ENTRI TERKINI

Bahan Taklimat Pendidikan Sivik kepada PKP SM 
PPDKK dan PPDGM
Tempat: Bilik Seminar PPDKK
Tarikh: 13.05.2019
Masa: 08.30 pagi.

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
[PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2018]

Bahasa Melayu (Kelantan) - Soalan K1K2  + Skema K1K2
Bahasa Melayu (Kedah) - Soalan K1K2  + Skema K1K2
Bahasa Melayu (MRSM) - Soalan K1K2  + Skema K1K2
Bahasa Melayu (Melaka) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Bahasa Melayu (Pulau Pinang) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Bahasa Melayu (Perlis) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Bahasa Melayu (SBP) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Bahasa Melayu (Terengganu) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Bahasa Melayu (YIK) - Soalan K1K2  +  [Skema K1K2]
Bahasa Melayu (Johor) - Soalan K1K2  +  [Skema K1K2]
Bahasa Melayu (N Sembilan) - Soalan K1K2  +  [Skema K1K2]
Bahasa Melayu (Sabah) - Soalan K1K2  +  [Skema K1K2

Bahasa Inggeris (Melaka) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Bahasa Inggeris (MRSM) - Soalan K1 + Soalan K2 + Skema K1K2
Bahasa Inggeris (N Sembilan) - Soalan K1 + Soalan K2 + [Skema K1K2]
Bahasa Inggeris (Kelantan) - Soalan K1 + Soalan K2 + [Skema K1K2]
Bahasa Inggeris (Pahang) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Bahasa Inggeris (Perlis) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Bahasa Inggeris (Terengganu) - Soalan K1 + Soalan K2 + [Skema K1K2]
Bahasa Inggeris (Johor) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Bahasa Inggeris (Sabah) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Bahasa Inggeris (Sarawak) - Soalan K1 + Soalan K2  +  [Skema K1K2]
Bahasa Inggeris (Kedah) - Soalan K1 + Soalan K2  +  [Skema K1K2]
Bahasa Inggeris (P Pinang) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Bahasa Inggeris (Perak) - Soalan K1 + Soalan K2  +  [Skema K1K2]
Bahasa Inggeris (Selangor) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
                     
Sejarah (MRSM) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2  [Skema]
Sejarah (Kelantan) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2  [Skema
Sejarah (Melaka) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2  [Skema
Sejarah (N Sembilan) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2  [Skema]
Sejarah (Pahang) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2  [Skema]

Matematik (Kedah) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Matematik (MRSM) - Soalan K1 + Soalan K2 + Skema K1K2
Matematik (N Sembilan) - Soalan K1 + Soalan K2 + Skema K1K2
Matematik (Perlis) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]

Sains (Kedah) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Sains (Perlis) - Soalan K1 + Soalan K2 + [Skema K1K2]
Sains (N Sembilan) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Sains (Terengganu) - Soalan K1 + Soalan K2 + [Skema K1K2]
Sains (P Pinang) - Soalan K1 + Soalan K2 + [Skema K1K2]
Sains (Sarawak) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]

Pendidikan Islam (Johor) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Pendidikan Islam (Kelantan) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Pendidikan Islam (MRSM) - Soalan + [Skema]
Pendidikan Islam (N Sembilan) - Soalan + [Skema]
Pendidikan Islam (Terengganu) - Soalan K1 + Soalan K2  + [SkemaK1K2]

Matematik Tambahan (Kedah) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Matematik Tambahan (N Sembilan) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Matematik Tambahan (Perlis) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Matematik Tambahan (Selangor) - Soalan K1K2  +  [Skema K1] + [Skema K2]
Matematik Tambahan (MRSM) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Matematik Tambahan (Terengganu) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Matematik Tambahan (YIK) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Matematik Tambahan (SBP) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]

Fizik (Johor) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema] + Soalan K3  [Skema]
Fizik (MRSM) - Soalan K1  + Soalan K2  + Soalan K3 +  [Skema K1K2K3]
Fizik (Kedah) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Fizik (Kelantan) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema] + Soalan K3  [Skema]
Fizik (Sarawak) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema] + Soalan K3  [Skema]

Kimia (Johor) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema] + Soalan K3  [Skema]
Kimia (MRSM) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema] + Soalan K3  [Skema]
Kimia (P Pinang) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema] + Soalan K3  [Skema]
Kimia (Terengganu) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema] + Soalan K3  [Skema]
Kimia (Perlis) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema] + Soalan K3  [Skema]

Biologi (Johor) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema] + Soalan K3  [Skema]
Biologi (MRSM) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema] + Soalan K3  [Skema]
Biologi (Kedah) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema] + Soalan K3  [Skema]
Biologi (NS) - Soalan K1(1) (2)  [Skema] + Soalan K2 [Skema] + Soalan K3  [Skema]
Biologi (Terengganu) - Soalan K1K2K3  +  [Skema

Prinsip Perakaunan (Johor) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Prinsip Perakaunan (Kedah) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Prinsip Perakaunan (Kelantan) - Soalan K1 + Soalan K2  + [Skema]
Prinsip Perakaunan (N Sembilan) - Soalan K1 + Soalan K2  + [Skema]
Prinsip Perakaunan (MRSM) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Prinsip Perakaunan (P Pinang) - Soalan K1 + Soalan K2  + [Skema]
Prinsip Perakaunan (Perlis) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]

Pengajian Perniagaan (Johor) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Pengajian Perniagaan (Selangor) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]

Ekonomi Asas (P Pinang) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Ekonomi Asas (Kelantan) - Soalan + Skema

Pendidikan Al-Quran dan Sunnah (Johor) - Soalan + [Skema]
Pendidikan Al-Quran dan Sunnah (Perak) - Soalan + [Skema]
Pendidikan Al-Quran dan Sunnah (Melaka) - Soalan + [Skema]
Pendidikan Al-Quran dan Sunnah (Perlis) - Soalan + [Skema]
Pendidikan Al-Quran dan Sunnah (Selangor) - Soalan + [Skema]

Pendidikan Syariah Islamiah (MRSM) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Pendidikan Syariah Islamiah (Perak) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Pendidikan Syariah Islamiah (Kelantan) - Soalan K1 + Soalan K2  + [Skema K1K2]
Pendidikan Syariah Islamiah (Melaka) - Soalan K1 [Skema
Pendidikan Syariah Islamiah (N Sembilan) - Soalan K1K2  +  [Skema K1K2
Pendidikan Syariah Islamiah (Selangor) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Pendidikan Syariah Islamiah (Terengganu) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]

Pendidikan Moral (Johor) - Soalan + [Skema
Pendidikan Moral (Selangor) - Soalan + [Skema]

Tasawwur Islam (MRSM) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Tasawwur Islam (N Sembilan) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Tasawwur Islam (P Pinang) - Soalan K1 + Soalan K2  + [Skema]
Tasawwur Islam (Terengganu) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Tasawwur Islam (Kedah) - Soalan K2 [Skema]
Tasawwur Islam (Kelantan) - Soalan K1 [Skema
Tasawwur Islam PraSPM (Kelantan) - Soalan K1 + Soalan K2 +  [Skema K1K2]
Tasawwur Islam (Sabah) - Soalan K1 [Skema] + Soalan K2 [Skema]
Tasawwur Islam (Pahang) - Soalan K2 [Skema]


Bahasa Arab (Johor) - Soalan K1 [Skema]  
Bahasa Arab (Kedah) - Soalan K1 + Soalan K2  + [Skema K1K2]
Bahasa Arab (N Sembilan) - Soalan K1 [Skema]  +  Soalan K2 [Skema
Bahasa Arab (Perlis) - Soalan K1 [Skema]  +  Soalan K2 [Skema
Bahasa Arab (Sabah) - Soalan K1 [Skema


UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH
[PERCUBAAN UPSR 2018]

Bahasa Melayu Pemahaman (Kelantan) - Soalan + Skema
Bahasa Melayu Pemahaman (Terengganu) - Soalan + Skema

Bahasa Melayu Penulisan (Kelantan) - Soalan + Skema
Bahasa Melayu Penulisan (Melaka) - Soalan + Skema
Bahasa Melayu Penulisan (Perak) - Soalan + Skema
Bahasa Melayu Penulisan (Terengganu) - Soalan + Skema
Bahasa Melayu Penulisan (P Pinang) - Soalan + Skema
Bahasa Melayu Penulisan (SJK) - Soalan + Skema

Bahasa Inggeris Pemahaman (Kelantan) - Soalan + Skema
Bahasa Inggeris Pemahaman (P Pinang) - Soalan + Skema

Bahasa Inggeris Penulisan (Kelantan) - Soalan + Skema
Bahasa Inggeris Penulisan (Perak) - Soalan + Skema
Bahasa Inggeris Penulisan (P Pinang) - Soalan + Skema

Matematik (Kelantan) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Matematik (Melaka) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Matematik (N Sembilan) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Matematik (Pahang) - Kertas 1 [Skema] + Kertas 2  [Skema]
Matematik (P Pinang) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema

Sains (Kelantan) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Sains (P Pinang) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Sains (Perlis) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Sains (Selangor) - Kertas 1 + Kertas 2 + Skema

PENTAKSIRAN TINGKATAN TIGA
Soalan-Soalan Lazim Pemerkasaan PT3 Di Sekolah Mulai Tahun 2020
Elemen Pentaksiran Bilik Darjah Bagi PT3
Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 5/2018 - Format Instrumen PT3 Tahun 2019
Panduan Pengurusan dan Pentadbiran PT3 Tahun 2019
Jadual Waktu PT3 Tahun 2019 - Calon Biasa
Jadual Waktu PT3 Tahun 2019 - Calon Berkeperluan Khas (A)
Jadual Waktu PT3 Tahun 2019 - Calon Berkeperluan Khas (B)

Bahasa Melayu
     Kertas 1 (02/1)        
             Item Contoh Bahagian A: Tatabahasa
             Item Contoh Bahagian A:  Pemahaman Petikan
             Item Contoh Bahagian B: Tatabahasa
             Item Contoh Bahagian B:  Pemahaman Petikan
             Item Contoh Bahagian B:  Novel
             Item Contoh Bahagian C:  Ringkasan
             Item Contoh Bahagian C:  Rumusan
             Item Contoh Bahagian C:  Ulasan
     Kertas 2 (02/2)        
             Item Contoh Bahagian A:  Karangan Respons Terhad 1
             Item Contoh Bahagian A:  Karangan Respons Terhad 2
             Item Contoh Bahagian B:  Karangan Respons Terbuka
     Kertas 3 (03/1)        
             Item Contoh Ujian Bertutur : Contoh Instrumen
     Kertas 3 (03/2)        
             Item Contoh Ujian Mendengar : Item Contoh
             Item Contoh Ujian Mendengar : Item Contoh Petikan Audio

Bahasa Inggeris
     Format Instrumen PT3 Bahasa Inggeris Mulai Tahun 2019
     Writing Sample Test QP
     Speaking Sample Test: Candidate Booklet
     Speaking Sample Test: Examiner Booklet
     Reading Sample Test Key
     Reading Sample Test QP
     Listening Sample Test Key
     Listening Sample Test QP
     Assessing Productive Skills
     Assessing Receptive Skills
     The Context of Communicative Language Teaching

Matematik
Sains
Sejarah
Pendidikan Islam
Geografi
Reka Bentuk Dan Teknologi
Asas Sains Komputer
Bahasa Arab

SURAT MAKLUMAN PELAKSANAAN PT3
PANDUAN KERJA LAPANGAN KSSM GEOGRAFI
PANDUAN KERJA PROJEK KSSM ASAS SAINS KOMPUTER (ASK)
PANDUAN KERJA PROJEK KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)
PANDUAN PELAKSANAAN TUGASAN KSSM SEJARAH
PANDUAN PENTAKSIRAN AMALI SOLAT TILAWAH DAN HAFAZAN AL-QURAN KSSM PENDIDIKAN ISLAM 
PANDUAN PENTAKSIRAN LISAN KSSM BAHASA ARAB