ASTANA 2022

SIRI BAHAN SOKONGAN BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM (BPK) 2022
Modul Pedagogi Terbeza  (Video)
Modul Pembelajaran Masteri  (Video)
Modul Pembelajaran Teradun  (Video)
Modul Pembelajaran Berasaskan Projek  (Video)
Modul Kecerdasan Pelbagai  (Video)
Modul Kepimpinan dan Pengurusan Kurikulum di Sekolah (Video)
Modul Pembelajaran Akses Kendiri   (Video)

SIRI WEBINAR 
Video 1   :  Murid Saya Lemah dalam Literasi. Apakah yang Boleh Saya Bantu?
Video 2   :  Inovasi Melestarikan Kualiti dalam Pendidikan
Video 3   :  Penjaminan Kualiti Pentaksiran Bilik Darjah
Video 4   :  Mendepani Cabaran Norma Baharu Ke Arah Pembelajaran Bermakna
Video 5   :  Ke Arah Pengurusan Sekolah Berkualiti
Video 6   :  Landskap Digital Wadah Pendidikan Alaf Baharu
Video 7   :  Memperkasakan Pengaruh Melalui Komunikasi Pemujukan
Video 8   :  Perundangan Dalam Pendidikan
Video 9   :  Memperkasa Pendidikan Prasekolah di Malaysia
Video 10 :  Strategi Inovatif Dalam Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)


SPM FORMAT PENTAKSIRAN KSSM MULAI TAHUN 2021
1103  Bahasa Melayu
1119  Bahasa Inggeris
2361  Bahasa Arab
1223  Pendidikan Islam
1225  Pendidikan Moral
1249  Sejarah
1449  Matematik
1511  Sains
2280  Geografi
2611  Pendidikan Seni Visual
3472  Matematik Tambahan
5226  Tasawwur Islam
5227  Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
2621  Pendidikan Muzik
6351  Bahasa Cina
6354  Bahasa TamilManual Pengoperasian Pentaksiran Pusat Mata Pelajaran 

Manual Pengoperasian Pentaksiran Pusat Mata Pelajaran

Manual Pengoperasian Pentaksiran Pusat Mata Pelajaran
6351/3  Bahasa Cina Kertas 3
6354/3  Bahasa Tamil Kertas 3

Item Contoh Pentaksiran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

No comments: