ENTRI SEMASA

Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2015 Bahasa Melayu SPM
(Dengan skema)
MRSM Kertas 1
MRSM Kertas 2

Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 dan 2
Sijil Pelajaran Malaysia Jun 2015
(Kredit untuk Dr.C.L Tan)

TUTORIAL

ASAS PENULISAN KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN
(Now...everyone can WRITE)
Tahukah anda...dengan hanya merujuk kepada soalan, anda sudah boleh membina sebuah karangan yang lengkap? Anda tidak percaya? Mari saya tunjukkan!!!
Soalan Contoh:
Soalan SPM Jun 2014 Kertas 1 Bahagian A

Sila cetak Teknik CSL2015 di sini
Langkah 1: Analisis soalan

Calon MESTILAH menganalisis soalan terlebih dahulu dengan mengenal pasti:
1.  Tugasan soalan (Selepas perkataan tentang...dalam soalan)
          Huraikan pendapat anda tentang langkah-langkah menjaga keselamatan kanak-kanak.
2.  Dalam tugasan, terdapat 2 elemen yang utama iaitu KATA KUNCI (Perkataan pertama selepas            tentang dalam tugasan) dan TEMA (Kebiasaannya selepas perkataan me.. dalam tugasan)
           langkah-langkah menjaga keselamatan kanak-kanak
     KATA KUNCI : langkah      TEMA: Keselamatan kanak-kanak

Langkah 2: Menulis Pendahuluan
Anda sudah faham? Kalau begitu, kita boleh buat pendahuluan karangan dengan menggunakan tema dan tugasan yang telah dicari. Sila rujuk Kaedah GATEH CSL2015.

     Keselamatan kanak-kanak merupakan antara isu yang sering diwara-warakan dalam media cetak dan media elektronik di negara kita akhir-akhir ini. Sehubungan dengan itu, semua pihak mestilah komited untuk mendepani isu ini kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Persoalannya, apakah langkah-langkah menjaga keselamatan kanak-kanak?              (42 pp)
(Anda hanya perlu menukar TEMA dan TUGASAN sahaja mengikut arahan soalan)

Langkah 3: Menulis Perenggan Isi 1
Sebagai permulaan, saya akan menerangkan asas penulisan isi dengan rumus 1246
1 - Ayat topik
     Pada pendapat saya, antara langkahnya ialah mengawasi anak-anak di tempat awam.
(Kata kunci dan isi terdapat dalam soalan)

2 - Ayat huraian
  Hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa yang mengawasi anak-anak di tempat          awam dapat menjaga keselamatan anak-anak mereka.
(Pelaku merujuk kepada gambar, Isi merujuk kepada Isi 1 dalam soalan, menjaga keselamatan kanak-kanak merujuk kepada tugasan)

4 - Ayat contoh
Sebagai contoh, ibu bapa mestilah memimpin tangan anak-anak ketika membeli-belah di pasar raya
(Pelaku  dan memimpin tangan anak-anak ketika membeli-belah di pasar raya merujuk kepada gambar. Memimpin tangan anak-anak adalah contoh mengawasi anak-anak manakala pasar raya merujuk kepada tempat awam)

6 - Ayat penyimpul/penegas
Saya ingin menegaskan bahawa memimpin tangan anak-anak merupakan antara langkah menjaga keselamatan kanak-kanak.
(Isi dan tugasan merujuk kepada soalan)

      Pada pendapat saya, antara langkahnya ialah mengawasi anak-anak di tempat awam. Hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa yang mengawasi anak-anak di tempat awam dapat menjaga keselamatan anak-anak mereka. Sebagai contoh, ibu bapa mestilah memimpin tangan anak-anak ketika membeli-belah di pasar raya. Saya ingin menegaskan bahawa memimpin tangan anak-anak merupakan antara langkah menjaga keselamatan kanak-kanak.                      (49 pp)

Langkah 3: Menulis Isi 2
Sila rujuk soalan
Isi         -  sentiasa berada dalam kumpulan
Pelaku   -   kanak-kanak
Tugasan -   langkah-langkah menjaga keselamatan kanak-kanak
Gambar  - kanak-kanak bermain secara berkumpulan (Contoh sentiasa berada dalam kumpulan)

     Selain itu, sentiasa berada dalam kumpulan juga dikenal pasti sebagai salah satu langkah menjaga keselamatan kanak-kanak. Hal ini bermaksud, kanak-kanak yang sentiasa berada dalam kumpulan mampu menjaga keselamatan mereka. Contohnya, kanak-kanak mestilah bermain secara berkumpulan di padang pada waktu petang. Saya ingin menjelaskan bahawa salah satu langkah menjaga keselamatan kanak-kanak ialah sentiasa berada dalam kumpulan.
                                                                                                                            (52 pp)
Langkah 4: Menulis Isi 3
Sila rujuk soalan
Isi         -  mempelajari ilmu pertahanan diri
Pelaku   -   kanak-kanak
Tugasan -   langkah-langkah menjaga keselamatan kanak-kanak
Gambar  -  kanak-kanak mempelajari Tae Kwon Do (Contoh ilmu pertahanan diri)

   Langkah menjaga keselamatan kanak-kanak yang berikutnya ialah mempelajari ilmu pertahanan diri. Dalam konteks ini, kanak-kanak yang mempelajari ilmu pertahanan diri berupaya untuk menjaga keselamatan mereka. Misalnya, kanak-kanak mestilah mempelajari Tae Kwon Do di sekolah masing-masing pada waktu aktiviti kokurikulum.Saya optimis bahawa mempelajari ilmu pertahanan diri merupakan langkah menjaga keselamatan kanak-kanak.
                                                                                                                           (48 pp)
Langkah 5: Menulis kesimpulan
Sila rujuk tugasan
Langkah menjaga keselamatan kanak-kanak

    Kesimpulannya, semua pihak mestilah berusaha untuk menjaga keselamatan kanak-kanak agar keselamatan mereka lebih terjamin. Dalam hal ini, orang bijak pandai pernah berpesan kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya!                                                            (29 pp)

Karangan yang lengkap:

       Keselamatan kanak-kanak merupakan antara isu yang sering diwara-warakan dalam media cetak dan media elektronik di negara kita akhir-akhir ini. Sehubungan dengan itu, semua pihak mestilah komited untuk mendepani isu ini kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Persoalannya, apakah langkah-langkah menjaga keselamatan kanak-kanak?   

        Pada pendapat saya, antara langkahnya ialah mengawasi anak-anak di tempat awam. Hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa yang mengawasi anak-anak di tempat awam dapat menjaga keselamatan anak-anak mereka. Sebagai contoh, ibu bapa mestilah memimpin tangan anak-anak ketika membeli-belah di pasar raya. Saya ingin menegaskan bahawa memimpin tangan anak-anak merupakan antara langkah menjaga keselamatan kanak-kanak.      

         Selain itu, sentiasa berada dalam kumpulan juga dikenal pasti sebagai salah satu langkah menjaga keselamatan kanak-kanak. Hal ini bermaksud, kanak-kanak yang sentiasa berada dalam kumpulan mampu menjaga keselamatan mereka. Contohnya, kanak-kanak mestilah bermain secara berkumpulan di padang pada waktu petang. Saya ingin menjelaskan bahawa salah satu langkah menjaga keselamatan kanak-kanak ialah sentiasa berada dalam kumpulan.

          Langkah menjaga keselamatan kanak-kanak yang berikutnya ialah mempelajari ilmu pertahanan diri. Dalam konteks ini, kanak-kanak yang mempelajari ilmu pertahanan diri berupaya untuk menjaga keselamatan mereka. Misalnya, kanak-kanak mestilah mempelajari Tae Kwon Do di sekolah masing-masing pada waktu aktiviti kokurikulum.Saya optimis bahawa mempelajari ilmu pertahanan diri merupakan langkah menjaga keselamatan kanak-kanak.
                                                                                                           
         Kesimpulannya, semua pihak mestilah berusaha untuk menjaga keselamatan kanak-kanak agar keselamatan mereka lebih terjamin. Dalam hal ini, orang bijak pandai pernah berpesan kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya!     
                                                                                                            (220 patah perkataan)

Hanya dengan kombinasi Kaedah GATEH CSL2015 dan soalan, para pelajar boleh menulis sebuah karangan yang panjangnya melebihi 200 patah perkataan. Jadi, tiada alasan calon untuk menghantar kertas jawapan yang kosong.

Tutorial 2 :  Karangan Aras Sederhana...