PANDUAN GURU


Power Point Taklimat Pengurusan Panitia
oleh YBrs. Tuan Mohd Hassany Hashim 
Ketua Penolong Pengarah Bahasa 
JPN Kelantan  [KLIK]

SURAT PEKELILING IKHTISAS PANITIA
     Bil 4/1986   Panitia Mata Pelajaran
     Bil 3/1987   Penyeliaan PdP
     Bil 8/1990   Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Waktu KBSM
     Bil 6/1991   Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran KBSM
     Bil 13/1991 Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran KBSM Mulai 1992
     Bil 3/1999   Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran
     Bil 3/2000   Pelaksanaan Sebutan Baku
     Bil 5/2000   Pelaksanaan KOMSAS Sekolah Menengah
     Bil 12/2001 Gerakan Tabiat Membaca      
     Bil 12/2011 Pelaksanaan Dasar MBMMBI
     Bil 13/2011 Pertukaran Teks KOMSAS BM/BI Tingkatan 3

SURAT PEKELILING KEWANGAN PANITIA
    Bil 5/2002   Pemberian PCG
    Bil 5/2002   Pemberian PCG (Pindaan)
    Bil 8/2002   Garis Panduan Pengurusan PCG
    Bil 8/2002   Pindaan Garis Panduan Pengurusan PCG
 
PEKELILING KEMAJUAN PERKHIDMATAN AWAM (PKPA)
    Bil 2/1991  Panduan Pengurusan Mesyuarat

SURAT SIARAN DAN PEKELILING LPM
     Surat Siaran LP Bil 1/2014
     Pelaksanaan Peperiksaan Pusat Amali Sains SPM      
     Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan 1/2014
     Penambahbaikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)  
     Lampiran
     Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) 2014

Bahan Edaran Kursus Pedagogi Bahasa Melayu Abad 21
1.   Buku Panduan Pedagogi Bahasa Melayu Abad 21 Buku 1  [KLIK]
2.   Buku Panduan Pedagogi Bahasa Melayu Abad 21 Buku 2  [KLIK]
3.   Buku Panduan Pedagogi Bahasa Melayu Abad 21 Buku 3  [KLIK]
4    Pembelajaran Abad Ke-21  [KLIK]
5.   Power Point Pedagogi Berasaskan KBAT  [KLIK]
6.   Contoh Peta Pemikiran dalam PdP BM   [KLIK]
7.   Elemen KBAT Dalam Pentaksiran   [KLIK]
8.   Membudayakan Kemahiran Berfikir i-Think  [KLIK]
9.   Didik Hibur Dalam PdP Bahasa Melayu   [KLIK]
10. TMK dalam PdP Bahasa Melayu (Kredit: Cikgu Zaki)   [KLIK]


LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LADAP)
PERINGKAT SEKOLAH
1. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia KLIK  DI SINI
2.  PBPPP KLIK DI SINI 
3.  SKPM Standard 4 KLIK DI SINI 
4.  Instrumen SKPM Standard 4 
5.  Program Intervensi Lima Langkah (PILL)

MAKLUMAT TERKINI PT3 TAHUN 2014

FORMAT PT3 TAHUN 2014 
i.     Format Instrumen Akademik (KLIK)
ii.    Format Instrumen KHB (KLIK)

APLIKASI PENTAKSIRAN TINGKATAN 3
Borang Pendaftaran Calon  (KLIK)                                            
Manual Pengguna untuk Setiausaha Peperiksaan  (KLIK)    

MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID 
i.    Panduan Penggunaan  (KLIK)
ii.   Modul Perekodan  (KLIK)

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID 
i.    Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid (PPPM)
ii.   Modul Offline PPPM (Sila Klik DI SINI)
         Tingkatan 3:
      Bahasa Melayu  
      Bahasa Inggeris
      Bahasa Arab
      Matematik
      Sains
      Pendidikan Islam
      Sejarah
      Geografi
      KHB: Kemahiran Teknikal
      KHB: Ekonomi Rumah Tangga
      KHB: Pertanian 

      Tingkatan 2:
      Bahasa Melayu
      Bahasa Inggeris
      Bahasa Arab
      Matematik
      Sains
      Pendidikan Islam
      Sejarah
      Geografi
      KHB: Kemahiran Teknikal
      KHB: Ekonomi Rumah Tangga
      KHB: Pertanian  

      Tingkatan 1:
      Bahasa Melayu
      Bahasa Inggeris
      Bahasa Arab
      Matematik
      Sains
      Pendidikan Islam
      Sejarah
      Geografi
      KHB: Kemahiran Teknikal
      KHB: Ekonomi Rumah Tangga
      KHB: Pertanian  

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
1.   Kenyataan Media YAB Menteri Pendidikan (Sila Klik DI SINI)
2.   Pekeliling PBS Bil. 1/2014 (Sila Klik DI SINI)
3.   Panduan Penjaminan Kualiti (Sila Klik DI SINI)
4.   Instrumen Penjaminan Kualiti (Sila Klik DI SINI)
5.   Overview Penambahbaikan PBS (Sila Klik DI SINI)
6.   Pembentangan Penambahbaikan PBS (Sila Klik DI SINI)
7.   Nota Penambahbaikan PBS (Sila Klik DI SINI)
8.   PT3 - FORMAT
9.   PT3 - PELAKSANAAN  
10. Jadual Penataran Penambahbaikan PBS (Sila Klik DI SINI)

BUKU PANDUAN
1.   Melindungi Masa Instruktional (Sila Klik DI SINI)
2.   Soal Jawab Lazim (FAQ) MMI (Sila Klik DI SINI)
3.   Kepemimpinan dan Pengurusan Kurikulum  (Sila Klik DI SINI)
4.   Pembelajaran Akses Kendiri (Sila Klik DI SINI)
5.   Penggunaan ICT dalam PdP (Sila Klik DI SINI)
6.   Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan (Sila Klik DI SINI)
7.   Kemahiran Berfikir dalam PdP (Sila Klik DI SINI)
8.   Pembelajaran Secara Konstruktivisme (Sila Klik DI SINI)
9  . Pembelajaran Secara Kontekstual (Sila Klik DI SINI)
10. Pembelajaran Secara Masteri (Sila Klik DI SINI)
11. Teori Kecerdasan Pelbagai dalam PdP (Sila Klik DI SINI)
12. Buku Manual Kajian Tindakan (Sila Klik DI SINI)
13. Buku Manual Kajian Tindakan Edisi 3 (Sila Klik DI SINI)
14. Peng. Pentaksiran Berasaskan Sekolah (Sila Klik DI SINI)
15. Manual Amalan 5S IAB (Sila Klik DI SINI)
16. Pengurusan Pusat Sumber Sekolah (Sila Klik DI SINI)
17. Sarana Ibu bapa (Sila Klik DI SINI)
18. Pengurusan Akaun Sekolah (Sila Klik DI SINI)
19. Program Pemulihan Khas (Sila Klik DI SINI)
20. Pembukaan dan Penutupan Fail Rasmi - Arkib (Sila Klik DI SINI)
21. Aplikasi Protokol Dalam Pengendalian Majlis Rasmi di Sekolah
      klik DI SINI


KES KEHILANGAN/KEROSAKAN SIJIL SPM/PMR
Panduan Permohonan Salinan Sijil  (Sila klik DI SINI)
Borang Permohonan (Sila klik DI SINI)