SEJARAH KSSM SPM

SEJARAH SPM

Buku Sejarah KSSM Tingkatan Empat (Anyflip)
Buku Sejarah KSSM Tingkatan Lima (Anyflip)
2021 Modul Inspirasi YaPEIM (Anyflip)
2022 Nota Padu Sejarah Tingkatan 4
2022 Nota Padu Sejarah Tingkatan 5
2022 Modul Peruncingan Sejarah Tingkatan 5
2022 Modul Peruncingan Sejarah Tingkatan 4
2022 Bahan Sokongan Pembelajaran Kendiri Sejarah (BSPK)

Soalan Percubaan Sejarah SPM 2021
SBP            Kertas 1 + Skema           Kertas 2 + Skema
MRSM        Kertas 1 + Skema           Kertas 2 + Skema
Kelantan    Kertas 1 + Skema           Kertas 2 + Skema
Melaka       Kertas 1 + Skema           Kertas 2 + Skema
Perlis         Kertas 1 + Skema           Kertas 2 + Skema
P. Pinang   Kertas 1 + Skema           Kertas 2 + Skema
Selangor    Kertas 1 + Skema           Kertas 2 + Skema  (Set 1)
Selangor    Kertas 1 + Skema           Kertas 2 + Skema  (Set 2)
Terengganu  Kertas 1  +   Kertas 2    Skema Kertas 1 dan 2


BENGKEL SEJARAH ATAS TALIAN

Seminar Online Sejarah Bersama Cikgu Adies
Strategi Menjawab Soalan Objektif (Seminar Online Yapeim)
Jom Cakna SPM Sejarah Kertas 1
Kelas Bongkau A (Revisi Sub Topik 3.1 Tingkatan 5)
Teknik Menjawab Kertas 2 (JPN Pahang)
Seminar SPM SMART Sejarah (JPN P Pinang)
Bengkel Teknik Menjawab Sejarah Daerah Hulu Selangor
Webinar Sejarah SPM PPD Johor Bharu
Diskusi Sejarah Kertas 2 Yapeim
Diskusi Sejarah Kertas 2 Yapeim Siri 2
Diskusi Sejarah Kertas 2 Yapeim Siri 3
Program Intervensi Akademik Pelajar Sejarah Kertas 2 (JPN Melaka)
Bengkel Teknik Menjawab Sejarah Cikgu Sarapa
Bab 1  :  Warisan Negara Bangsa

DSKP SEJARAH KSSM
TINGKATAN 4
9.   NASIONALISME DI MALAYSIA SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA
BAB 1
9.1    Warisan Negara Bangsa
9.1.1   Latar Belakang Negara Bangsa Sebelum Kedatangan Barat (Video 1)
9.1.2   Ciri Negara Bangsa Sebelum Kedatangan Barat (Video 1)
9.1.3   Keunggulan Sistem Pentadbiran dan Undang-Undang (Video 1)
9.1.4   Peranan Rakyat dan Pemerintah Dalam Pemerintahan (Video 1) (Video 2)
Peneguhan:  Latihan  Objektif Atas Talian Bab 1 serta semakan markah

BAB 2
9.2  Nasionalisme
9.2.1   Maksud Nasionalisme (Video 1)
9.2.2   Perkembangan Idea Nasionalisme di Barat  (Video 1)
9.2.3   Perkembangan Idea Nasionalisme di Asia  (Video 1)
9.2.4   Perkembangan Idea Nasionalisme di Asia Tenggara  (Video 1) (Video 2)

9.3  Nasionalisme Di Negara Kita
9.3.1   Latar Belakang Kemunculan Kesedaran Nasionalisme di Negara Kita (Video 1)
9.3.2   Faktor Kemunculan Gerakan Nasionalisme di Negara Kita (Video 1)
9.3.3   Perkembangan Nasionalisme di Negara Kita  (Video 1)
9.3.4   Kesan Perkembangan Nasionalisme di Negara Kita  (Video 1)
Peneguhan:  Latihan  Objektif Atas Talian Bab 2 serta semakan markah

10  PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR
BAB 3
10.1  Konflik Dunia
10.1.1   Kesedaran Nasionalisme Sebelum Perang Dunia (Video 1)
10.1.2   Latar Belakang Perang Dunia  (Video 1)
10.1.3   Perkembangan Perang Dunia Kedua  (Video 1)
10.1.4   Perkembangan Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik (Video 1)

10.2  Perjuangan Rakyat Semasa Pendudukan Jepun
10.2.1   Faktor Kedatangan Jepun di Negara Kita (Video 1)
10.2.2   Dasar Pendudukan Jepun di Negara Kita  (Video 1)
10.2.3   Perjuangan Rakyat Menentang Pendudukan Jepun (Video 1)
10.2.4   Perkembangan Gerakan Nasionalisme Tempatan dengan Pendudukan Jepun (Video 1)
10.2.5   Keadaan Negara Kita Selepas Kekalahan Jepun (Video 1)
Peneguhan:  Latihan  Objektif Atas Talian Bab 3 serta semakan markah

BAB 4
10.3   Era Peralihan Kuasa British
10.3.1   Pentadbiran Tentera British di Negara Kita (Video 1)
10.3.2   Gagasan Malayan Union  (Video 1)
10.3.3   Reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union  (Video 1)
10.3.4   Penyerahan Sarawak oleh Brooke kepada British  (Video 1) (Video 2)
10.3.5   Penentangan penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak  (Video 1) (Video 2)
10.3.6   Penyerahan Sabah kepada British (Video 1) (Video 2)
10.3.7   Reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sabah (Video 1)
Peneguhan:  Latihan  Objektif Atas Talian Bab 4 serta semakan markah

BAB 5
10.4  Persekutuan Tanah Melayu 1948
10.4.1   Latar Belakang Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948  (Video 1) (Video 2)
10.4.2   Faktor Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948  (Video 1) (Video 2)
10.4.3   Ciri-Ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948  (Video 1) (Video 2)
10.4.4   Kesan Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948  (Video 1) (Video 2)
Peneguhan:  Latihan  Objektif Atas Talian Bab 5 serta semakan markah

BAB 6
10.5  Ancaman Komunis dan Perisytiharan Darurat 1948
10.5.1   Latar Belakang Pengaruh Komunis di Negara Kita (Video 1)
10.5.2   Ancaman dan Keganasan Komunis di Negara Kita  (Video 1)
10.5.3   Usaha-Usaha Menangani Ancaman Komunis  (Video 1) (Video 2)
10.5.4   Kesan Zaman Darurat Terhadap Negara Kita  (Video 1) (Video 2)
Peneguhan:  Latihan  Objektif Atas Talian Bab 6 serta semakan markah.

11.  KEMERDEKAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
BAB 7
11.1  Usaha-Usaha Ke Arah Kemerdekaan
11.1.1   Latar Belakang Idea Negara Merdeka
11.1.2   Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (Video 1)
11.1.3   Pembentukan Sistem Ahli (Video 1)
11.1.4   Sistem Pendidikan Kebangsaan (Video 1) (Video 2)
11.1.5   Penubuhan Parti-Parti Politik  (Video 1)
Peneguhan:  Latihan  Objektif Atas Talian Bab 7 serta semakan markah.

BAB 8
11.2  Pilihan Raya
11.2.1   Perkembangan Pilihan Raya di Persekutuan Tanah Melayu
11.2.2   Proses Pilihan Raya Umum Pertama
11.2.3   Penubuhan Majlis Perundangan Pesekutuan
11.2.4   Peranan Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu
Peneguhan:  Latihan  Objektif Atas Talian Bab 8 serta semakan markah.

BAB 9
11.3  Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957
11.3.1   Usaha-Usaha Rundingan Kemerdekaan
11.3.2   Peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu
11.3.3   Langkah Penggubalan Perlembagaan PTM yang Merdeka
11.3.4   Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
Peneguhan:  Latihan  Objektif Atas Talian Bab 9 serta semakan markah.

BAB 10
11.4  Pemasyhuran Kemerdekaan Tanah Melayu
11.4.1   Pengertian Kemerdekaan
11.4.2   Persediaan Menyambut Pemasyhuran Kemerdekaan
11.4.3   Detik-Detik Permasyhuran Kemerdekaan Negara
11.4.4   Kesan Kemerdekaan Terhadap Negara Kita
11.4.5   Prinsip Kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu
Peneguhan:  Latihan  Objektif Atas Talian Bab 10 serta semakan markah.


DSKP SEJARAH KSSM
TINGKATAN 5
12.   PENGUKUHAN KEDAULATAN NEGARA
BAB 1
12.1  Konsep Kedaulatan Negara
12.1.1   Konsep Kedaulatan  (Video 1) (Video 2)
12.1.2   Ciri-Ciri Negara Berdaulat  (Video 1) (Video 2)
12.1.3   Kepentingan Mewujudkan Negara Berdaulat  (Video 1)
12.1.4   Langkah-Langkah Mempertahankan Kedaulatan Negara (Video 1)
Peneguhan:  Latihan  Objektif Atas Talian Bab 1 serta semakan markah.

BAB 2
12.2  Perlembagaan Persekutuan
12.2.1   Latar Belakang Sejarah Perlembagaan Negara  (Video 1)
12.2.2   Sejarah Penggubalan Perlembagaan Persekutuan (Video 1)
12.2.3   Ciri-Ciri Utama Perlembagaan Persekutuan  (Video 1)
12.2.4   Pindaan Perlembagaan Persekutuan 1963 dan 1965 (Video 1)
Peneguhan:  Latihan  Objektif Atas Talian Bab 2 serta semakan markah.

BAB 3
12.3  Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen
12.3.1   Latar Belakang Sistem Pemerintahan Beraja dan Demokrasi Berparlimen
12.3.2   Sejarah dan Kedudukan Institusi Majlis Raja-Raja 
12.3.3   Kedudukan Serta Kuasa YDPA dan Raja Dalam Perlembagaan
12.3.4   Ciri dan Amalan Demokrasi Serta Pengasingan Kuasa
12.3.5   Keunikan Amalan Demokrasi Berparlimen
Peneguhan:  Latihan  Objektif Atas Talian Bab 3 serta semakan markah.

BAB 4
12.4  Sistem Persekutuan
12.4.1   Latar Belakang Sistem Persekutuan
12.4.2   Bidang Kuasa Kerajaan Persekutuan dan Negeri
12.4.3   Bentuk Kerjasama Antara Kerajaan Persekutuan dan Negeri
12.4.4   Faktor-Faktor Yang Mengukuhkan Sistem Persekutuan
Peneguhan:  Latihan  Objektif Atas Talian Bab 4 serta semakan markah.

13.   PEMBENTUKAN MALAYSIA
BAB 5
13.1  Gagasan Pembentukan Malaysia
13.1.1   Konsep Gagasan Malaysia
13.1.2   Idea dan Usaha Pembentukan Malaysia
13.1.3   Reaksi Penduduk Tempatan dan Negara Jiran
13.1.4   Langkah-Langkah Pembentukan Malaysia
13.1.5   Perjanjian Julai 1963 dan Pengisytiharan Malaysia
13.1.6   Usaha-Usaha Menangani Konfrontasi
Peneguhan:  Latihan  Objektif Atas Talian Bab 5 serta semakan markah.

BAB 6
13.2  Cabaran Selepas Pembentukan Malaysia
13.2.1   Cabaran Selepas Pembentukan Malaysia  (Video 1)
13.2.2   Pemisahan Singapura Daripada Persekutuan Malaysia  (Video 1)
13.2.3   Usaha-Usaha Menangani Ancaman Komunis (Video 1)
13.2.4   Langkah-Langkah Mengatasi Isu Pembangunan dan Ekonomi (Video 1)
13.2.5   Tragedi Hubungan Antara Kaum  (Video 1)
Peneguhan:  Latihan  Objektif Atas Talian Bab 6 serta semakan markah.

14.  KEMAKMURAN NEGARA
BAB 7
14.1  Membina Kesejahteraan Negara
14.1.1   Usaha-Usaha Perpaduan dan Integrasi Nasional
14.1.2   Pembentukan Dasar Pendidikan Kebangsaan
14.1.3   Peranan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu dan Bahasa Perpaduan
14.1.4   Pembentukan Dasar Kebudayaan Kebangsaan
14.1.5   Peranan Sukan Sebagai Alat Perpaduan
14.1.6   Rukun Negara Sebagai Tonggak Kesejahteraan Negara
Peneguhan:  Latihan  Objektif Atas Talian Bab 7 serta semakan markah.

BAB 8
14.2   Membina Kemakmuran Negara
14.2.1   Pembentukan Dasar Ekonomi Baru
14.2.2   Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru
14.2.3   Pembentukan Dasar Pembangunan Nasional
14.2.4   Pelaksanaan Dasar Pembangunan Nasional
14.2.5   Pencapaian DEB dan DPN
Peneguhan:  Latihan  Objektif Atas Talian Bab 8 serta semakan markah.

15.  MALAYSIA DI PERSADA DUNIA
BAB 9
15.1  Asas Pembinaan Dasar Luar Malaysia
15.1.1   Latar Belakang Dasar Luar Malaysia
15.1.2   Asas Penggubalan Dasar Luar Malaysia
15.1.3   Pelibatan Malaysia Dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)
15.1.4   Penyertaan Malaysia Dalam Komanwel

15.2   Pemantapan Dasar Luar Malaysia
15.2.1   Cabaran Mengukuhkan Dasar Luar Malaysia
15.2.2   Pelibatan Malaysia Dalam ASEAN
15.2.3   Pelibatan Malaysia Dalam NAM
15.2.4   Pelibatan Malaysia Dalam OIC
Peneguhan:  Latihan  Objektif Atas Talian Bab 9 serta semakan markah.

BAB 10
15.3   Kecemerlangan Malaysia Di Persada Dunia
15.3.1   Pelibatan Malaysia Dalam Isu-Isu Global Kontemporari
15.3.2   Peranan Malaysia Dalam Hubungan Ekonomi Antarabangsa
15.3.3   Pelibatan Rakyat Dalam Isu Kemanusiaan dan Keamanan   
15.3.4   Komitmen Malaysia Dalam Mengekalkan Kelestarian Global
15.3.5   Wawasan Malaysia Menuju Masa Hadapan
Peneguhan:  Latihan  Objektif Atas Talian Bab 10 serta semakan markah.

 
         
                    

Bab 2  :  Kebangkitan Nasionalisme
2.1    Maksud Nasionalisme  (Video 2)
2.2    Perkembangan Idea Nasionalisme di Barat
2.3    Perkembangan Idea Nasionalisme di Asia
2.4    Perkembangan Idea Nasionalisme di Asia Tenggara
2.5    Perkembangan Idea Nasionalisme di Negara Kita
2.6    Faktor Kemunculan Gerakan Nasionalisme


Bab 3  :  Konflik Dunia dan Pendudukan Jepun di Negara Kita
               Video 2
Bab 5  :  Persekutuan Tanah Melayu 1948
               Video 2
      5.2    Faktor Penubuhan PTM 1948

Bab 6  :  Ancaman Komunis dan Perisytiharan Darurat
      6.3    Usaha Menangani Ancaman Komunis
               Video 2

Bab 7  :  Usaha Ke Arah Kemerdekaan

Bab 8 :    Pilihan Raya
      8.3     Majlis Perundangan Persekutuan

Bab 9  :   Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957
      9.1    Usaha Rundingan Kemrdekaan

Bab 10 :  Pemasyhuran Kemerdekaan
       10.5  Prinsip Kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu

Tingkatan 5
Bab 1  :  Kedaulatan Negara
Bab 4  :  Sistem Persekutuan
Bab 5  :  Pembentukan Malaysia


KOLEKSI PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2019
Sejarah (Kelantan) - Kertas 1 + Kertas 2 + Kertas 3 + Skema
Sejarah (MRSM) - Kertas 1 (Skema) + Kertas 2 (Skema) + Kertas 3 (Skema)
Sejarah (Johor) - Kertas 1 (Skema) + Kertas 2 (Skema) + Kertas 3 (Skema)
Sejarah (Melaka) - Kertas 1 (Skema) + Kertas 2 (Skema) + Kertas 3 (Skema)
Sejarah (Pahang) - Kertas 1 (Skema) + Kertas 2 (Skema) + Kertas 3 (Skema)
Sejarah (Perak) - Kertas 1 (Skema) + Kertas 2 (Skema) + Kertas 3 (Skema)
Sejarah (P Pinang) - Kertas 1 (Skema) + Kertas 2 (Skema) + Kertas 3 (Skema)
Sejarah (Sabah) - Kertas 1 (Skema) + Kertas 2 (Skema) + Kertas 3 (Skema)
Sejarah (Putrajaya) - Kertas 1 (Skema