BANK SOALAN


INSTRUMEN CONTOH PT3 TAHUN 2014
02     Bahasa Melayu (Ujian Bertulis) (KLIK)
12     Bahasa Inggeris (Ujian Bertulis) (KLIK)  
21     Sejarah  (KLIK)
23     Geografi  (KLIK)
31     Bahasa Arab (KLIK)
45     Pendidikan Islam  (KLIK)
50     Matematik  (KLIK)
55     Sains (KLIK)
76     KHB Teknikal
            Bahagian A (60 markah)
                   Halaman 1 ,  2 ,  3 ,  4 
            Bahagian B (40 markah) (KLIK)                          
77     KHB Ekonomi Rumah Tangga
            Bahagian A (60 markah)
                   Halaman 1 , 2 , 3 , 4
            Bahagian B (40 markah) (KLIK)   
78     KHB Pertanian
                   Halaman 1 , 2 , 3 , 4
            Bahagian B (40 markah) (KLIK)   
79     KHB Perdagangan dan Keusahawanan
                   Halaman 1 , 2 , 3 , 4
            Bahagian B (40 markah) (KLIK)


PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 2014

KOLEKSI SOALAN PERCUBAAN  PT3 2014 
Jabatan Pendidikan Kedah 
Bahasa Melayu + Skema
Bahasa Inggeris + Skema
Matematik + Skema
Sains + Skema
Kemahiran Hidup KMT + Skema
Kemahiran Hidup ERT + Skema

Maktab Rendah Sains MARA
Bahasa Melayu + Skema

Jabatan Pendidikan Terengganu
Bahasa Inggeris (Termasuk skema)
Sains  +  Skema

MODUL PENINGKATAN PRESTASI PT3 2014
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA
NEGERI KEDAH
(Sumber: http://www.smktunkuputera.com/)
(Semua subjek mengandungi skema)
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Bahasa Arab
Bahasa Cina
Matematik
Sains
Geografi
Sejarah
Kemahiran Hidup Bersepadu (KT)
Kemahiran Hidup Bersepadu (ERT)
Kemahiran Hidup Bersepadu (SPN)
Kemahiran Hidup Bersepadu (PDG)


MODUL LATIHAN PT3
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK
(Sumber: http://windyportal.blogspot.com/)
Bahasa Melayu  
Latihan 1  +  Skema
Latihan 2  +  Skema
Latihan 3  +  Skema

Bahasa Inggeris  
Latihan 1  +  Skema
Latihan 2  +  Skema
Latihan 3  +  Skema 

Matematik  
Latihan 1  +  Skema
Latihan 2  +  Skema

Sains  
Latihan 1  +  Skema
Latihan 2  +  Skema

SIJIL PELAJARAN MALAYSIASOALAN PERCUBAAN SPM 2014
Sekolah Berasrama Penuh (SBP)
(Termasuk skema)
Bahasa Melayu 
Bahasa Inggeris 
Matematik  
Sejarah 
Pendidikan Islam 
Prinsip Perakaunan Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Matematik Tambahan 
Biologi 
Kimia 
Fizik 

Maktab Rendah Sains MARA  
Bahasa Melayu  Kertas 1 + Skema
Bahasa Melayu  Kertas 2  + Skema

Jabatan Pendidikan Kelantan
SMK Laloh
Bahasa Melayu Kertas 1
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema
Bengkel Teknik Menjawab Kertas 2 (Berdasarkan Soalan Percubaan)

Modul G Cakna JPN Kelantan
Bahasa Melayu Kertas 1
Bahasa Melayu Kertas 2
Skema K1K2

SMKA Naim Lilbanat 
Matematik Tambahan Kertas 1 + Skema
Matematik Tambahan Kertas 2 + Skema

SMK Jelawat
Tasawur Islam Kertas 1
Tasawur Islam Kertas 2 + Skema K1K2
(Sumber: http://tokburong.wordpress.com/)

Jabatan Pendidikan Pahang
Bahasa Melayu Kertas 1 + Skema
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema
Fizik Kertas 1 + Skema 
Fizik Kertas 2 + Skema
Fizik Kertas 3 + Skema
Matematik Tambahan Kertas 1 (Termasuk skema)
Matematik Tambahan Kertas 2 (Termasuk skema)
Teknologi Maklumat & Komunikasi (ICT) + Skema

Jabatan Pendidikan Terengganu
Bahasa Melayu Kertas 1 
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema

Jabatan Pendidikan Johor
SMK Taman Putri Kulaijaya ICT Kertas 1 + Skema 
(Sumber: http://panitiaictsmktp.blogspot.com/)

Jabatan Pendidikan Kedah
Bahasa Melayu Kertas 1 + Skema
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema

Jabatan Pendidikan Pulau Pinang
Bahasa Melayu Kertas 1 + Skema
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema

Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan
Bahasa Melayu Kertas 1 + Skema
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema
Matematik Kertas 1 (Termasuk skema)
Matematik Kertas 2 (Termasuk skema)
Matematik Tambahan Kertas 1  (Termasuk skema)
Matematik Tambahan Kertas 2  (Termasuk skema)
(Sumber: husnanadiahhussin via Samsung. Tqvm)

Jabatan Pendidikan Sarawak
Zon B Kuching
Bahasa Melayu Kertas 1 + Skema
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema

Jabatan Pendidikan Sabah
Daerah Kota Belud 
Bahasa Melayu Kertas 1 + Skema
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema
(Sumber: En. Juilis Mokujal, SMK Narinang Kota Belud)

Yayasan Islam Kelantan (YIK)
Bahasa Melayu  Kertas 1 dan 2 + Skema

MODUL PENINGKATAN PRESTASI SPM 2014
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA
NEGERI KEDAH 
(Sumber: http://www.smktunkuputera.com/)
(Semua subjek mengandungi skema)
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Bahasa Cina
Sejarah
Matematik
Sains
Pendidikan Islam
Fizik
Kimia
Biologi
Matematik Tambahan
Prinsip Perakaunan
Ekonomi Asas 
Perdagangan
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Ekonomi Rumah Tangga
Sains Pertanian
Geografi
Pendidikan Seni Visual
Kesusasteraan Melayu
Tasawwur Islam
Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah
Bahasa Arab
Pendidikan Syariah Islamiah

MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2014
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA
PULAU PINANG
Bahasa Melayu Kertas 1
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema K1K2
Matematik Tambahan Kertas 1
Matematik Tambahan Kertas 2 + Skema K1K2

BAHAN UNTUK ULANGKAJI 
SOALAN PERCUBAAN PT3 DAN SPM 2014

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 
KOLEKSI SOALAN PERCUBAAN  PT3 2014 
Jabatan Pendidikan Kedah 
Bahasa Melayu + Skema
Bahasa Inggeris + Skema
Matematik + Skema
Sains + Skema
Kemahiran Hidup KMT + Skema
Kemahiran Hidup ERT + Skema

Maktab Rendah Sains MARA
Bahasa Melayu + Skema

Jabatan Pendidikan Terengganu
Bahasa Inggeris (Termasuk skema)
Sains  +  Skema

MODUL PENINGKATAN PRESTASI PT3 2014
MPSM KEDAH
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Bahasa Arab
Bahasa Cina
Matematik
Sains
Geografi
Sejarah
Kemahiran Hidup Bersepadu (KT)
Kemahiran Hidup Bersepadu (ERT)
Kemahiran Hidup Bersepadu (SPN)
Kemahiran Hidup Bersepadu (PDG)


MODUL LATIHAN PT3 2014
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK
Bahasa Melayu  
Latihan 1  +  Skema
Latihan 2  +  Skema
Latihan 3  +  Skema

Bahasa Inggeris  
Latihan 1  +  Skema
Latihan 2  +  Skema
Latihan 3  +  Skema 

Matematik  
Latihan 1  +  Skema
Latihan 2  +  Skema

Sains  
Latihan 1  +  Skema
Latihan 2  +  Skema

SOALAN PERCUBAAN SPM 2014
Sekolah Berasrama Penuh (SBP)
(Termasuk skema)
Bahasa Melayu 
Bahasa Inggeris 
Matematik  
Sejarah 
Pendidikan Islam 
Prinsip Perakaunan Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Matematik Tambahan 
Biologi 
Kimia 
Fizik 

Maktab Rendah Sains MARA  
Bahasa Melayu  Kertas 1 + Skema
Bahasa Melayu  Kertas 2  + Skema

Modul G Cakna JPN Kelantan
Bahasa Melayu Kertas 1
Bahasa Melayu Kertas 2
Skema K1K2

SMKA Naim Lilbanat 
Matematik Tambahan Kertas 1 + Skema
Matematik Tambahan Kertas 2 + Skema

SMK Jelawat
Tasawur Islam Kertas 1
Tasawur Islam Kertas 2 + Skema K1K2

Jabatan Pendidikan Pahang
Bahasa Melayu Kertas 1 + Skema
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema
Fizik Kertas 1 + Skema 
Fizik Kertas 2 + Skema
Fizik Kertas 3 + Skema
Matematik Tambahan Kertas 1 (Termasuk skema)
Matematik Tambahan Kertas 2 (Termasuk skema)
Teknologi Maklumat & Komunikasi (ICT) + Skema

Jabatan Pendidikan Terengganu
Bahasa Melayu Kertas 1 
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema

Jabatan Pendidikan Johor
SMK Taman Putri Kulaijaya ICT Kertas 1 + Skema 

Jabatan Pendidikan Kedah
Bahasa Melayu Kertas 1 + Skema
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema

Jabatan Pendidikan Pulau Pinang
Bahasa Melayu Kertas 1 + Skema
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema

Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan
Bahasa Melayu Kertas 1 + Skema
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema
Matematik Kertas 1 (Termasuk skema)
Matematik Kertas 2 (Termasuk skema)
Matematik Tambahan Kertas 1  (Termasuk skema)
Matematik Tambahan Kertas 2  (Termasuk skema)

Jabatan Pendidikan Sarawak
Zon B Kuching
Bahasa Melayu Kertas 1 + Skema
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema

Jabatan Pendidikan Sabah
Daerah Kota Belud 
Bahasa Melayu Kertas 1 + Skema
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema

Yayasan Islam Kelantan (YIK)
Bahasa Melayu  Kertas 1 dan 2 + Skema

MODUL PENINGKATAN PRESTASI SPM 2014
MPSM KEDAH
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Bahasa Cina
Sejarah
Matematik
Sains
Pendidikan Islam
Fizik
Kimia
Biologi
Matematik Tambahan
Prinsip Perakaunan
Ekonomi Asas 
Perdagangan
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Ekonomi Rumah Tangga
Sains Pertanian
Geografi
Pendidikan Seni Visual
Kesusasteraan Melayu
Tasawwur Islam
Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah
Bahasa Arab
Pendidikan Syariah Islamiah

MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2014
MPSM PULAU PINANG
Bahasa Melayu Kertas 1
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema K1K2
Matematik Tambahan Kertas 1
Matematik Tambahan Kertas 2 + Skema K1K2

NOTA DAN MODUL LATIHAN
Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & Tingkatan 5

JADUAL PEPERIKSAAN SPM 2014

MODUL G CAKNA JPN KELANTAN 2013
KERTAS 2
Set 1 + Set 2 + Set 3 + Set 4 + Set 5 + Set 6 + Set 7 + Set 8
Skema Pemarkahan


KOLEKSI SOALAN PERCUBAAN SPM 2013
KERTAS 2
MRSM Kertas 2 (Skema)
SBP Kertas 2 (Skema)
PULAU PINANG Kertas 2 (Skema)
PERAK Kertas 2 (Skema)
TERENGGANU (K1K2Skema)
PAHANG (K1K2Skema)


KOLEKSI SOALAN SEBENAR SPM
SPM JUN 2014
SPM NOV 2013
SPM JUN 2013
SPM NOV 2012
SPM JUN 2012
SPM NOV 2011

SOALAN PKBS 1 SPM 2014 SMK LALOH
Bahasa Melayu Kertas 1
Bahasa Melayu Kertas 2
Skema Pemarkahan

SOALAN PKBS 2  SPM 2014 SMK LALOH
Bahasa Melayu Kertas 1
Bahasa Melayu Kertas 2
Skema Pemarkahan

SOALAN PERCUBAAN SPM 2014 SMK LALOH
Bahasa Melayu Kertas 1
Bahasa Melayu Kertas 2
Skema Pemarkahan

KOLEKSI SOALAN PERCUBAAN SPM 2012
KERTAS 2
Pulau Pinang + Skema
Sekolah Berasrama Penuh + Skema
Terengganu + Skema
Kedah + skema dok di belake soale
Perlis + Skema
Perak + Skema
Selangor + Skema
Negeri Sembilan + Skema
Melaka Skema
Kelantan + Skema
Pahang + Skema


BANK SOALAN BM SPM KERTAS 1 2012
Pulau Pinang + Skema
Sekolah Berasrama Penuh
Terengganu + Skema
Kedah
Perlis
Perak + Skema
Selangor
Negeri Sembilan
Melaka
Kelantan
Pahang


BANK SOALAN BM SPM KERTAS 2 2012
Pulau Pinang + Skema
Sekolah Berasrama Penuh + Skema
Terengganu + Skema
Kedah + skema dok di belake soale
Perlis + Skema
Perak + Skema
Selangor + Skema
Negeri Sembilan + Skema
Melaka Skema
Kelantan + Skema
Pahang + Skema


MODUL G CAKNA JPN KELANTAN 
BM KERTAS 1
Set 1 + Set 2 + Set 3 + Set 4 + Set 5 + Set 6 + Set 7 + Set 8
Skema Pemarkahan

MODUL G CAKNA JPN KELANTAN 
BM KERTAS 2
Set 1 + Set 2 + Set 3 + Set 4 + Set 5 + Set 6 + Set 7 + Set 8
Skema Pemarkahan

BANK SOALAN BM SPM 2013
MRSM Kertas 2 (Skema)
SBP Kertas 2 (Skema)
PULAU PINANG Kertas 2 (Skema)
PERAK Kertas 2 (Skema)
TERENGGANU (K1K2Skema)
PAHANG (K1K2Skema)

SOALAN PERCUBAAN MATA PELAJARAN LAIN SPM 2013
KELANTAN
(Termasuk Skema)
Bahasa Inggeris
Matematik Tambahan

TERENGGANU
(Termasuk skema)
Bahasa Inggeris
Sejarah
Matematik
Sains
Pendidikan Islam
Fizik
Kimia
Biologi
Perdagangan
Pendidikan Seni Visual
Matematik Tambahan
Tasawwur Islam
Bahasa Arab Kertas 1 & Skema + Kertas 2 & Skema


SEKOLAH BERASRAMA PENUH
Sejarah Kertas 1  (Skema) + Kertas 2 (Skema)
Matematik Kertas 1 (Skema) + Kertas 2  (Skema)
Biologi Kertas 1 (Skema) + Kertas 2  (Skema) + Kertas 3  (Skema)
Fizik (Termasuk Skema)
Kimia(Termasuk Skema)
Matematik Tambahan (Termasuk Skema)
Prinsip Akaun Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Bahasa Arab Kertas 1  (Skema) + Kertas 2 Skema

NEGERI SEMBILAN
(Termasuk Skema)
Bahasa Inggeris
Matematik
Sains
Sejarah
Fizik
Kimia
Biologi
Matematik Tambahan
Ekonomi Asas
Pendidikan Seni Visual

PAHANG
(Termasuk Skema)
Bahasa Inggeris
Sains
Pendidikan Islam Kertas 1 & Skema + Kertas 2 & Skema
Fizik
ICT
Matematik Tambahan
Kimia
Geografi

WILAYAH PERSEKUTUAN
(Termasuk Skema)
ICT

KEDAH
Bahasa Inggeris Kertas 1Skema + Kertas 2Skema
Matematik Kertas 1Skema + Kertas 2Skema
Pendidikan Islam Kertas 1Skema + Kertas 2Skema
Sains Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Biologi Kertas 1Skema + Kertas 2Skema + Kertas 3Skema
Kimia Kertas 1Skema + Kertas 2Skema
Matematik Tambahan Kertas 1Skema + Kertas 2Skema
Perdagangan Kertas 1Skema + Kertas 2Skema
Prinsip Perakaunan Kertas 1Skema + Kertas 2Skema


NOTA DAN MODUL LATIHAN
Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & Tingkatan 5

PENILAIAN MENENGAH RENDAH

BAHASA MELAYU
Soalan Kertas 1 Aras Tinggi + SKEMA
Soalan Kertas 2 Aras Tinggi + SKEMA
Soalan Kertas 1 Standard + SKEMA
Soalan Kertas 2 Standard + SKEMA
Soalan Kertas 1 Aras Mudah + SKEMA
Soalan Kertas 2 Aras Mudah + SKEMA
Latihan Tambahan Kertas 1 + SKEMA
Latihan Tambahan Kertas 2 + SKEMA

BAHASA INGGERIS
Modul G-Cakna 1 Paper 1 + Paper 2 + SKEMA
Modul G-Cakna 2 Paper 1 + Paper 2 + SKEMA
Modul G-Cakna 3 Paper 1 + Paper 2 + SKEMA
Modul G-Cakna 4 Paper 1 + Paper 2 + SKEMA
Modul G-Cakna 5 Paper 1 + Paper 2 + SKEMA

SEJARAH
Koleksi Soalan Sejarah PMR 2004 + 2005 + 2006 + 2007 + 2008 + 2009 + 2010 + 2011 + 2012 + SKEMA
Modul g-Cakna Soalan Aras Tinggi + SKEMA
Modul G-Cakna Soalan Aras Mudah + SKEMA
Modul G-Cakna Soalan Standard 1 + SKEMA
Modul G-Cakna Soalan Standard 2 + SKEMA

GEOGRAFI
Modul Geografi Cemerlang
Modul Geografi Mudah
Modul Geografi Popular
Modul Geografi Standard 1
Modul Geografi Standard 2
(Semua modul mengandungi jawapan)

MATEMATIK
Kertas 1 Set 1 + SKEMA
Kertas 1 Set 2 + SKEMA
Kertas 1 Set 3 + SKEMA
Kertas 1 Set 4 + SKEMA
Kertas 1 Set 5 + SKEMA
Kertas 2 Set 1 + SKEMA
Kertas 2 Set 2 + SKEMA
Kertas 2 Set 3 + SKEMA
Kertas 2 Set 4 + SKEMA
Kertas 2 Set 5 + SKEMA
Kertas 2 Set 6 + SKEMA
Kertas 2 Set 7 + SKEMA

SAINS
Modul Set 1 + SKEMA
Modul Set 3 (Jawapan dilampirkan)
Modul Set 4 + SKEMA

PENDIDIKAN ISLAM
Modul Set 1
Modul Set 2
Modul Set 3
Modul Set 4
Modul Set 5
Skema

BAHASA ARAB
Modul Aras 1 + SKEMA
Modul Aras 2 + SKEMA
Modul Aras 3 + SKEMA
Modul Aras 4 + SKEMA
Modul Aras 5 + SKEMA

KEMAHIRAN HIDUP KEMAHIRAN TEKNIKAL
Modul 1 Standard + SKEMA
Modul 3 Cemerlang + SKEMA
Modul 5 Popular + SKEMA

KEMAHIRAN HIDUP PERTANIAN
Modul 1 Standard + SKEMA
Modul 2 Standard + SKEMA
Modul 3 Cemerlang + SKEMA
Modul 4 Mudah + SKEMA
Modul 5 Popular + SKEMA

KEMAHIRAN HIDUP EKONOMI RUMAH TANGGA
Modul 1 Standard 1 + SKEMA
Modul 2 Standard 2 + SKEMA
Modul 3 Cemerlang + SKEMA
Modul 4 Mudah + SKEMA
Modul 5 Popular + SKEMA

KEMAHIRAN HIDUP PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN
Modul 1 Standard + SKEMA
Modul 2 Standard + SKEMA
Modul 3 Cemerlang + SKEMA
Modul 4 Mudah + SKEMA
Modul 5 Popular + SKEMA