BAHASA MELAYU PT3


Sampel Soalan PT3 Bahasa Melayu

BAHAGIAN A :    (25 MARKAH) 

Soalan 1 :  (8 markah)
Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan tatabahasa.
Gariskan kesalahan tersebut dan tulis jawapannya pada ruangan
yang disediakan.

Soalan 2 :  (3 markah)

Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan ejaan.
Kenal pasti dan betulkan kesalahan tersebut.
PANDUAN KESALAHAN EJAAN

Soalan 3 : (10 markah)
Kemahiran sintaksis

Soalan 4 : (4 markah)
Kemahiran Peribahasa

BAHAGIAN B : (30 MARKAH)

Soalan 5 :  (10 markah)
Pemahaman Prosa
Tingkatan 1: Antologi Kasut Kelopak Jantung
Prosa Tradisional
Prosa Moden
Drama

Tingkatan 2: Antologi Gema Sepi Gadis Genius
Prosa Tradisional
Prosa Moden
Drama

Tingkatan 3: Antologi Harga Sebuah Lukisan
Prosa Tradisional
Prosa Moden
Drama


Soalan 6 :  (10 markah)
Pemahaman Puisi
Tingkatan 1: Antologi Kasut Kelopak Jantung
Puisi Tradisional
Puisi Moden

Tingkatan 2: Antologi Gema Sepi Gadis Genius
Puisi Tradisional
Puisi Moden

Tingkatan 3: Antologi Harga Sebuah Lukisan
Puisi Tradisional
Puisi Moden


Soalan 7 : (10 markah)
Kajian Novel
Kajian Novel 
Tingkatan 1 : Bukan Duniaku
Tingkatan 2 : Lestari Bukit Menghijau
Tingkatan 3 : 6:20

BAHAGIAN C : (15 MARKAH)

Soalan 8 : (15 markah)
Ulasan
Panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan
Skrip Contoh  mengikut peringkat pemarkahan
Contoh Ulasan 1 : Piramid Makanan


BAHAGIAN D : (30 MARKAH)


Soalan 9 : (30 markah)
Karangan Respons Terbuka 

Panjangnya lebih daripada 180 patah perkataan
3 Soalan dikemukakan
Karangan Contoh 1 : Memartabatkan bahasa kebangsaan
Karangan Contoh 2 : Kemalangan jalan raya 


MAKLUMAT TERKINI PT3 TAHUN 2014

FORMAT PT3 TAHUN 2014 
i.     Format Instrumen Akademik (KLIK)
ii.    Format Instrumen KHB (KLIK)

APLIKASI PENTAKSIRAN TINGKATAN 3
Borang Pendaftaran Calon  (KLIK)                                            
Manual Pengguna untuk Setiausaha Peperiksaan  (KLIK)    

MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID 
i.    Panduan Penggunaan  (KLIK)
ii.   Modul Perekodan  (KLIK)

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID 


i.    Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid (PPPM)
ii.   Modul Offline PPPM (Sila Klik DI SINI)
         Tingkatan 3:
      Bahasa Melayu  
      Bahasa Inggeris
      Bahasa Arab
      Matematik
      Sains
      Pendidikan Islam
      Sejarah
      Geografi
      KHB: Kemahiran Teknikal
      KHB: Ekonomi Rumah Tangga
      KHB: Pertanian 

      Tingkatan 2:
      Bahasa Melayu
      Bahasa Inggeris
      Bahasa Arab
      Matematik
      Sains
      Pendidikan Islam
      Sejarah
      Geografi
      KHB: Kemahiran Teknikal
      KHB: Ekonomi Rumah Tangga
      KHB: Pertanian  

      Tingkatan 1:
      Bahasa Melayu
      Bahasa Inggeris
      Bahasa Arab
      Matematik
      Sains
      Pendidikan Islam
      Sejarah
      Geografi
      KHB: Kemahiran Teknikal
      KHB: Ekonomi Rumah Tangga
      KHB: Pertanian  

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

1.   Kenyataan Media YAB Menteri Pendidikan (Sila Klik DI SINI)
2.   Pekeliling PBS Bil. 1/2014 (Sila Klik DI SINI)
3.   Panduan Penjaminan Kualiti (Sila Klik DI SINI)
4.   Instrumen Penjaminan Kualiti (Sila Klik DI SINI)
5.   Overview Penambahbaikan PBS (Sila Klik DI SINI)
6.   Pembentangan Penambahbaikan PBS (Sila Klik DI SINI)
7.   Nota Penambahbaikan PBS (Sila Klik DI SINI)
8.   PT3 - FORMAT
9.   PT3 - PELAKSANAAN  
10. Jadual Penataran Penambahbaikan PBS (Sila Klik DI SINI)