEJARAH JPN KELANTAN 2022
Modul Soalan Fakta (SOFA) Sejarah Tingkatan Empat
Modul Soalan Fakta (SOFA) Sejarah Tingkatan Lima
Topikal Objektif Aneka Pilihan Cemerlang Tingkatan Empat
Topikal Objektif Aneka Pilihan LMS Tingkatan Empat
Topikal Objektif Aneka Pilihan Cemerlang Tingkatan Lima
Topikal Objektif Aneka Pilihan LMS Tingkatan Lima

PROGRAM INTERVENSI BERFOKUS USS JPN KELANTAN
KECERDASAN PELBAGAI VISUAL RUANG
(BUKU TEKS TINGKATAN 4)
Bab 1:  Warisan Negara Bangsa
Bab 2:  Nasionalisme di Malaysia Sebelum Perang Dunia Ke-2

(BUKU TEKS TINGKATAN 5)
Bab 4:   Sistem Persekutuan
Bab 6:   Cabaran Selepas Pembentukan Malaysia
Bab 7:   Membina Kesejateraan Negara
Bab 10: Kecemerlangan Malaysia di Persada Dunia
(Akan dimuat naik dari semasa ke semasa)

BUKU TEKS SEJARAH 
Buku Sejarah KSSM Tingkatan Empat (Anyflip)
Buku Sejarah KSSM Tingkatan Lima Bab 1 hingga 5 (Anyflip)
Buku Sejarah KSSM Tingkatan Lima Bab 6 hingga 10 (Anyflip)

MODUL SEJARAH JPN KELANTAN 2021
2021 Nota Padu Sejarah Tingkatan 4
2021 Nota Padu Sejarah Tingkatan 5
2021 Modul Peruncingan Sejarah Tingkatan 5
2021 Modul Peruncingan Sejarah Tingkatan 4
2021 Bahan Sokongan Pembelajaran Kendiri Sejarah (BSPK)

MODUL SEJARAH 
Modul Inspirasi YaPEIM SPM Sejarah (Cetak)TINGKATAN 4

TAJUK 9   
NASIONALISME DI MALAYSIA SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA
BAB 1
9.1    Warisan Negara Bangsa
9.1.1   Latar Belakang Negara Bangsa Sebelum Kedatangan Barat (Video 1)
9.1.2   Ciri Negara Bangsa Sebelum Kedatangan Barat (Video 1)
9.1.3   Keunggulan Sistem Pentadbiran dan Undang-Undang (Video 1)
9.1.4   Peranan Rakyat dan Pemerintah Dalam Pemerintahan (Video 1) (Video 2)
Peneguhan:  
Latihan 1 Objektif Atas Talian Yapeim Bab 1 serta semakan markah
Latihan 2 Objektif Atas Talian Bab 1 serta semakan markah

BAB 2
9.2  Nasionalisme
9.2.1   Maksud Nasionalisme (Video 1)
9.2.2   Perkembangan Idea Nasionalisme di Barat  (Video 1)
9.2.3   Perkembangan Idea Nasionalisme di Asia  (Video 1)
9.2.4   Perkembangan Idea Nasionalisme di Asia Tenggara  (Video 1) (Video 2)

9.3  Nasionalisme Di Negara Kita
9.3.1   Latar Belakang Kemunculan Kesedaran Nasionalisme di Negara Kita (Video 1)
9.3.2   Faktor Kemunculan Gerakan Nasionalisme di Negara Kita (Video 1)
9.3.3   Perkembangan Nasionalisme di Negara Kita  (Video 1)
9.3.4   Kesan Perkembangan Nasionalisme di Negara Kita  (Video 1)
Peneguhan:  
Latihan 1 Objektif Atas Talian Yapeim Bab 2 serta semakan markah
Latihan 2 Objektif Atas Talian Bab 2 serta semakan markah

TAJUK 10  
PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR
BAB 3
10.1  Konflik Dunia
10.1.1   Kesedaran Nasionalisme Sebelum Perang Dunia (Video 1)
10.1.2   Latar Belakang Perang Dunia  (Video 1)
10.1.3   Perkembangan Perang Dunia Kedua  (Video 1)
10.1.4   Perkembangan Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik (Video 1)

10.2  Perjuangan Rakyat Semasa Pendudukan Jepun
10.2.1   Faktor Kedatangan Jepun di Negara Kita (Video 1)
10.2.2   Dasar Pendudukan Jepun di Negara Kita  (Video 1)
10.2.3   Perjuangan Rakyat Menentang Pendudukan Jepun (Video 1)
10.2.4   Perkembangan Gerakan Nasionalisme Tempatan dengan Pendudukan Jepun (Video 1)
10.2.5   Keadaan Negara Kita Selepas Kekalahan Jepun (Video 1)
Peneguhan:  
Latihan 1 Objektif Atas Talian Yapeim Bab 3 serta semakan markah
Latihan 2 Objektif Atas Talian Bab 3 serta semakan markah

BAB 4
10.3   Era Peralihan Kuasa British
10.3.1   Pentadbiran Tentera British di Negara Kita (Video 1)
10.3.2   Gagasan Malayan Union  (Video 1)
10.3.3   Reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union  (Video 1)
10.3.4   Penyerahan Sarawak oleh Brooke kepada British  (Video 1) (Video 2)
10.3.5   Penentangan penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak  (Video 1) (Video 2)
10.3.6   Penyerahan Sabah kepada British (Video 1) (Video 2)
10.3.7   Reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sabah (Video 1)
Peneguhan:  
Latihan 1 Objektif Atas Talian Yapeim Bab 4 serta semakan markah
Latihan 2 Objektif Atas Talian Bab 4 serta semakan markah

BAB 5
10.4  Persekutuan Tanah Melayu 1948
10.4.1   Latar Belakang Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948  (Video 1) (Video 2)
10.4.2   Faktor Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948  (Video 1) (Video 2)
10.4.3   Ciri-Ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948  (Video 1) (Video 2)
10.4.4   Kesan Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948  (Video 1) (Video 2)
Peneguhan:  
Latihan 1 Objektif Atas Talian Yapeim Bab 5 serta semakan markah
Latihan 2 Objektif Atas Talian Bab 5 serta semakan markah

BAB 6
10.5  Ancaman Komunis dan Perisytiharan Darurat 1948
10.5.1   Latar Belakang Pengaruh Komunis di Negara Kita (Video 1)
10.5.2   Ancaman dan Keganasan Komunis di Negara Kita  (Video 1)
10.5.3   Usaha-Usaha Menangani Ancaman Komunis  (Video 1) (Video 2)
10.5.4   Kesan Zaman Darurat Terhadap Negara Kita  (Video 1) (Video 2)
Peneguhan:  
Latihan 1 Objektif Atas Talian Yapeim Bab 6 serta semakan markah.
Latihan 2 Objektif Atas Talian Bab 6 serta semakan markah

TAJUK 11  
KEMERDEKAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
BAB 7
11.1  Usaha-Usaha Ke Arah Kemerdekaan
11.1.1   Latar Belakang Idea Negara Merdeka
11.1.2   Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (Video 1)
11.1.3   Pembentukan Sistem Ahli (Video 1)
11.1.4   Sistem Pendidikan Kebangsaan (Video 1) (Video 2)
11.1.5   Penubuhan Parti-Parti Politik  (Video 1)
Peneguhan:  
Latihan 1 Objektif Atas Talian Yapeim Bab 7 serta semakan markah.
Latihan 2 Objektif Atas Talian Bab 7 serta semakan markah

BAB 8
11.2  Pilihan Raya
11.2.1   Perkembangan Pilihan Raya di Persekutuan Tanah Melayu
11.2.2   Proses Pilihan Raya Umum Pertama
11.2.3   Penubuhan Majlis Perundangan Pesekutuan
11.2.4   Peranan Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu
Peneguhan:  
Latihan 1 Objektif Atas Talian Yapeim Bab 8 serta semakan markah.
Latihan 2 Objektif Atas Talian Bab 8 serta semakan markah

BAB 9
11.3  Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957
11.3.1   Usaha-Usaha Rundingan Kemerdekaan
11.3.2   Peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu
11.3.3   Langkah Penggubalan Perlembagaan PTM yang Merdeka
11.3.4   Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
Peneguhan:  
Latihan 1 Objektif Atas Talian Bab 9 serta semakan markah.
Latihan 2 Objektif Atas Talian Bab 9 serta semakan markah

BAB 10
11.4  Pemasyhuran Kemerdekaan Tanah Melayu
11.4.1   Pengertian Kemerdekaan
11.4.2   Persediaan Menyambut Pemasyhuran Kemerdekaan
11.4.3   Detik-Detik Permasyhuran Kemerdekaan Negara
11.4.4   Kesan Kemerdekaan Terhadap Negara Kita
11.4.5   Prinsip Kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu
Peneguhan:  
Latihan 1 Objektif Atas Talian Yapeim Bab 10 serta semakan markah.
Latihan 2 Objektif Atas Talian Bab 10 serta semakan markah


TINGKATAN 5

TAJUK 12   
PENGUKUHAN KEDAULATAN NEGARA

BAB 1
12.1  Konsep Kedaulatan Negara
Peneguhan:  
Latihan 1 Objektif Atas Talian Yapeim Bab 1 serta semakan markah.
Latihan 2 Soalan Objektif Bab 1 + Jawapan
Latihan 3 Soalan Objektif Bab 1 + Jawapan
Latihan 4 Soalan Struktur Bab 1 + Jawapan

BAB 2
12.2  Perlembagaan Persekutuan
Peneguhan:  
Latihan 1 Objektif Atas Talian Yapeim Bab 2 serta semakan markah
Latihan 2 Soalan Objektif Bab 2 + Jawapan
Latihan 3 Soalan Objektif Bab 2 + Jawapan
Latihan 4 Soalan Struktur Bab 2 + Jawapan

BAB 3
12.3  Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen
Peneguhan:  
Latihan 1 Objektif Atas Talian Yapeim Bab 3 serta semakan markah
Latihan 2 Soalan Objektif Bab 3 + Jawapan
Latihan 3 Soalan Objektif Bab 3 + Jawapan
Latihan 4 Soalan Struktur Bab 3 + Jawapan

BAB 4
12.4  Sistem Persekutuan
12.4.1   Latar Belakang Sistem Persekutuan
12.4.2   Bidang Kuasa Kerajaan Persekutuan dan Negeri
12.4.3   Bentuk Kerjasama Antara Kerajaan Persekutuan dan Negeri
12.4.4   Faktor-Faktor Yang Mengukuhkan Sistem Persekutuan
Peneguhan:  
Latihan 1 Objektif Atas Talian Yapeim Bab 4 serta semakan markah
Latihan 2 Soalan Objektif Bab 4 + Jawapan
Latihan 3 Soalan Objektif Bab 4 + Jawapan
Latihan 4 Soalan Struktur Bab 4 + Jawapan

TAJUK 13   
PEMBENTUKAN MALAYSIA

BAB 5
13.1  Gagasan Pembentukan Malaysia
13.1.1   Konsep Gagasan Malaysia (Video)
13.1.2   Idea dan Usaha Pembentukan Malaysia (Video)
13.1.3   Reaksi Penduduk Tempatan dan Negara Jiran (Video)
13.1.4   Langkah-Langkah Pembentukan Malaysia (Video)
13.1.5   Perjanjian Julai 1963 dan Pengisytiharan Malaysia (Video)
13.1.6   Usaha-Usaha Menangani Konfrontasi  (Video)
Peneguhan:  
Latihan 1 Objektif Atas Talian Yapeim Bab 5 serta semakan markah
Latihan 2 Soalan Objektif Bab 5 + Jawapan
Latihan 3 Soalan Objektif Bab 5 + Jawapan
Latihan 4 Soalan Struktur Bab 5 + Jawapan

BAB 6
13.2  Cabaran Selepas Pembentukan Malaysia
13.2.1   Cabaran Selepas Pembentukan Malaysia  (Video 1)
13.2.2   Pemisahan Singapura Daripada Persekutuan Malaysia  (Video 1)
13.2.3   Usaha-Usaha Menangani Ancaman Komunis (Video 1)
13.2.4   Langkah-Langkah Mengatasi Isu Pembangunan dan Ekonomi (Video 1)
13.2.5   Tragedi Hubungan Antara Kaum  (Video 1)
Peneguhan:  
Latihan 1 Objektif Atas Talian Yapeim Bab 6 serta semakan markah
Latihan 2 Soalan Objektif Bab 6 + Jawapan
Latihan 3 Soalan Objektif Bab 6 + Jawapan
Latihan 4 Soalan Struktur Bab 6 + Jawapan

TAJUK 14  
KEMAKMURAN NEGARA

BAB 7
14.1  Membina Kesejahteraan Negara
14.1.1   Usaha-Usaha Perpaduan dan Integrasi Nasional
14.1.2   Pembentukan Dasar Pendidikan Kebangsaan
14.1.3   Peranan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu dan Bahasa Perpaduan
14.1.4   Pembentukan Dasar Kebudayaan Kebangsaan
14.1.5   Peranan Sukan Sebagai Alat Perpaduan
14.1.6   Rukun Negara Sebagai Tonggak Kesejahteraan Negara
Peneguhan:  
Latihan 1 Objektif Atas Talian Yapeim Bab 7 serta semakan markah
Latihan 2 Soalan Objektif Bab 7 + Jawapan
Latihan 3 Soalan Objektif Bab 7 + Jawapan
Latihan 4 Soalan Struktur Bab 7 + Jawapan

BAB 8
14.2   Membina Kemakmuran Negara
14.2.1   Pembentukan Dasar Ekonomi Baru
14.2.2   Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru
14.2.3   Pembentukan Dasar Pembangunan Nasional
14.2.4   Pelaksanaan Dasar Pembangunan Nasional
14.2.5   Pencapaian DEB dan DPN
Peneguhan:  
Latihan 1 Objektif Atas Talian Yapeim Bab 8 serta semakan markah
Latihan 2 Soalan Objektif Bab 8 + Jawapan
Latihan 3 Soalan Objektif Bab 8 + Jawapan
Latihan 4 Soalan Struktur Bab 8 + Jawapan

TAJUK 15  
MALAYSIA DI PERSADA DUNIA

BAB 9
15.1  Asas Pembinaan Dasar Luar Malaysia
15.1.1   Latar Belakang Dasar Luar Malaysia
15.1.2   Asas Penggubalan Dasar Luar Malaysia
15.1.3   Pelibatan Malaysia Dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)
15.1.4   Penyertaan Malaysia Dalam Komanwel

15.2   Pemantapan Dasar Luar Malaysia
15.2.1   Cabaran Mengukuhkan Dasar Luar Malaysia
15.2.2   Pelibatan Malaysia Dalam ASEAN
15.2.3   Pelibatan Malaysia Dalam NAM
15.2.4   Pelibatan Malaysia Dalam OIC
Peneguhan:  
Latihan 1  Objektif Atas Talian Yapeim Bab 9 serta semakan markah
Latihan 2  Soalan Objektif Bab 9 + Jawapan
Latihan 3 Soalan Objektif Bab 9 + Jawapan
Latihan 4 Soalan Struktur Bab 9 + Jawapan

BAB 10
15.3   Kecemerlangan Malaysia Di Persada Dunia
15.3.1   Pelibatan Malaysia Dalam Isu-Isu Global Kontemporari
15.3.2   Peranan Malaysia Dalam Hubungan Ekonomi Antarabangsa
15.3.3   Pelibatan Rakyat Dalam Isu Kemanusiaan dan Keamanan   
15.3.4   Komitmen Malaysia Dalam Mengekalkan Kelestarian Global
15.3.5   Wawasan Malaysia Menuju Masa Hadapan
Peneguhan:  
Latihan 1 Objektif Atas Talian Yapeim Bab 10 serta semakan markah
Latihan 2 Soalan Objektif Bab 10a  + Jawapan
Latihan 2 Soalan Objektif Bab 10b  + Jawapan
Latihan 3 Soalan Objektif Bab 10 + Jawapan
Latihan 4 Soalan Struktur Bab 10 + Jawapan

BENGKEL SEJARAH ATAS TALIAN
Seminar Online Sejarah Bersama Cikgu Adies
Strategi Menjawab Soalan Objektif (Seminar Online Yapeim)
Jom Cakna SPM Sejarah Kertas 1
Kelas Bongkau A (Revisi Sub Topik 3.1 Tingkatan 5)
Teknik Menjawab Kertas 2 (JPN Pahang)
Seminar SPM SMART Sejarah (JPN P Pinang)
Bengkel Teknik Menjawab Sejarah Daerah Hulu Selangor
Webinar Sejarah SPM PPD Johor Bharu
Diskusi Sejarah Kertas 2 Yapeim
Diskusi Sejarah Kertas 2 Yapeim Siri 2
Diskusi Sejarah Kertas 2 Yapeim Siri 3
Program Intervensi Akademik Pelajar Sejarah Kertas 2 (JPN Melaka)
Bengkel Teknik Menjawab Sejarah Cikgu Sarapa
Bab 1  :  Warisan Negara Bangsa

Sekalung penghargaan:
1.   https://sejarahspmkssm.blogspot.com/p/bab-1.html