PANDUAN GURU

SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Bil 14/2018 Pemansuhan Amalan Peperiksaan Pertengahan/Akhir Tahun Tahap 1
Bil 11/2013 Penjualan Makanan Dan Minuman Di Koperasi Sekolah
Bil 19/2013 Pemakaian Uniform Kadet Remaja Sekolah Bagi Pengarah Bahagian,
                    Pengarah Pendidikan Negeri dan PPD Serta PGB Dan Guru Berkenaan
Bil 15/2018 Kod Etika Ibu Bapa/Penjaga Ketika Berurusan di Sekolah KPM
Bil 13/2019 Pelaksanaan Pengenalan Tulisan Jawi Dalam Kurikulum Mata Pelajaran                          Bahasa Melayu Kepada Murid Tahun 4 SJK
Bil 14/2019 Penjenamaan Semula Bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu Kepada
                    Bengkel Reka Bentuk Dan Teknologi

PENGURUSAN KURIKULUM
Pemantapan Pengoperasian Jawatankuasa Kurikulum Sekolah
Pengurusan Fail Panitia Mata Pelajaran
SPI Bil 4/1986   Panitia Mata Pelajaran
SPI Bil 3/1987   Penyeliaan PdP
SPI Bil 8/1990   Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Waktu KBSM
SPI Bil 6/1991   Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran KBSM
SPI Bil 13/1991 Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran KBSM Mulai 1992
SPI Bil 3/1999   Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran
SPI Bil 3/2000   Pelaksanaan Sebutan Baku
SPI Bil 5/2000   Pelaksanaan KOMSAS Sekolah Menengah
SPI Bil 12/2001 Gerakan Tabiat Membaca      
SPI Bil 5/2002   Pemberian PCG
SPI Bil 5/2002   Pemberian PCG (Pindaan)
SPI Bil 8/2002   Garis Panduan Pengurusan PCG
SPI Bil 8/2002   Pindaan Garis Panduan Pengurusan PCG 
SPI Bil 3/2008   Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah 
SPI Bil 10/2011 Penglibatan Pihak Sekolah Dalam Program Anjuran Luar
SPI Bil 12/2011 Pelaksanaan Dasar MBMMBI
SPI Bil 13/2011 Pertukaran Teks KOMSAS BM/BI Tingkatan 3

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
Pelaksanaan Program Rancangan Makanan Tambahan (RMT) SR 2020
SPI Bil 08/1999  Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi dan Balik Sekolah
SPI Bil 11/2000  Membanteras Jenayah Di Kalangan Murid Sekolah
SPI Bil 05/2001  Batasan Kuasa Persatuan Ibu bapa dan Guru Di Sekolah
SPI Bil 08/2011  Pengurusan Keselamatan Murid Di Sekolah
SPI Bil 04/2018  Garis Panduan Mengurus Murid Berisiko Cicir di Sekolah
SPI Bil 01/2019  Panduan Pengurusan Rekod Sistem Kehadiran Murid Di Sekolah KPM


PENGURUSAN KOKURIKULUM
SPI Bil 5/2016   Panduan Keselamatan Semasa Pengajaran PJK serta Kokurikulum

PEKELILING KEMAJUAN PERKHIDMATAN AWAM (PKPA)
Bil 2/1991  Panduan Pengurusan Mesyuarat
Bil 4/2018  Panduan Kerja Sektor Awam (Terkini)

SURAT PEKELILING AM
Bil 3/2014  Tatacara Penggantungan Potret Rasmi

PEKELILING PERKHIDMATAN
Bil 3/2017 Kemudahan Cuti Umrah

SURAT SIARAN DAN PEKELILING LPM
Bil 1/2014 Pelaksanaan Peperiksaan Pusat Amali Sains SPM      
Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan 1/2014
 Penambahbaikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)  
 Lampiran
 Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) 2014

ARKIB: BUKU PANDUAN

TERKINI:
05. Buku Panduan Pengurusan Mata Pelajaran Sejarah

PENTADBIRAN
01. Program Transformasi Daerah (DTP)
02. Melangkah Ke Hadapan Datuk Dr Amin Senin KPPM 
03. Buku Pelibatan Ibu bapa (PIBK) 
04. Manual Amalan 5S IAB 
05. Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Untuk Guru Perpustakaan dan Media 
06. Sarana Ibu bapa 
07. Pengurusan Akaun Sekolah 
08. Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas 
09. Panduan Pembukaan dan Penutupan Fail Rasmi - Arkib 
10. Aplikasi Protokol Dalam Pengendalian Majlis Rasmi di Sekolah 
11. Garis Panduan Pengurusan Kelas Agama dan Fardu Ain (KAFA) 
12. Garis Panduan Pengurusan Kontrak KBK/PKK/Makanan Bermasak 
13. Pengurusan Tatatertib Penjawat Awam 
14. Buku Panduan SKPMg2 
15. Panduan Pelaksanaan Program Pembangunan Guru Baharu (PPGB) 
16. Prosedur Operasi Standard Sistem Pengurusan Sekolah
17. CoverArahan Pegawai Pengawal Kementerian Pendidikan Malaysia 
18. Garis Panduan Pengurusan Elaun Murid Berkeperluan Khas (EMK) Tahun 2019
19. Modul e-Operasi Sistem Maklumat Guru 
20. Nota Pembelajaran Urusan Perkhidmatan Dan Kewangan Sekolah
21. Panduan Pelaksanaan EKSA


KURIKULUM
01. Dasar Pembangunan Kurikulum Kebangsaan 01/03
02. Dasar Pembangunan Kurikulum Kebangsaan 02/03
03. Dasar Pembangunan Kurikulum Kebangsaan 03/03
04. KSSR (Semakan 2017): Kerangka Kurikulum Mata Pelajaran
05. KSSM: Kerangka Kurikulum Mata Pelajaran
06. Melindungi Masa Instruktional 
07. Soal Jawab Lazim (FAQ) Melindungi Masa Instruktional 
08. Kepemimpinan dan Pengurusan Kurikulum Di Sekolah 
09. Pembelajaran Akses Kendiri 
10. Penggunaan ICT dalam PdP 
11. Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan 
12. Kemahiran Berfikir dalam PdP 
13. Pembelajaran Secara Konstruktivisme 
14. Pembelajaran Secara Kontekstual 
15. Pembelajaran Secara Masteri 
16. Teori Kecerdasan Pelbagai dalam PdP 
17. Buku Manual Kajian Tindakan 
18. Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Edisi 2012 
19. 47 Aktiviti PdPc PAK21 
20. Panduan Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah 
21. Panduan Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Edisi 2014 
22. Panduan Pelaksanaan STEM
23. Buku Panduan Pendekatan Modular dalam PdP
24. Buku Panduan SEGAK
25. Garis Panduan Pelaksanaan Dual Language Programme DLP
26. Panduan Pelaksanaan Modul TMK
27. Panduan Pelaksanaan Di Sekolah - Program Membina Tabiat Membaca
28. Buku Penerangan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM)
29. Buku Penerangan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan 2017
30. Pendidikan Sivik di Prasekolah, Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah (Bahan)
31. Program Intervensi Lima Langkah (PILL)
32. Program Pemantapan PdP Menggunakan Standard 4 dan video e-Guru
33. Komuniti Pembelajaran Profesional (PLC)
34. Panduan Penggunaan Toolkit PdP KBAT

HAL EHWAL MURID
01. Buku Panduan Pengurusan Rancangan Makanan Tambahan 
02. Panduan Pelaksanaan dan Modul Program Mentor Mentee Di Sekolah 
03. Garis Panduan Pengurusan Pelaksanaan Menu Susu Dalam RMTS 2019

KOKURIKULUM
01. Elemen KBAT Dalam Kokurikulum 
02. Buku Panduan Kelestarian Global
03. Panduan Pelaksanaan Pendidikan Keselamatan Jalan Raya
04. Panduan Pelaksanaan Pendidikan Kewangan
05. Buku Panduan Pengurusan Aktiviti Kokurikulum SR dan SM

PRASEKOLAH
01. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (Semakan 2017)
02. Buku Penerangan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Semakan 2017
03. Buku Panduan Guru: Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan
04. Buku Panduan Guru Pendidikan Islam Prasekolah (KSPK Semakan 2017)
05. Pentaksiran: Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) Semakan 2017
06. Bengkel Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam Prasekolah