PANDUAN GURU


PEKELILING
     Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 8/1990
     Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Waktu KBSM

     Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/2000
     Peruntukan Waktu Sains Teras Menengah Atas
     Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3/2000
     Pelaksanaan Sebutan Baku
     Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 5/2000
     Pelaksanaan KOMSAS Sekolah Menengah

     Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 9/2011
     Mewujudkan Galeri/Sudut Sejarah di Sekolah
     Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 12/2011
     Pelaksanaan Dasar MBMMBI
     Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 13/2011
     Pertukaran Teks KOMSAS BM/BI Tingkatan 3

SURAT SIARAN DAN PEKELILING LPM
     Surat Siaran LP Bil 1/2014
     Pelaksanaan Peperiksaan Pusat Amali Sains SPM      
     Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan 1/2014
     Penambahbaikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)  
     Lampiran
     Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) 2014

LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LADAP)
PERINGKAT SEKOLAH
1. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia KLIK  DI SINI
2.  PBPPP KLIK DI SINI 
3.  SKPM Standard 4 KLIK DI SINI 
4.  Instrumen SKPM Standard 4 
5.  Program Intervensi Lima Langkah (PILL)

MAKLUMAT TERKINI PT3 TAHUN 2014

FORMAT PT3 TAHUN 2014 
i.     Format Instrumen Akademik (KLIK)
ii.    Format Instrumen KHB (KLIK)

APLIKASI PENTAKSIRAN TINGKATAN 3
Borang Pendaftaran Calon  (KLIK)                                            
Manual Pengguna untuk Setiausaha Peperiksaan  (KLIK)    

MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID 
i.    Panduan Penggunaan  (KLIK)
ii.   Modul Perekodan  (KLIK)

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID 
i.    Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid (PPPM)
ii.   Modul Offline PPPM (Sila Klik DI SINI)
         Tingkatan 3:
      Bahasa Melayu  
      Bahasa Inggeris
      Bahasa Arab
      Matematik
      Sains
      Pendidikan Islam
      Sejarah
      Geografi
      KHB: Kemahiran Teknikal
      KHB: Ekonomi Rumah Tangga
      KHB: Pertanian 

      Tingkatan 2:
      Bahasa Melayu
      Bahasa Inggeris
      Bahasa Arab
      Matematik
      Sains
      Pendidikan Islam
      Sejarah
      Geografi
      KHB: Kemahiran Teknikal
      KHB: Ekonomi Rumah Tangga
      KHB: Pertanian  

      Tingkatan 1:
      Bahasa Melayu
      Bahasa Inggeris
      Bahasa Arab
      Matematik
      Sains
      Pendidikan Islam
      Sejarah
      Geografi
      KHB: Kemahiran Teknikal
      KHB: Ekonomi Rumah Tangga
      KHB: Pertanian  

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
1.   Kenyataan Media YAB Menteri Pendidikan (Sila Klik DI SINI)
2.   Pekeliling PBS Bil. 1/2014 (Sila Klik DI SINI)
3.   Panduan Penjaminan Kualiti (Sila Klik DI SINI)
4.   Instrumen Penjaminan Kualiti (Sila Klik DI SINI)
5.   Overview Penambahbaikan PBS (Sila Klik DI SINI)
6.   Pembentangan Penambahbaikan PBS (Sila Klik DI SINI)
7.   Nota Penambahbaikan PBS (Sila Klik DI SINI)
8.   PT3 - FORMAT
9.   PT3 - PELAKSANAAN  
10. Jadual Penataran Penambahbaikan PBS (Sila Klik DI SINI)

BUKU PANDUAN
1.   Melindungi Masa Instruktional (Sila Klik DI SINI)
2.   Soal Jawab Lazim (FAQ) MMI (Sila Klik DI SINI)
3.   Kepemimpinan dan Pengurusan Kurikulum  (Sila Klik DI SINI)
4.   Pembelajaran Akses Kendiri (Sila Klik DI SINI)
5.   Penggunaan ICT dalam PdP (Sila Klik DI SINI)
6.   Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan (Sila Klik DI SINI)
7.   Kemahiran Berfikir dalam PdP (Sila Klik DI SINI)
8.   Pembelajaran Secara Konstruktivisme (Sila Klik DI SINI)
9  . Pembelajaran Secara Kontekstual (Sila Klik DI SINI)
10. Pembelajaran Secara Masteri (Sila Klik DI SINI)
11. Teori Kecerdasan Pelbagai dalam PdP (Sila Klik DI SINI)
12. Buku Manual Kajian Tindakan (Sila Klik DI SINI)
13. Buku Manual Kajian Tindakan Edisi 3 (Sila Klik DI SINI)
14. Peng. Pentaksiran Berasaskan Sekolah (Sila Klik DI SINI)
15. Manual Amalan 5S IAB (Sila Klik DI SINI)
16. Pengurusan Pusat Sumber Sekolah (Sila Klik DI SINI)
17. Sarana Ibu bapa (Sila Klik DI SINI)
18. Pengurusan Akaun Sekolah (Sila Klik DI SINI)
19. Program Pemulihan Khas (Sila Klik DI SINI)
20. Pembukaan dan Penutupan Fail Rasmi - Arkib (Sila Klik DI SINI)
21. Aplikasi Protokol Dalam Pengendalian Majlis Rasmi di Sekolah
      (Kredit kepada: En. Alias bin Yoop, PPD Klang) klik DI SINI
22. Pentaksiran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (MUAT TURUN)

KES KEHILANGAN/KEROSAKAN SIJIL SPM/PMR
Panduan Permohonan Salinan Sijil  (Sila klik DI SINI)
Borang Permohonan (Sila klik DI SINI)