UPSR

UPSR

KOLEKSI SOALAN SEBENAR UPSR
Soalan UPSR 2017 - Bahasa Melayu Pemahaman + Penulisan
Soalan UPSR 2016 - Bahasa Melayu Pemahaman + Penulisan

Soalan UPSR 2017 - Bahasa Inggeris Pemahaman Sec A Sec B + Penulisan
Soalan UPSR 2016 - Bahasa Inggeris Pemahaman + Penulisan

Soalan UPSR 2017 - Matematik Kertas 1 + Kertas 2
Soalan UPSR 2016 - Matematik Kertas 1 + Kertas 2

Soalan UPSR 2017 - Sains Kertas 1 + Kertas 2
Soalan UPSR 2016 - Sains Kertas 1 + Kertas 2

PERCUBAAN UPSR 2018
Bahasa Melayu Pemahaman (Kelantan) - Soalan + Skema
Bahasa Melayu Penulisan (Kelantan) - Soalan + Skema
Bahasa Inggeris Pemahaman (Kelantan - Soalan + Skema
Bahasa Inggeris Penulisan (Kelantan) - Soalan + Skema
Matematik (Kelantan) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Sains (Kelantan) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema

PERCUBAAN UPSR 2017
B Melayu Pemahaman (Kelantan) - Soalan + Skema
B Melayu Pemahaman (Perak) - Soalan + Skema
B Melayu Pemahaman (Sarawak) - Bhg A + Skema + Bhg B + Skema
B Melayu Pemahaman (N.Sembilan) - Soalan + Skema
B Melayu Pemahaman (Melaka) - Bahagian A + Bahagian B + Skema
B Melayu Pemahaman (P Pinang Set 1) - Soalan + Skema A + Skema B
B Melayu Pemahaman (P Pinang Set 2) - Soalan + Skema A + Skema B
B Melayu Pemahaman (P Pinang Set 3) - Soalan + Skema A + Skema B
B Melayu Pemahaman dan Penulisan (Terengganu) - Soalan + Skema

B Melayu Penulisan (Kelantan)  - Soalan + Skema
B Melayu Penulisan (Sarawak) - Soalan + Skema
B Melayu Penulisan (N.Sembilan) - Soalan + Skema
B Melayu Penulisan (Melaka) - Soalan + Skema

B Inggeris Pemahaman (Kelantan) - Soalan + Skema
B Inggeris Pemahaman (Pahang) - Soalan + Skema
B Inggeris Pemahaman (Kedah) - Soalan + Skema
B Inggeris Pemahaman (Melaka) - Bahagian A + Bahagian B + Skema
B Inggeris Pemahaman (N Sembilan) - Soalan + Skema
B Inggeris Pemahaman (P Pinang Set 1) - Soalan + Skema
B Inggeris Pemahaman (P Pinang Set 2) - Soalan + Skema
B Inggeris Pemahaman (P Pinang Set 3) - Soalan + Skema

B Inggeris Penulisan (Kelantan) - Soalan + Skema
B Inggeris Penulisan (Kedah) - Soalan + Skema
B Inggeris Penulisan (Melaka) - Soalan + Skema
B Inggeris Penulisan (N Sembilan) - Soalan + Skema
B Inggeris Penulisan (P Pinang Set 1) - Soalan + Skema
B Inggeris Penulisan (P Pinang Set 2) - Soalan + Skema
B Inggeris Penulisan (P Pinang Set 3) - Soalan + Skema

Matematik (Kelantan) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Matematik (Pahang) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Matematik (Perak) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Matematik (Sarawak) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Matematik (Sabah) - Kertas 1 + Skema + Kertas 2 + Skema
Matematik (Selangor) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Matematik (Terengganu) - Kertas 2 + Skema
Matematik (P Pinang) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Matematik (Melaka) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema

Sains (Kelantan) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Sains (Perak) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Sains (Pahang) - Kertas 2 + Skema
Sains (Sarawak) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Sains (Kedah) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Sains (N.Sembilan) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Sains (Perlis) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Sains (Melaka) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema 

Soalan UPSR 2017 - Bahasa Melayu Pemahaman + Penulisan
Soalan UPSR 2016 - Bahasa Melayu Pemahaman + Penulisan

Soalan UPSR 2017 - Bahasa Inggeris Pemahaman Sec A Sec B + Penulisan
Soalan UPSR 2016 - Bahasa Inggeris Pemahaman + Penulisan

Soalan UPSR 2017 - Matematik Kertas 1 + Kertas 2
Soalan UPSR 2016 - Matematik Kertas 1 + Kertas 2

Soalan UPSR 2017 - Sains Kertas 1 + Kertas 2
Soalan UPSR 2016 - Sains Kertas 1 + Kertas 2