BAHASA MELAYU PT3

MODUL PEMBELAJARAN KENDIRI BAHASA MELAYU PT3 2015
Set 1  +  Jawapan
Set 2  +  Jawapan
Set 3  +  Jawapan

KOLEKSI SOALAN PERCUBAAN PT3 2015 (Termasuk Skema)
Kedah  Bahasa Melayu                          
Kedah  Bahasa Inggeris
Kedah  Sains                                         
Kedah  Matematik
Kedah  Pendidikan Islam                      
Kedah  Kemahiran Hidup KMT
Kelantan Bahasa Melayu (Skema)         
Kelantan  Bahasa Inggeris  (Skema)          
Kelantan  Sains  (Skema)

Kelantan  Pendidikan Islam  (Skema)    
Pemetaan Rancangan Pengajaran Tahunan
Menengah Rendah
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Matematik
Sains
Sejarah
Geografi
Pendidikan Islam

Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM
Tingkatan 1 HSP + PPPM
Tingkatan 2 HSP + PPPM
Tingkatan 3 HSP + PPPM
Power Point Bengkel Pemantapan Pedagogi JPN
Sampel Soalan PT3 Bahasa Melayu
Panduan Tatabahasa
(Sumber: http://lamanbahasa.wordpress.com/)

KOLEKSI SOALAN PERCUBAAN/LATIHAN
BAHASA MELAYU PT3 2014
JPN Kedah  :    Bahasa Melayu + Skema
MRSM         :    Bahasa Melayu + Skema
Modul JPN Kedah :   Bahasa Melayu (Termasuk Skema)
Modul JPN Perak
Latihan 1  +  Skema
Latihan 2  +  Skema
Latihan 3  +  Skema

BAHAGIAN A :    (25 MARKAH) 
Soalan 1 :  Kesalahan Tatabahasa (8 markah)
Instrumen Contoh
Panduan Bahasa Istana
Latihan 1   +    Jawapan

Soalan 2 :  
Kesalahan Ejaan (3 markah)
Instrumen Contoh
15 kata majmuk yang telah mantap
Latihan Kesalahan Ejaan  +  Jawapan
Latihan 1   +    Jawapan


Soalan 3 : Kemahiran sintaksis (10 markah)
Menggabungkan ayat :  Instrumen Contoh
Mencerakinkan ayat   :  Instrumen Contoh
Ayat Aktif dan Ayat Pasif : Nota
Tukar ayat aktif kepada ayat pasif : Latihan

Soalan 4 : Kemahiran Peribahasa  (4 markah)
Instrumen Contoh

BAHAGIAN B : (30 MARKAH)
Soalan 5 :  Pemahaman Prosa  (10 markah)
Tingkatan 1: Antologi Kasut Kelopak Jantung
Prosa Tradisional
Prosa Moden
Drama


Tingkatan 2: Antologi Gema Sepi Gadis Genius
Prosa Tradisional
Prosa Moden
Drama


Tingkatan 3: Antologi Harga Sebuah Lukisan
Instrumen Contoh

Prosa Tradisional
Prosa Moden
Drama


Soalan 6 Pemahaman Puisi  (10 markah)
Tingkatan 1: Antologi Kasut Kelopak Jantung
Puisi Tradisional
Instrumen Contoh
Puisi Moden


Tingkatan 2: Antologi Gema Sepi Gadis Genius
Puisi Tradisional
Puisi Moden


Tingkatan 3: Antologi Harga Sebuah Lukisan
Puisi Tradisional
Puisi Moden


Soalan 7 : Kajian Novel   (10 markah)
Kajian Novel 
Tingkatan 1 : Bukan Duniaku
Tingkatan 2 : Lestari Bukit Menghijau
Instrumen Contoh + Panduan Menjawab
Tingkatan 3 : 6:20

BAHAGIAN C : (15 MARKAH)
Soalan 8 : Ulasan  (15 markah)
Instrumen Contoh dan Teknik Menjawab (Piramid Makanan)
Contoh Ulasan 1 : Mencegah Demam Denggi (Poster)
Contoh Ulasan 2 : Pembahagian Masa (Carta Pai)

BAHAGIAN D : (30 MARKAH)

Soalan 9 : Karangan Respons Terbuka (30 markah)
Instrumen Contoh Karangan
Karangan Contoh 1 : Memartabatkan bahasa kebangsaan
Karangan Contoh 2 : Kemalangan jalan raya