BM KSSM SPM

BAHASA MELAYU SPM

2021 Modul Inspirasi YaPEIM  (Anyflip)
2022 Bahan Sokongan Pembelajaran Kendiri Bahasa Melayu (BSPK)
2022 BSPK Kertas 1 Bahagian A
2022 BSPK Kertas 1 Bahagian B    
2022 BSPK Kertas 2 Soalan 1: Morfologi
2022 BSPK Kertas 2 Soalan 2: Sintaksis
2022 BSPK Kertas 2 Soalan 3: Penyuntingan
2022 BSPK Kertas 2 Soalan 4: Bahasa Melayu Standard
Kepimpinan Melalui Teladan (Anyflip)
2022 BSPK Kertas 2 Soalan 5: Peribahasa
2022 BSPK Kertas 2 Soalan 6: Pemahaman Petikan Umum
2022 BSPK Kertas 2 Soalan 7: Pemahaman Petikan Sastera
2022 BSPK Kertas 2 Soalan 8: Pemahaman Novel
2022 BSPK Kertas 2 Soalan 9: Rumusan

PERCUBAAN SPM 2021
2021 Sekolah Berasrama Penuh  Kertas 1 + Skema   Kertas 2 + Skema
2021 MRSM   Kertas 1 + Skema      Kertas 2 + Skema
2021 Terengganu  Kertas 1 + Skema      Kertas 2 + Skema
2021 Negeri Sembilan  Kertas 1 + Skema      Kertas 2(1) (2) + Skema
2021 Selangor (Set 1)  Kertas 1 + Skema    Kertas 2 + Skema
2021 Selangor (Set 2)  Kertas 1 + Skema    Kertas 2 + Skema
2021 Kedah   Kertas 1     Kertas 2 + Skema
2021 Johor   Kertas 1    Kertas 2     Skema K1K2
2021 Kelantan  Kertas 1   Kertas 2     Skema K1K2
2021 Pulau Pinang   Kertas 1 + Skema    Kertas 2 + Skema

SUMBER MAYA:
BAHASA MELAYU KERTAS 1
Karangan Bahagian A (Sumber: Cikgu Darwis)
Karangan Bahagian A (Sumber: Cikgu Jay)
Karangan Bahagian B (Sumber: Cikgu Darwis)

BAHASA MELAYU KERTAS 2
BAHAGIAN A:
Sintaksis (Sumber: Cikgu Krishna) 
Penyuntingan (Sumber: Cikgu Jainah Channel)
Penyuntingan (Sumber: Cikgu Zihan)
Peribahasa (Sumber: DidikTV)

BAHAGIAN B:
Panduan Menjawab Petikan Sastera (Sumber: Cikgu Leia)
Jom Cakna SPM Petikan Sastera (Sumber: Ez Learning Web)

BAHAGIAN C:
Cara Mengenal Fokus Soalan Rumusan (Sumber: Cikgu Yusuf Omar)
Kaedah Mengesan Fokus Rumusan (Sumber: Cikgu Leia)
Rumusan (Sumber: Cikgu SR Shahiran Ruslan)

BAHASA MELAYU KERTAS 3 (UJIAN BERTUTUR)
Jom Cakna SPM Bahasa Melayu - Ujian Bertutur

BAHASA MELAYU KERTAS 4 (UJIAN MENDENGAR)
Jom Cakna SPM Bahasa Melayu - Ujian Mendengar


KOLEKSI SOALAN SEBENAR BAHASA MELAYU 
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
SPM JUN 2020
SPM NOV 2019 
SPM JUN 2019 
SPM JUN 2018 
SPM NOV 2018
SPM JUN 2017  
SPM NOV 2017
SPM JUN 2016  (Kertas 1  +  Kertas 2
SPM NOV 2016
SPM JUN 2015 
SPM  NOV 2014
SPM  JUN 2013  
SPM NOV 2013
SPM  JUN 2012  
SPM  NOV 2012
SPM  JUN 2011 (K1 + K2
SPM  NOV 2011

KOMPILASI SOALAN SPM 2005 - JUN 2014
SOALAN 3 : KEMAHIRAN BAHASA

Soalan 3 (a)  Latihan  
Soalan 3 (b)  Latihan  +  Jawapan
Soalan 3 (c)  Latihan  +  Kesalahan  +  Jawapan
Soalan 3 (d)  Latihan  +  Kesalahan  +  Jawapan
Soalan 3 (e)  Latihan  +  Jawapan
Ulasan Novel Bimasakti Menari
Ulasan Novel Pantai Kasih
KOLEKSI PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2019
Bahasa Melayu (Kelantan) - Kertas 1 (Skema) + Kertas 2 (Skema)
Bahasa Melayu (SBP) - Kertas 1 +  Kertas 2
Bahasa Melayu (MRSM) -  Kertas 1 (Skema) + Kertas 2 (Skema)
Bahasa Melayu (N Sembilan) -  Kertas 1 (Skema)  +  Kertas 2 (Skema)
Bahasa Melayu (Perlis) -  Kertas 1 (Skema)  +  Kertas 2 (Skema)
Bahasa Melayu (P Pinang) -  Kertas 1 (Skema)  +  Kertas 2 (Skema)