PT3

PENTAKSIRAN TINGKATAN TIGA
PANDUAN PELAKSANAAN PBD PT3

SURAT MAKLUMAN PELAKSANAAN PT3
PANDUAN KERJA LAPANGAN KSSM GEOGRAFI
PANDUAN KERJA PROJEK KSSM ASAS SAINS KOMPUTER (ASK)
PANDUAN KERJA PROJEK KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)
PANDUAN PELAKSANAAN TUGASAN KSSM SEJARAH
PANDUAN PENTAKSIRAN AMALI SOLAT TILAWAH DAN HAFAZAN AL-QURAN KSSM PENDIDIKAN ISLAM 
PANDUAN PENTAKSIRAN LISAN KSSM BAHASA ARAB 

Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 5/2018 - Format Instrumen PT3 Tahun 2019
Jadual Waktu PT3 Tahun 2019 - Calon Biasa
Jadual Waktu PT3 Tahun 2019 - Calon Berkeperluan Khas (A)
Jadual Waktu PT3 Tahun 2019 - Calon Berkeperluan Khas (B)

Bahasa Melayu
     Kertas 1 (02/1)        
             Item Contoh Bahagian A: Tatabahasa
             Item Contoh Bahagian A:  Pemahaman Petikan
             Item Contoh Bahagian B: Tatabahasa
             Item Contoh Bahagian B:  Pemahaman Petikan
             Item Contoh Bahagian B:  Novel
             Item Contoh Bahagian C:  Ringkasan
             Item Contoh Bahagian C:  Rumusan
             Item Contoh Bahagian C:  Ulasan
     Kertas 2 (02/2)        
             Item Contoh Bahagian A:  Karangan Respons Terhad 1
             Item Contoh Bahagian A:  Karangan Respons Terhad 2
             Item Contoh Bahagian B:  Karangan Respons Terbuka
     Kertas 3 (03/1)        
             Item Contoh Ujian Bertutur : Contoh Instrumen
     Kertas 3 (03/2)        
             Item Contoh Ujian Mendengar : Item Contoh
             Item Contoh Ujian Mendengar : Item Contoh Petikan Audio

Bahasa Inggeris
     Speaking Sample Test: Candidate Booklet
     Speaking Sample Test: Examiner Booklet


MODUL KOLEKSI ITEM TINGKATAN 3
MPSM KELANTAN 
Bahasa Melayu - Kertas 1 (Skema)  +  Kertas 2 (Skema)
Bahasa Inggeris Penulisan  +  Skema
Bahasa Inggeris Pemahaman  +  Skema
Sains  +  Skema
Matematik  +  Skema
Sejarah  +  Skema
Geografi  +  Skema
Reka Bentuk Dan Teknologi  +  Skema
Pendidikan Islam  +  Skema
Bahasa Arab  +  Skema


Soalan-Soalan Lazim Pemerkasaan PT3 Di Sekolah Mulai Tahun 2020
Elemen Pentaksiran Bilik Darjah Bagi PT3
Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 5/2018 - Format Instrumen PT3 Tahun 2019
Panduan Pengurusan dan Pentadbiran PT3 Tahun 2019
Jadual Waktu PT3 Tahun 2019 - Calon Biasa
Jadual Waktu PT3 Tahun 2019 - Calon Berkeperluan Khas (A)
Jadual Waktu PT3 Tahun 2019 - Calon Berkeperluan Khas (B)


PERCUBAAN PT3 2018
B Melayu (Kelantan) - Soalan + Skema
B Inggeris (Kelantan) - Soalan + Skema
Matematik (Kelantan) - Soalan + Skema
Sains (Kelantan) - Soalan + Skema
Pendidikan Islam (Kelantan) - Soalan + Skema

SOALAN LATIHAN PERTENGAHAN TAHUN 2018 PT3
Matematik - Soalan + Skema
Sains - Soalan + Skema

PERCUBAAN PT3 2017
B Melayu (Kelantan) - Soalan + Skema
B Melayu (MRSM) - Soalan + Skema
B Melayu (Perlis) - Soalan + Skema
B Melayu (Terengganu) - Soalan + Skema

B Inggeris (Johor) - Soalan + Skema
B Inggeris (Kelantan) - Soalan + Skema
B Inggeris (P Pinang) - Soalan + Skema

Matematik (Kedah) - Soalan + Skema
Matematik (MRSM) - Soalan + Skema
Matematik (Melaka) - Soalan + Skema
Matematik (Pahang) - Soalan + Skema

Sains (Pahang) - Soalan + Skema
Sains (Kelantan) - Soalan + Skema
Sains (Perlis) - Soalan + Skema
Sains (Johor) - Soalan + Skema
Sains (Kedah) - Soalan + Skema
Sains (MRSM) - Soalan + Skema
Sains (Terengganu) - Soalan + Skema

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3)  2016

SOALAN PERCUBAAN PT3 2016
MPSM KELANTAN
Bahasa Melayu  -  Soalan + Skema
Bahasa Inggeris  -  Soalan + Skema
Sains   -  Soalan + Skema

SOALAN LATIHAN PT3 BK5 
NEGERI TERENGGANU
Bahasa Melayu  -  Soalan + Skema
Sains - Soalan + Skema
Matematik  -  Soalan + Skema
Pendidikan Islam  -  Soalan + Skema
Kemahiran Hidup KT    -  Soalan + Skema
Kemahiran Hidup ERT  -  Soalan + Skema
Kemahiran Hidup SPN  -  Soalan + Skema
Kemahiran Hidup PDG -  Soalan + Skema

MODUL G CAKNA PT3 JPN KELANTAN 2016

Bahasa Melayu Ting 1 Set 1 - Soalan + Skema
Bahasa Melayu Ting 1 Set 2 - Soalan + Skema
Bahasa Melayu Ting 2 Set 1 - Soalan + Skema
Bahasa Melayu Ting 2 Set 2 - Soalan + Skema
Bahasa Melayu Ting 3 Set 1 - Soalan + Skema
Bahasa Melayu Ting 3 Set 2 - Soalan + Skema
Bahasa Inggeris Ting 1 Set 1 - Soalan + Skema
Bahasa Inggeris Ting 1 Set 2 - Soalan + Skema
Bahasa Inggeris Ting 2 Set 1 - Soalan + Skema
Bahasa Inggeris Ting 2 Set 2 - Soalan + Skema
Bahasa Inggeris Ting 3 Set 1 - Soalan + Skema
Bahasa Inggeris Ting 3 Set 2 - Soalan + Skema
Matematik Ting 1 Set 1 - Soalan + Skema
Matematik Ting 1 Set 2 - Soalan + Skema
Matematik Ting 2 Set 1 - Soalan + Skema
Matematik Ting 2 Set 2 - Soalan + Skema
Matematik Ting 3 Set 1 - Soalan + Skema
Matematik Ting 3 Set 2 - Soalan + Skema
Sains Ting 1 Set 1 - Soalan + Skema
Sains Ting 1 Set 2 - Soalan + Skema
Sains Ting 2 Set 1 - Soalan + Skema
Sains Ting 2 Set 2 - Soalan + Skema
Sains Ting 3 Set 1 - Soalan + Skema
Sains Ting 3 Set 2 - Soalan + Skema
KHB ERT Ting 1 Set 1 - Soalan + Skema
KHB ERT Ting 1 Set 2 - Soalan + Skema
KHB ERT Ting 2 Set 1 - Soalan + Skema
KHB ERT Ting 2 Set 2 - Soalan + Skema
KHB ERT Ting 3 Set 1 - Soalan + Skema
KHB ERT Ting 3 Set 2 - Soalan + Skema
KHB KT Ting 1 Set 1 - Soalan + Skema
KHB KT Ting 1 Set 2 - Soalan + Skema
KHB KT Ting 2 Set 1 - Soalan + Skema
KHB KT Ting 2 Set 2 - Soalan + Skema
KHB KT Ting 3 Set 1 - Soalan + Skema
KHB KT Ting 3 Set 2 - Soalan + Skema
KHB PTN Ting 1 Set 1 - Soalan + Skema
KHB PTN Ting 1 Set 2 - Soalan + Skema
KHB PTN Ting 2 Set 1 - Soalan + Skema
KHB PTN Ting 2 Set 2 - Soalan + Skema
KHB PTN Ting 3 Set 1 - Soalan + Skema
KHB PTN Ting 3 Set 2 - Soalan + Skema
KHB PK Ting 1 Set 1 - Soalan + Skema
KHB PK Ting 1 Set 2 - Soalan + Skema
KHB PK Ting 2 Set 1 - Soalan + Skema
KHB PK Ting 2 Set 2 - Soalan + Skema
KHB PK Ting 3 Set 1 - Soalan + Skema
KHB PK Ting 3 Set 2 - Soalan + Skema

INSTRUMEN CONTOH PT3 TAHUN 2014
02     Bahasa Melayu (Ujian Bertulis) (KLIK)
12     Bahasa Inggeris (Ujian Bertulis) (KLIK)  
21     Sejarah  (KLIK)
23     Geografi  (KLIK)
31     Bahasa Arab (KLIK)
45     Pendidikan Islam  (KLIK)
50     Matematik  (KLIK)
55     Sains (KLIK)
76     KHB Teknikal
            Bahagian A (60 markah)
                   Halaman 1 ,  2 ,  3 ,  4 
            Bahagian B (40 markah) (KLIK)                          
77     KHB Ekonomi Rumah Tangga
            Bahagian A (60 markah)
                   Halaman 1 , 2 , 3 , 4
            Bahagian B (40 markah) (KLIK)   
78     KHB Pertanian
                   Halaman 1 , 2 , 3 , 4
            Bahagian B (40 markah) (KLIK)   
79     KHB Perdagangan dan Keusahawanan
                   Halaman 1 , 2 , 3 , 4
            Bahagian B (40 markah) (KLIK)


PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 2014

KOLEKSI SOALAN PERCUBAAN  PT3 2014 
Jabatan Pendidikan Kedah 
Bahasa Melayu + Skema
Bahasa Inggeris + Skema
Matematik + Skema
Sains + Skema
Kemahiran Hidup KMT + Skema
Kemahiran Hidup ERT + Skema

Maktab Rendah Sains MARA
Bahasa Melayu + Skema

Jabatan Pendidikan Terengganu
Bahasa Inggeris (Termasuk skema)
Sains  +  Skema

MODUL PENINGKATAN PRESTASI PT3 2014
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA
NEGERI KEDAH
(Semua subjek mengandungi skema)

Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Bahasa Arab
Bahasa Cina
Matematik
Sains
Geografi
Sejarah
Kemahiran Hidup Bersepadu (KT)
Kemahiran Hidup Bersepadu (ERT)
Kemahiran Hidup Bersepadu (SPN)
Kemahiran Hidup Bersepadu (PDG)


MODUL LATIHAN PT3
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK

Bahasa Melayu  
Latihan 1  +  Skema
Latihan 2  +  Skema
Latihan 3  +  Skema

Bahasa Inggeris  

Latihan 1  +  Skema
Latihan 2  +  Skema
Latihan 3  +  Skema 

Matematik  

Latihan 1  +  Skema
Latihan 2  +  Skema

Sains  

Latihan 1  +  Skema
Latihan 2  +  Skema

MODUL PEMBELAJARAN KENDIRI BAHASA MELAYU PT3 2015

Set 1  +  Jawapan
Set 2  +  Jawapan
Set 3  +  Jawapan

KOLEKSI SOALAN PERCUBAAN PT3 2015 (Termasuk Skema)

Kedah  Bahasa Melayu                          
Kedah  Bahasa Inggeris
Kedah  Sains                                         
Kedah  Matematik
Kedah  Pendidikan Islam                      
Kedah  Kemahiran Hidup KMT
Kelantan Bahasa Melayu (Skema)         
Kelantan  Bahasa Inggeris  (Skema)          
Kelantan  Sains  (Skema)

Kelantan  Pendidikan Islam  (Skema)    


KOLEKSI SOALAN PERCUBAAN/LATIHAN
BAHASA MELAYU PT3 2014

JPN Kedah  :    Bahasa Melayu + Skema
MRSM         :    Bahasa Melayu + Skema
Modul JPN Kedah :   Bahasa Melayu (Termasuk Skema)
Modul JPN Perak
Latihan 1  +  Skema
Latihan 2  +  Skema
Latihan 3  +  Skema

BAHAGIAN A :    (25 MARKAH) 
Soalan 1 :  Kesalahan Tatabahasa (8 markah)
Instrumen Contoh
Panduan Bahasa Istana
Latihan 1   +    Jawapan

Soalan 2 :  
Kesalahan Ejaan (3 markah)

Instrumen Contoh
15 kata majmuk yang telah mantap
Latihan Kesalahan Ejaan  +  Jawapan
Latihan 1   +    Jawapan


Soalan 3 : Kemahiran sintaksis (10 markah)
Menggabungkan ayat :  Instrumen Contoh
Mencerakinkan ayat   :  Instrumen Contoh
Ayat Aktif dan Ayat Pasif : Nota
Tukar ayat aktif kepada ayat pasif : Latihan

Soalan 4 : Kemahiran Peribahasa  (4 markah)
Instrumen Contoh

BAHAGIAN B : (30 MARKAH)

Soalan 5 :  Pemahaman Prosa  (10 markah)
Tingkatan 1: Antologi Kasut Kelopak Jantung
Prosa Tradisional
Prosa Moden
Drama


Tingkatan 2: Antologi Gema Sepi Gadis Genius

Prosa Tradisional
Prosa Moden
Drama


Tingkatan 3: Antologi Harga Sebuah Lukisan

Instrumen Contoh

Prosa Tradisional
Prosa Moden
Drama


Soalan 6 Pemahaman Puisi  (10 markah)
Tingkatan 1: Antologi Kasut Kelopak Jantung
Puisi Tradisional
Instrumen Contoh
Puisi Moden


Tingkatan 2: Antologi Gema Sepi Gadis Genius
Puisi Tradisional
Puisi Moden


Tingkatan 3: Antologi Harga Sebuah Lukisan

Puisi Tradisional
Puisi Moden


Soalan 7 : Kajian Novel   (10 markah)

Kajian Novel 
Tingkatan 1 : Bukan Duniaku
Tingkatan 2 : Lestari Bukit Menghijau
Instrumen Contoh + Panduan Menjawab
Tingkatan 3 : 6:20

BAHAGIAN C : (15 MARKAH)

Soalan 8 : Ulasan  (15 markah)
Instrumen Contoh dan Teknik Menjawab (Piramid Makanan)
Contoh Ulasan 1 : Mencegah Demam Denggi (Poster)
Contoh Ulasan 2 : Pembahagian Masa (Carta Pai)

BAHAGIAN D : (30 MARKAH)

Soalan 9 : Karangan Respons Terbuka (30 markah)
Instrumen Contoh Karangan
Karangan Contoh 1 : Memartabatkan bahasa kebangsaan
Karangan Contoh 2 : Kemalangan jalan raya 

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 

KOLEKSI SOALAN PERCUBAAN  PT3 2014 
Jabatan Pendidikan Kedah 
Bahasa Melayu + Skema
Bahasa Inggeris + Skema
Matematik + Skema
Sains + Skema
Kemahiran Hidup KMT + Skema
Kemahiran Hidup ERT + Skema

Maktab Rendah Sains MARA
Bahasa Melayu + Skema

Jabatan Pendidikan Terengganu
Bahasa Inggeris (Termasuk skema)
Sains  +  Skema

MODUL PENINGKATAN PRESTASI PT3 2014
MPSM KEDAH
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Bahasa Arab
Bahasa Cina
Matematik
Sains
Geografi
Sejarah
Kemahiran Hidup Bersepadu (KT)
Kemahiran Hidup Bersepadu (ERT)
Kemahiran Hidup Bersepadu (SPN)
Kemahiran Hidup Bersepadu (PDG)


MODUL LATIHAN PT3 2014
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK
Bahasa Melayu  
Latihan 1  +  Skema
Latihan 2  +  Skema
Latihan 3  +  Skema

Bahasa Inggeris  

Latihan 1  +  Skema
Latihan 2  +  Skema
Latihan 3  +  Skema 

Matematik  

Latihan 1  +  Skema
Latihan 2  +  Skema

Sains  

Latihan 1  +  Skema
Latihan 2  +  Skema