BAHASA MELAYU PT3


Pemetaan Rancangan Pengajaran Tahunan
Menengah Rendah
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Matematik
Sains
Sejarah
Geografi
Pendidikan Islam

Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM
Tingkatan 1 HSP + PPPM
Tingkatan 2 HSP + PPPM
Tingkatan 3 HSP + PPPM
Power Point Bengkel Pemantapan Pedagogi JPN
Sampel Soalan PT3 Bahasa Melayu
Panduan Tatabahasa
(Sumber: http://lamanbahasa.wordpress.com/)

KOLEKSI SOALAN PERCUBAAN/LATIHAN
BAHASA MELAYU PT3 2014
JPN Kedah  :    Bahasa Melayu + Skema
MRSM         :    Bahasa Melayu + Skema
Modul JPN Kedah :   Bahasa Melayu (Termasuk Skema)
Modul JPN Perak
Latihan 1  +  Skema
Latihan 2  +  Skema
Latihan 3  +  Skema

BAHAGIAN A :    (25 MARKAH) 
Soalan 1 :  Kesalahan Tatabahasa (8 markah)
Instrumen Contoh
Panduan Bahasa Istana
Latihan 1   +    Jawapan

Soalan 2 :  
Kesalahan Ejaan (3 markah)
Instrumen Contoh
15 kata majmuk yang telah mantap
Latihan Kesalahan Ejaan  +  Jawapan
Latihan 1   +    Jawapan


Soalan 3 : Kemahiran sintaksis (10 markah)
Menggabungkan ayat :  Instrumen Contoh
Mencerakinkan ayat   :  Instrumen Contoh
Ayat Aktif dan Ayat Pasif : Nota
Tukar ayat aktif kepada ayat pasif : Latihan

Soalan 4 : Kemahiran Peribahasa  (4 markah)
Instrumen Contoh

BAHAGIAN B : (30 MARKAH)
Soalan 5 :  Pemahaman Prosa  (10 markah)
Tingkatan 1: Antologi Kasut Kelopak Jantung
Prosa Tradisional
Prosa Moden
Drama


Tingkatan 2: Antologi Gema Sepi Gadis Genius
Prosa Tradisional
Prosa Moden
Drama


Tingkatan 3: Antologi Harga Sebuah Lukisan
Instrumen Contoh

Prosa Tradisional
Prosa Moden
Drama


Soalan 6 Pemahaman Puisi  (10 markah)
Tingkatan 1: Antologi Kasut Kelopak Jantung
Puisi Tradisional
Instrumen Contoh
Puisi Moden


Tingkatan 2: Antologi Gema Sepi Gadis Genius
Puisi Tradisional
Puisi Moden


Tingkatan 3: Antologi Harga Sebuah Lukisan
Puisi Tradisional
Puisi Moden


Soalan 7 : Kajian Novel   (10 markah)
Kajian Novel 
Tingkatan 1 : Bukan Duniaku
Tingkatan 2 : Lestari Bukit Menghijau
Instrumen Contoh + Panduan Menjawab
Tingkatan 3 : 6:20

BAHAGIAN C : (15 MARKAH)
Soalan 8 : Ulasan  (15 markah)
Instrumen Contoh dan Teknik Menjawab (Piramid Makanan)
Contoh Ulasan 1 : Mencegah Demam Denggi (Poster)
Contoh Ulasan 2 : Pembahagian Masa (Carta Pai)

BAHAGIAN D : (30 MARKAH)

Soalan 9 : Karangan Respons Terbuka (30 markah)
Instrumen Contoh Karangan
Karangan Contoh 1 : Memartabatkan bahasa kebangsaan
Karangan Contoh 2 : Kemalangan jalan raya