BAHASA MELAYU PT3


Sampel Soalan PT3 Bahasa Melayu

BAHAGIAN A :    (25 MARKAH) 
Soalan 1 :  (8 markah)
Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan tatabahasa.
Gariskan kesalahan tersebut dan tulis jawapannya pada ruangan
yang disediakan.

Soalan 2 :  (3 markah)

Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan ejaan.
Kenal pasti dan betulkan kesalahan tersebut.

Soalan 3 : (10 markah)
Kemahiran sintaksis

Soalan 4 : (4 markah)
Kemahiran Peribahasa

BAHAGIAN B : (30 MARKAH)
Soalan 5 :  (10 markah)
Pemahaman Prosa
Tingkatan 1: Antologi Kasut Kelopak Jantung
Prosa Tradisional
Prosa Moden
Drama

Tingkatan 2: Antologi Gema Sepi Gadis Genius
Prosa Tradisional
Prosa Moden
Drama

Tingkatan 3: Antologi Harga Sebuah Lukisan
Prosa Tradisional
Prosa Moden
Drama


Soalan 6 :  (10 markah)
Pemahaman Puisi
Tingkatan 1: Antologi Kasut Kelopak Jantung
Puisi Tradisional
Puisi Moden

Tingkatan 2: Antologi Gema Sepi Gadis Genius
Puisi Tradisional
Puisi Moden

Tingkatan 3: Antologi Harga Sebuah Lukisan
Puisi Tradisional
Puisi Moden


Soalan 7 : (10 markah)
Kajian Novel
Kajian Novel 
Tingkatan 1 : Bukan Duniaku
Tingkatan 2 : Lestari Bukit Menghijau
Tingkatan 3 : 6:20

BAHAGIAN C : (15 MARKAH)
Soalan 8 : (15 markah)
Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan
Panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan
Karangan Contoh 1 : Perpaduan kaum
Karangan Contoh 2 : Ciri-ciri pelajar cemerlang
Karangan Contoh 3 : Manfaat penjagaan kebersihan
Karangan Contoh 4 : Kepentingan sungai kepada manusia

BAHAGIAN D : (30 MARKAH)

Soalan 9 : (30 markah)
Karangan Respons Terbuka 

Panjangnya lebih daripada 180 patah perkataan
3 Soalan dikemukakan
Karangan Contoh 1 : Memartabatkan bahasa kebangsaan
Karangan Contoh 2 : Kemalangan jalan raya