PANDUAN GURU

PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
Buku Panduan: Manual PBPPP
Power Point: Penilaian Komponen Keberhasilan
Excel: Borang Keberhasilan

SURAT PEKELILING IKHTISAS PANITIA
Bil 4/1986   Panitia Mata Pelajaran
Bil 3/1987   Penyeliaan PdP
Bil 8/1990   Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Waktu KBSM
Bil 6/1991   Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran KBSM
Bil 13/1991 Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran KBSM Mulai 1992
Bil 3/1999   Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran
Bil 3/2000   Pelaksanaan Sebutan Baku
Bil 5/2000   Pelaksanaan KOMSAS Sekolah Menengah
Bil 12/2001 Gerakan Tabiat Membaca      
Bil 12/2011 Pelaksanaan Dasar MBMMBI
Bil 13/2011 Pertukaran Teks KOMSAS BM/BI Tingkatan 3

SURAT PEKELILING KEWANGAN PANITIA

Bil 5/2002   Pemberian PCG
Bil 5/2002   Pemberian PCG (Pindaan)
Bil 8/2002   Garis Panduan Pengurusan PCG
Bil 8/2002   Pindaan Garis Panduan Pengurusan PCG
 

PEKELILING KEMAJUAN PERKHIDMATAN AWAM (PKPA)
Bil 2/1991  Panduan Pengurusan Mesyuarat
Bil 4/2018  Panduan Kerja Sektor Awam (Terkini)

Nota:
PKPA Bil.8 Tahun 1991 telah dimansuhkan dan digantikan dgn PKPA Bil 4 Tahun 2018
PKPA BIL.8 Tahun 1991 ialah PKPA berkaitan dgn Manual Prosedur Kerja (MPK dan Fail Meja) dimansuhkan dan digantikan dgn PKPA Bil.4 Tahun 2018 iaitu Myportfolio: Panduan Kerja Sektor Awam berkuat kuasa serta-merta.

SURAT PEKELILING AM

Bil 3/2014  Tatacara Penggantungan Potret Rasmi

PEKELILING PERKHIDMATAN
Bil 3/2017 Kemudahan Cuti Umrah

SURAT SIARAN DAN PEKELILING LPM
Bil 1/2014 Pelaksanaan Peperiksaan Pusat Amali Sains SPM      
Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan 1/2014
 Penambahbaikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)  
 Lampiran
 Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) 2014

KURIKULUM PRASEKOLAH
DSPK KSPK (Semakan 2017)
DSKP KSPK Ketidakupayaan Pendengaran
DSKP KSPK Ketidakupayaan Penglihatan
DSKP KSPK Masalah Pembelajaran

DSKP PENDIDIKAN KHAS: KETIDAKUPAYAAN PENDENGARAN

TAHUN SATU:
Bahasa Melayu Suaian
Pendidikan Islam
Bahasa Inggeris

TAHUN DUA:
Bahasa Melayu Suaian
Pendidikan Islam
Bahasa Isyarat Komunikasi

TAHUN TIGA:
Bahasa Melayu Suaian
Pendidikan Islam
Bahasa Isyarat Komunikasi

TAHUN TIGA (2018)
Bahasa Malaysia KSSR
Bahasa Inggeris KSSR
Pendidikan Islam KSSR
Bahasa Isyarat Komunikasi KSSR

TAHUN EMPAT (2018)
Bahasa Malaysia KSSR
Bahasa Inggeris KSSR
Pendidikan Islam KSSR
Bahasa Isyarat Komunikasi KSSR

TAHUN LIMA (2018)
Bahasa Malaysia KSSR
Bahasa Inggeris KSSR
Pendidikan Islam KSSR
Bahasa Isyarat Komunikasi KSSR

TAHUN ENAM (2018)
Bahasa Malaysia KSSR
Bahasa Inggeris KSSR
Pendidikan Islam KSSR
Bahasa Isyarat Komunikasi KSSR

DSKP PENDIDIKAN KHAS: KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

TAHUN SATU : 
Kemahiran Asas Individu
Pendidikan Jasmani Suaian dan Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesenian Suaian

TAHUN DUA : 
Kemahiran Asas Individu
Pendidikan Jasmani Suaian
Pendidikan Kesenian Suaian

TAHUN TIGA : 
Kemahiran Asas Individu
Pendidikan Jasmani Suaian 
Pendidikan Kesenian Suaian
DSKP PENDIDIKAN KHAS: MASALAH PEMBELAJARAN

TAHUN SATU : 
Asas 3M
Pendidikan Islam
Pendidikan Jasmani
Pendidikan Moral
Pendidikan Seni Kreatif

Pengurusan Kehidupan

TAHUN DUA : 
Asas 3M
Pendidikan Islam
Pendidikan Jasmani
Pendidikan Moral
Pendidikan Seni Kreatif

Pengurusan Kehidupan

TAHUN TIGA : 
Asas 3M
Pendidikan Islam
Pendidikan Jasmani
Pendidikan Moral
Pendidikan Seni Kreatif

Pengurusan Kehidupan

TAHUN TIGA (2018)
Asas 3M
Pendidikan Islam KSSR
Pendidikan Jasmani KSSR
Pendidikan Moral KSSR
Pendidikan Seni Kreatif KSSR
Pengurusan Kehidupan KSSR

TAHUN EMPAT (2018)
Bahasa Malaysia KSSR
Bahasa Inggeris KSSR
Kemahiran Hidup Asas KSSR
Matematik KSSR
Pendidikan Islam KSSR
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan KSSR
Pendidikan Moral KSSR
Pendidikan Muzik KSSR
Pendidikan Seni Visual KSSR
Pengurusan Kehidupan KSSR
Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar KSSR
Teknologi Maklumat dan Komunikasi KSSR

TAHUN LIMA (2018)
Bahasa Malaysia KSSR
Bahasa Inggeris KSSR
Kemahiran Hidup Asas KSSR
Matematik KSSR
Pendidikan Islam KSSR
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan KSSR
Pendidikan Moral KSSR
Pendidikan Muzik KSSR
Pendidikan Seni Visual KSSR
Pengurusan Kehidupan KSSR
Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar KSSR
Teknologi Maklumat dan Komunikasi KSSR

TAHUN ENAM (2018)
Bahasa Malaysia KSSR
Bahasa Inggeris KSSR
Kemahiran Hidup Asas KSSR
Matematik KSSR
Pendidikan Islam KSSR
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan KSSR
Pendidikan Moral KSSR
Pendidikan Muzik KSSR
Pendidikan Seni Visual KSSR
Pengurusan Kehidupan KSSR
Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar KSSR
Teknologi Maklumat dan Komunikasi KSSR

DSKP TAHUN SATU
Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 1: Templat Pelaporan Guru Kelas
Bahasa Melayu SK + Templat Pelaporan +  SJK + Templat Pelaporan
Bahasa Inggeris SK + Templat PelaporanSJK + Templat Pelaporan
Bahasa Cina SK + Templat PelaporanSJKC + Templat Pelaporan
Bahasa Tamil SK + Templat PelaporanSJKT + Templat Pelaporan
Bahasa Arab SK + Templat Pelaporan
Matematik SKSJKCSJKT + Templat Pelaporan
Sains SKSJKCSJKT + Templat Pelaporan
Pendidikan Islam  SKSJKCSJKT + Templat Pelaporan
Pendidikan Moral SKSJKCSJKT + Templat Pelaporan
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan SKSJKCSJKT + Templat
Pendidikan Kesenian SKSJKCSJKT  + Templat Pelaporan

DSKP TAHUN DUA

Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 2: Templat Pelaporan Guru Kelas
Bahasa Melayu SK + Templat PelaporanSJK + Templat Pelaporan
Bahasa Inggeris SK + Template PelaporanSJK + Templat Pelaporan
Bahasa Cina SK + Templat PelaporanSJKC + Templat Pelaporan
Bahasa Tamil SK + Templat PelaporanSJKT + Template Pelaporan
Bahasa Arab SK + Templat Pelaporan
Matematik SK + SJKCSJKT + Templat Pelaporan
Sains SK + SJKCSJKT + Templat Pelaporan
Pendidikan Islam  SK + SJKC + SJKT + Template Pelaporan
Pendidikan Moral SKSJKCSJKT + Templat Pelaporan
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan SK + SJKC + SJKT + Template
Pendidikan Kesenian SK + SJKC + SJKT + Template Pelaporan

DSKP TAHUN TIGA
ARAHAN:
  1. DSKP KSSR (Semakan 2017) Tahun 3 ini adalah untuk tujuan penyebaran bagi tahun 2018.
  2. Pelaksanaan KSSR (Semakan 2017) Tahun 3 adalah pada tahun 2019.
  3. Sila rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas KPM Bil. 8 Tahun 2016 - Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (Semakan 2017) Secara Berperingkat-Peringkat Mulai Tahun 2017 yang sedang berkuatkuasa.

Bahasa Melayu SK + SJK
Bahasa Inggeris 
Bahasa Cina SKSJKC
Bahasa Tamil SKSJKT
Bahasa Arab SK
Matematik SK 
Sains SK 
Pendidikan Islam  SK 
Pendidikan Moral SK 
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan SK 
Pendidikan Kesenian SK 

DSKP KSSR TAHUN TIGA 2018
Bahasa Arab SKSJK
Dunia Muzik SKSJK
Dunia Sains dan Teknologi SK + SJKC + SJKT
Dunia Seni Visual SKSJK
Matematik SK + SKJC + SJKT
Pendidikan Islam SKSJK
Pendidikan Jasmani SKSJK
Pendidikan Kesihatan SKSJK

DSKP KSSR TAHUN EMPAT 2018
Bahasa Malaysia SK + SJK
Bahasa Inggeris SK + SJK
Bahasa Arab SK
Bahasa Cina SK + SJK
Bahasa Tamil SK + SJK
Pendidikan Seni Visual SKSJK
Pendidikan Islam SKSJK
Pendidikan Jasmani SKSJK
Sejarah SKSJK
Pendidikan Muzik SKSJK
Matematik SK + SKJC + SJKT
Sains SK + SKJC + SJKT
Pendidikan Kesihatan SKSJK
Pendidikan Moral SK + SJKC + SJKT
Reka Bentuk dan Teknologi SKSJK
Teknologi Maklumat dan Komunikasi SKSJK

DSKP KSSR TAHUN LIMA 2018
Bahasa Malaysia SK + SJK
Bahasa Inggeris SK + SJK
Bahasa Arab SK
Bahasa Cina SK + SJK
Bahasa Tamil SK + SJKT
Pendidikan Seni Visual SKSJK
Pendidikan Islam SKSJK
Pendidikan Jasmani SKSJK
Sejarah SKSJK
Pendidikan Muzik SKSJK
Matematik SK + SKJC + SJKT
Sains SK + SKJC + SJKT
Pendidikan Kesihatan SKSJK
Pendidikan Moral SK + SJKC + SJKT
Reka Bentuk dan Teknologi SKSJK
Teknologi Maklumat dan Komunikasi SKSJK

DSKP KSSR TAHUN ENAM
Bahasa Melayu SKSJK
Bahasa Inggeris SKSJK
Bahasa Cina SKSJK
Bahasa Tamil SKSJKT
Bahasa Arab
Matematik SK + SJKC + SJKT
Sains SK + SJKC + SJKT
Sejarah
Pendidikan Islam
Pendidikan Moral SK + SJKC + SJKT
Pendidikan Muzik
Pendidikan Jasmani
Pendidikan Kesihatan
Reka Bentuk dan Teknologi
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Pendidikan Seni Visual

DSKP TINGKATAN SATU
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Geografi
Sejarah 
Matematik
Sains
Pendidikan Islam
Pendidikan Moral
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Pendidikan Seni Visual
Reka Bentuk dan Teknologi
Asas Sains Komputer


DSKP TINGKATAN DUA
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Geografi
Sejarah
Matematik
Sains
Pendidikan Islam
Pendidikan Moral
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Pendidikan Seni Visual
Reka Bentuk dan Teknologi
Asas Sains Komputer

DSKP TINGKATAN TIGA
ARAHAN:
  1. DSKP KSSM Tingkatan 3 ini adalah untuk tujuan penyebaran bagi tahun 2018.
  2. Pelaksanaan KSSM Tingkatan 3 adalah pada tahun 2019.
  3. Sila rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas KPM Bil. 9 Tahun 2016 - Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Menengah Secara Berperingkat-Peringkat Mulai Tahun 2017 yang sedang berkuatkuasa.
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Geografi
Sejarah
Matematik
Sains
Pendidikan Islam
Pendidikan Moral
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Pendidikan Seni Visual
Reka Bentuk dan Teknologi
Asas Sains Komputer

DSKP TINGKATAN EMPAT
Asas Kelestarian
Sains Sukan

DSKP TINGKATAN LIMA
Asas Kelestarian
Bahan Edaran Kursus Pedagogi Bahasa Melayu Abad 21
1.   Buku Panduan Pedagogi Bahasa Melayu Abad 21 Buku 1  [KLIK]
2.   Buku Panduan Pedagogi Bahasa Melayu Abad 21 Buku 2  [KLIK]
3.   Buku Panduan Pedagogi Bahasa Melayu Abad 21 Buku 3  [KLIK]
4    Pembelajaran Abad Ke-21  [KLIK]
5.   Power Point Pedagogi Berasaskan KBAT  [KLIK]
6.   Contoh Peta Pemikiran dalam PdP BM   [KLIK]
7.   Elemen KBAT Dalam Pentaksiran   [KLIK]
8.   Membudayakan Kemahiran Berfikir i-Think  [KLIK]
9.   Didik Hibur Dalam PdP Bahasa Melayu   [KLIK]
10. TMK dalam PdP Bahasa Melayu (Kredit: Cikgu Zaki)   [KLIK]


LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LADAP)

PERINGKAT SEKOLAH
1. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia KLIK  DI SINI
2.  PBPPP KLIK DI SINI 
3.  SKPM Standard 4 KLIK DI SINI 
4.  Instrumen SKPM Standard 4 
5.  Program Intervensi Lima Langkah (PILL)BUKU PANDUAN
1.   Melindungi Masa Instruktional (Sila Klik DI SINI)
2.   Soal Jawab Lazim (FAQ) MMI (Sila Klik DI SINI)
3.   Kepemimpinan dan Pengurusan Kurikulum  (Sila Klik DI SINI)
4.   Pembelajaran Akses Kendiri (Sila Klik DI SINI)
5.   Penggunaan ICT dalam PdP (Sila Klik DI SINI)
6.   Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan (Sila Klik DI SINI)
7.   Kemahiran Berfikir dalam PdP (Sila Klik DI SINI)
8.   Pembelajaran Secara Konstruktivisme (Sila Klik DI SINI)
9  . Pembelajaran Secara Kontekstual (Sila Klik DI SINI)
10. Pembelajaran Secara Masteri (Sila Klik DI SINI)
11. Teori Kecerdasan Pelbagai dalam PdP (Sila Klik DI SINI)
12. Buku Manual Kajian Tindakan (Sila Klik DI SINI)
13. Buku Manual Kajian Tindakan Edisi 3 (Sila Klik DI SINI)
14. Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Edisi 2012 (Sila Klik DI SINI)
15. Manual Amalan 5S IAB (Sila Klik DI SINI)
16. Pengurusan Pusat Sumber Sekolah (Sila Klik DI SINI)
17. Sarana Ibu bapa (Sila Klik DI SINI)
18. Pengurusan Akaun Sekolah (Sila Klik DI SINI)
19. Program Pemulihan Khas (Sila Klik DI SINI)
20. Pembukaan dan Penutupan Fail Rasmi - Arkib (Sila Klik DI SINI)
21. Aplikasi Protokol Dalam Pengendalian Majlis Rasmi di Sekolah
      klik DI SINI
22. Melangkah Ke Hadapan Datuk Dr Amin Senin KPPM (Sila Klik)
23. Buku Pelibatan Ibu bapa (PIBK) (Klik untuk Muat turun)
24. Buku Panduan Pengurusan Rancangan Makanan Tambahan (Slia Klik)
25. 47 Aktiviti PdPc PAK21 (Sila Klik)
26. Garis Panduan Pengurusan Kelas Agama dan Fardu Ain (KAFA) (Sila Klik)
27. Garis Panduan Pengurusan Kontrak KBK/PKK/Makanan Bermasak (Sila Klik)
28. Pengurusan Tatatertib Penjawat Awam (Sila Klik)
29. Buku Panduan SKPMg2 (Sila Klik)
30. Panduan Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah (Sila Klik)
31. Panduan Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Edisi 2014 (Sila Klik)


KES KEHILANGAN/KEROSAKAN SIJIL SPM/PMR
Panduan Permohonan Salinan Sijil  (Sila klik DI SINI)
Borang Permohonan (Sila klik DI SINI)