KSSM

PT3

PERCUBAAN PT3 2018
B Melayu (Kelantan) - Soalan + Skema
B Inggeris (Kelantan) - Soalan + Skema
Matematik (Kelantan) - Soalan + Skema
Sains (Kelantan) - Soalan + Skema
Pendidikan Islam (Kelantan) - Soalan + Skema

SOALAN LATIHAN PERTENGAHAN TAHUN 2018 PT3
Matematik - Soalan + Skema
Sains - Soalan + Skema

PERCUBAAN PT3 2017
B Melayu (Kelantan) - Soalan + Skema
B Melayu (MRSM) - Soalan + Skema
B Melayu (Perlis) - Soalan + Skema
B Melayu (Terengganu) - Soalan + Skema

B Inggeris (Johor) - Soalan + Skema
B Inggeris (Kelantan) - Soalan + Skema
B Inggeris (P Pinang) - Soalan + Skema

Matematik (Kedah) - Soalan + Skema
Matematik (MRSM) - Soalan + Skema
Matematik (Melaka) - Soalan + Skema
Matematik (Pahang) - Soalan + Skema

Sains (Pahang) - Soalan + Skema
Sains (Kelantan) - Soalan + Skema
Sains (Perlis) - Soalan + Skema
Sains (Johor) - Soalan + Skema
Sains (Kedah) - Soalan + Skema
Sains (MRSM) - Soalan + Skema
Sains (Terengganu) - Soalan + Skema

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3)  2016

SOALAN PERCUBAAN PT3 2016
MPSM KELANTAN
Bahasa Melayu  -  Soalan + Skema
Bahasa Inggeris  -  Soalan + Skema
Sains   -  Soalan + Skema

SOALAN LATIHAN PT3 BK5 
NEGERI TERENGGANU
Bahasa Melayu  -  Soalan + Skema
Sains - Soalan + Skema
Matematik  -  Soalan + Skema
Pendidikan Islam  -  Soalan + Skema
Kemahiran Hidup KT    -  Soalan + Skema
Kemahiran Hidup ERT  -  Soalan + Skema
Kemahiran Hidup SPN  -  Soalan + Skema
Kemahiran Hidup PDG -  Soalan + Skema

MODUL G CAKNA PT3 JPN KELANTAN 2016

Bahasa Melayu Ting 1 Set 1 - Soalan + Skema
Bahasa Melayu Ting 1 Set 2 - Soalan + Skema
Bahasa Melayu Ting 2 Set 1 - Soalan + Skema
Bahasa Melayu Ting 2 Set 2 - Soalan + Skema
Bahasa Melayu Ting 3 Set 1 - Soalan + Skema
Bahasa Melayu Ting 3 Set 2 - Soalan + Skema
Bahasa Inggeris Ting 1 Set 1 - Soalan + Skema
Bahasa Inggeris Ting 1 Set 2 - Soalan + Skema
Bahasa Inggeris Ting 2 Set 1 - Soalan + Skema
Bahasa Inggeris Ting 2 Set 2 - Soalan + Skema
Bahasa Inggeris Ting 3 Set 1 - Soalan + Skema
Bahasa Inggeris Ting 3 Set 2 - Soalan + Skema
Matematik Ting 1 Set 1 - Soalan + Skema
Matematik Ting 1 Set 2 - Soalan + Skema
Matematik Ting 2 Set 1 - Soalan + Skema
Matematik Ting 2 Set 2 - Soalan + Skema
Matematik Ting 3 Set 1 - Soalan + Skema
Matematik Ting 3 Set 2 - Soalan + Skema
Sains Ting 1 Set 1 - Soalan + Skema
Sains Ting 1 Set 2 - Soalan + Skema
Sains Ting 2 Set 1 - Soalan + Skema
Sains Ting 2 Set 2 - Soalan + Skema
Sains Ting 3 Set 1 - Soalan + Skema
Sains Ting 3 Set 2 - Soalan + Skema
KHB ERT Ting 1 Set 1 - Soalan + Skema
KHB ERT Ting 1 Set 2 - Soalan + Skema
KHB ERT Ting 2 Set 1 - Soalan + Skema
KHB ERT Ting 2 Set 2 - Soalan + Skema
KHB ERT Ting 3 Set 1 - Soalan + Skema
KHB ERT Ting 3 Set 2 - Soalan + Skema
KHB KT Ting 1 Set 1 - Soalan + Skema
KHB KT Ting 1 Set 2 - Soalan + Skema
KHB KT Ting 2 Set 1 - Soalan + Skema
KHB KT Ting 2 Set 2 - Soalan + Skema
KHB KT Ting 3 Set 1 - Soalan + Skema
KHB KT Ting 3 Set 2 - Soalan + Skema
KHB PTN Ting 1 Set 1 - Soalan + Skema
KHB PTN Ting 1 Set 2 - Soalan + Skema
KHB PTN Ting 2 Set 1 - Soalan + Skema
KHB PTN Ting 2 Set 2 - Soalan + Skema
KHB PTN Ting 3 Set 1 - Soalan + Skema
KHB PTN Ting 3 Set 2 - Soalan + Skema
KHB PK Ting 1 Set 1 - Soalan + Skema
KHB PK Ting 1 Set 2 - Soalan + Skema
KHB PK Ting 2 Set 1 - Soalan + Skema
KHB PK Ting 2 Set 2 - Soalan + Skema
KHB PK Ting 3 Set 1 - Soalan + Skema
KHB PK Ting 3 Set 2 - Soalan + Skema

MODUL LATIHAN PT3
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK

Bahasa Melayu  
Latihan 1  +  Skema
Latihan 2  +  Skema
Latihan 3  +  Skema

Bahasa Inggeris  

Latihan 1  +  Skema
Latihan 2  +  Skema
Latihan 3  +  Skema 

Matematik  

Latihan 1  +  Skema
Latihan 2  +  Skema

Sains  

Latihan 1  +  Skema
Latihan 2  +  Skema

MODUL PEMBELAJARAN KENDIRI BAHASA MELAYU PT3 2015

Set 1  +  Jawapan
Set 2  +  Jawapan
Set 3  +  Jawapan

KOLEKSI SOALAN PERCUBAAN PT3 2015 (Termasuk Skema)

Kedah  Bahasa Melayu                          
Kedah  Bahasa Inggeris
Kedah  Sains                                         
Kedah  Matematik
Kedah  Pendidikan Islam                      
Kedah  Kemahiran Hidup KMT
Kelantan Bahasa Melayu (Skema)         
Kelantan  Bahasa Inggeris  (Skema)          
Kelantan  Sains  (Skema)

Kelantan  Pendidikan Islam  (Skema)    


KOLEKSI SOALAN PERCUBAAN/LATIHAN
BAHASA MELAYU PT3 2014

JPN Kedah  :    Bahasa Melayu + Skema
MRSM         :    Bahasa Melayu + Skema
Modul JPN Kedah :   Bahasa Melayu (Termasuk Skema)
Modul JPN Perak
Latihan 1  +  Skema
Latihan 2  +  Skema
Latihan 3  +  Skema

BAHAGIAN A :    (25 MARKAH) 
Soalan 1 :  Kesalahan Tatabahasa (8 markah)
Instrumen Contoh
Panduan Bahasa Istana
Latihan 1   +    Jawapan

Soalan 2 :  
Kesalahan Ejaan (3 markah)

Instrumen Contoh
15 kata majmuk yang telah mantap
Latihan Kesalahan Ejaan  +  Jawapan
Latihan 1   +    Jawapan


Soalan 3 : Kemahiran sintaksis (10 markah)
Menggabungkan ayat :  Instrumen Contoh
Mencerakinkan ayat   :  Instrumen Contoh
Ayat Aktif dan Ayat Pasif : Nota
Tukar ayat aktif kepada ayat pasif : Latihan

Soalan 4 : Kemahiran Peribahasa  (4 markah)
Instrumen Contoh

BAHAGIAN B : (30 MARKAH)

Soalan 5 :  Pemahaman Prosa  (10 markah)
Tingkatan 1: Antologi Kasut Kelopak Jantung
Prosa Tradisional
Prosa Moden
Drama


Tingkatan 2: Antologi Gema Sepi Gadis Genius

Prosa Tradisional
Prosa Moden
Drama


Tingkatan 3: Antologi Harga Sebuah Lukisan

Instrumen Contoh

Prosa Tradisional
Prosa Moden
Drama


Soalan 6 Pemahaman Puisi  (10 markah)
Tingkatan 1: Antologi Kasut Kelopak Jantung
Puisi Tradisional
Instrumen Contoh
Puisi Moden


Tingkatan 2: Antologi Gema Sepi Gadis Genius
Puisi Tradisional
Puisi Moden


Tingkatan 3: Antologi Harga Sebuah Lukisan

Puisi Tradisional
Puisi Moden


Soalan 7 : Kajian Novel   (10 markah)

Kajian Novel 
Tingkatan 1 : Bukan Duniaku
Tingkatan 2 : Lestari Bukit Menghijau
Instrumen Contoh + Panduan Menjawab
Tingkatan 3 : 6:20

BAHAGIAN C : (15 MARKAH)

Soalan 8 : Ulasan  (15 markah)
Instrumen Contoh dan Teknik Menjawab (Piramid Makanan)
Contoh Ulasan 1 : Mencegah Demam Denggi (Poster)
Contoh Ulasan 2 : Pembahagian Masa (Carta Pai)

BAHAGIAN D : (30 MARKAH)

Soalan 9 : Karangan Respons Terbuka (30 markah)
Instrumen Contoh Karangan
Karangan Contoh 1 : Memartabatkan bahasa kebangsaan
Karangan Contoh 2 : Kemalangan jalan raya 

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 

KOLEKSI SOALAN PERCUBAAN  PT3 2014 
Jabatan Pendidikan Kedah 
Bahasa Melayu + Skema
Bahasa Inggeris + Skema
Matematik + Skema
Sains + Skema
Kemahiran Hidup KMT + Skema
Kemahiran Hidup ERT + Skema

Maktab Rendah Sains MARA
Bahasa Melayu + Skema

Jabatan Pendidikan Terengganu
Bahasa Inggeris (Termasuk skema)
Sains  +  Skema

MODUL PENINGKATAN PRESTASI PT3 2014
MPSM KEDAH
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Bahasa Arab
Bahasa Cina
Matematik
Sains
Geografi
Sejarah
Kemahiran Hidup Bersepadu (KT)
Kemahiran Hidup Bersepadu (ERT)
Kemahiran Hidup Bersepadu (SPN)
Kemahiran Hidup Bersepadu (PDG)


MODUL LATIHAN PT3 2014
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK
Bahasa Melayu  
Latihan 1  +  Skema
Latihan 2  +  Skema
Latihan 3  +  Skema

Bahasa Inggeris  

Latihan 1  +  Skema
Latihan 2  +  Skema
Latihan 3  +  Skema 

Matematik  

Latihan 1  +  Skema
Latihan 2  +  Skema

Sains  

Latihan 1  +  Skema
Latihan 2  +  Skema