MAKLUMAN SEMASA

RAMALAN SPM 2014
Kertas 1:
Karangan Bahagian A
Analisis
Ramalan
Usaha untuk meningkatkan pencapaian akademik
Peranan teknologi maklumat dalam kehidupan
Kepentingan bersukan
Ciri-ciri pengguna yang bijak
Kepentingan melabur untuk masa hadapan

Karangan Bahagian B
Analisis
Ramalan
DIMENSI KELUARGA:
Peranan ibu bapa untuk membudayakan pendidikan alam sekitar.
menyediakan peralatan untuk membersihkan kawasan rumah.
menggalakkan anggota keluarga bergotong-royong membersihkan kawasan rumah.
menyediakan bahan bacaan berkaitan dengan kelestarian alam sekitar.
membawa anak-anak menyertai program kemasyarakatan untuk menjaga kebersihan.
melarang anak-anak daripada melakukan pembakaran terbuka di rumah.

Peranan ibu bapa untuk mengawal penyalahgunaan Internet di rumah.
memantau anak-anak ketika melayari Internet.
mengehadkan masa penggunaan Internet.
meletakkan peralatan ICT di tempat yang terbuka.
menyekat akses ke laman sesawang yang tidak bermoral.
memberi nasihat kepada anak-anak supaya menggunakan Internet secara sihat.

Peranan ibu bapa untuk mewujudkan budaya ilmu kepada anak-anak.
menyediakan perpustakaan mini di rumah
membeli bahan bacaan
membawa anak-anak menghadiri majlis ilmu
menyediakan peralatan ICT di rumah
menjadi suri teladan.

Peranan ibu bapa dalam menjana kecemerlangan pelajar. (Sarana ibu bapa)
Menyediakan peluang dan ruang belajar untuk anak-anak belajar di sekolah dan di rumah
Mendampingi anak-anak remaja sebagai sahabat
Menasihat, membimbing, mengajar, menyokong, menunjuk cara dsb
Mengatur kehidupan keluarga supaya aman dan tenteram, tenang dan bahagia.
Mengetahui maklumat terkini tentang perkembangan anak-anak

DIMENSI MASYARAKAT/NEGARA
Kelebihan Malaysia sebagai destinasi pelancongan.
Malaysia mempunyai banyak tempat yang bersejarah 
Malaysia kaya dengan keindahan alam semula jadi yang unik.
Malaysia mempunyai kebudayaan yang pelbagai 
Malaysia merupakan syurga makanan tradisional dan moden.
Malaysia merupakan negara yang aman damai.
Malaysia mempunyai prasarana dan infrastruktur yang moden

Usaha memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat
mengadakan aktiviti gotong-royong
membudayakan amalan ziarah-menziarahi
menganjurkan majlis rumah terbuka
menggalakkan penubuhan badan sukarela
mengadakan aktiviti Hari Keluarga
mengadakan kempen kesedaran 

Kertas 2:
Soalan 2(b) Prosa Moden
Analisis
Ramalan
Pilihan 1 : Pahlawan Buntung
Pilihan 2 : Drama 1400
Soalan 2(c) Prosa Klasik
Analisis
Ramalan
Pilihan 1 : Pelayaran yang penuh peristiwa
Pilihan 2 : Hikayat Opu Daeng Menambun

Soalan 2(d) Puisi
Analisis
Ramalan
Pilihan 1 : Perpustakaan
Pilihan 2 : Harga Remaja
Pilihan 3 : Mahsuri

Soalan 3(b) Kemahiran Sintaksis
Analisis
Ramalan
Pilihan 1 : Kenal pasti subjek dan predikat
Pilihan 2 : Menukar ayat biasa kepada ayat songsang
Pilihan 3 : Kenal pasti ayat majmuk gabungan, pancangan dan keterangan

Soalan 4 Novel
Analisis
Ramalan
Pilihan 1 : Nilai kemasyarakatan
Pilihan 2 : Peristiwa yang menunjukkan unsur klimaks. Mengapa?

SOALAN PERCUBAAN SPM 2014
Sekolah Berasrama Penuh (SBP)
(Termasuk skema)
Bahasa Melayu 
Bahasa Inggeris 
Matematik  
Sejarah 
Pendidikan Islam 
Prinsip Perakaunan Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Matematik Tambahan 
Biologi 
Kimia 
Fizik 

Maktab Rendah Sains MARA  
Bahasa Melayu  Kertas 1 + Skema
Bahasa Melayu  Kertas 2  + Skema

Jabatan Pendidikan Kelantan
SMK Laloh
Bahasa Melayu Kertas 1
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema
Bengkel Teknik Menjawab Kertas 2 (Berdasarkan Soalan Percubaan)

Modul G Cakna JPN Kelantan
Bahasa Melayu Kertas 1
Bahasa Melayu Kertas 2
Skema K1K2

SMKA Naim Lilbanat 
Matematik Tambahan Kertas 1 + Skema
Matematik Tambahan Kertas 2 + Skema

SMK Jelawat
Tasawur Islam Kertas 1
Tasawur Islam Kertas 2 + Skema K1K2
(Sumber: http://tokburong.wordpress.com/)

Jabatan Pendidikan Pahang
Bahasa Melayu Kertas 1 + Skema
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema
Fizik Kertas 1 + Skema 
Fizik Kertas 2 + Skema
Fizik Kertas 3 + Skema
Matematik Tambahan Kertas 1 (Termasuk skema)
Matematik Tambahan Kertas 2 (Termasuk skema)
Teknologi Maklumat & Komunikasi (ICT) + Skema

Jabatan Pendidikan Terengganu
Bahasa Melayu Kertas 1 
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema

Jabatan Pendidikan Johor
SMK Taman Putri Kulaijaya ICT Kertas 1 + Skema 
(Sumber: http://panitiaictsmktp.blogspot.com/)

Jabatan Pendidikan Kedah
Bahasa Melayu Kertas 1 + Skema
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema

Jabatan Pendidikan Pulau Pinang
Bahasa Melayu Kertas 1 + Skema
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema

Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan
Bahasa Melayu Kertas 1 + Skema
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema
Matematik Kertas 1 (Termasuk skema)
Matematik Kertas 2 (Termasuk skema)
Matematik Tambahan Kertas 1  (Termasuk skema)
Matematik Tambahan Kertas 2  (Termasuk skema)
(Sumber: husnanadiahhussin via Samsung. Tqvm)

Jabatan Pendidikan Sarawak
Zon B Kuching
Bahasa Melayu Kertas 1 + Skema
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema

Jabatan Pendidikan Sabah
Daerah Kota Belud 
Bahasa Melayu Kertas 1 + Skema
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema
(Sumber: En. Juilis Mokujal, SMK Narinang Kota Belud)

Yayasan Islam Kelantan (YIK)
Bahasa Melayu  Kertas 1 dan 2 + Skema

MODUL PENINGKATAN PRESTASI SPM 2014
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA
NEGERI KEDAH 
(Sumber: http://www.smktunkuputera.com/)
(Semua subjek mengandungi skema)
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Bahasa Cina
Sejarah
Matematik
Sains
Pendidikan Islam
Fizik
Kimia
Biologi
Matematik Tambahan
Prinsip Perakaunan
Ekonomi Asas 
Perdagangan
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Ekonomi Rumah Tangga
Sains Pertanian
Geografi
Pendidikan Seni Visual
Kesusasteraan Melayu
Tasawwur Islam
Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah
Bahasa Arab
Pendidikan Syariah Islamiah

MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2014
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA
PULAU PINANG
Bahasa Melayu Kertas 1
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema K1K2
Matematik Tambahan Kertas 1
Matematik Tambahan Kertas 2 + Skema K1K2

JADUAL PEPERIKSAAN SPM 2014SEMINAR BAHASA MELAYU SPM 2014
Sila muat turun/cetak Bahan Edaran 
Seminar Bahasa Melayu CSL2014 DI SINI  

Bahan Ceramah
Bahasa Melayu Kertas 1 dan 2