BAHASA MELAYU SPM


SOALAN PERCUBAAN BM SPM2014
Sekolah Berasrama Penuh (SBP)
Bahasa Melayu 

Maktab Rendah Sains MARA  
Bahasa Melayu  Kertas 1 + Skema
Bahasa Melayu  Kertas 2  + Skema

Modul G Cakna JPN Kelantan
Bahasa Melayu Kertas 1
Bahasa Melayu Kertas 2
Skema K1K2

Jabatan Pendidikan Pahang
Bahasa Melayu Kertas 1 + Skema
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema

Jabatan Pendidikan Terengganu
Bahasa Melayu Kertas 1 
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema

Jabatan Pendidikan Kedah
Bahasa Melayu Kertas 1 + Skema
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema

Jabatan Pendidikan Pulau Pinang
Bahasa Melayu Kertas 1 + Skema
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema

Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan
Bahasa Melayu Kertas 1 + Skema
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema

Jabatan Pendidikan Sarawak
Zon B Kuching
Bahasa Melayu Kertas 1 + Skema
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema

Jabatan Pendidikan Sabah
Daerah Kota Belud 
Bahasa Melayu Kertas 1 + Skema
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema

Yayasan Islam Kelantan (YIK)
Bahasa Melayu  Kertas 1 dan 2 + Skema

MODUL PENINGKATAN PRESTASI SPM 2014
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA KEDAH
Bahasa Melayu

MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2014
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA PULAU PINANG
Bahasa Melayu Kertas 1
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema K1K2

******************************************
BAHASA MELAYU
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
KERTAS SATU

BAHAN SEMINAR BAHASA MELAYU SPM 2014
KERTAS SATU

KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN (BAHAGIAN A)
Kriteria Penskoran

RUMUS KAEDAH CSL2014

Karangan Contoh:
i.     Usaha memperoleh kecemerlangan dalam akademik
ii.    Faedah menggunakan laman sosial
iii.   Langkah bagi menceriakan kawasan sekolah
vi.   Cara untuk memartabatkan bahasa kebangsaan
v.    Ciri-ciri pengguna yang bijak

KARANGAN RESPONS TERBUKA BAHAGIAN B

DIMENSI DIRI 

Cadangan Isi
Karangan Contoh 1 : Cara saya menghargai jasa guru


DIMENSI KELUARGA

Cadangan Isi
Karangan Contoh 1 :


DIMENSI MASYARAKAT/NEGARA

Cadangan Isi
Karangan Contoh 1 :

MODUL G CAKNA JPN KELANTAN 
KERTAS 1
Set 1 + Set 2 + Set 3 + Set 4 + Set 5 + Set 6 + Set 7 + Set 8
Skema Pemarkahan

SOALAN PERCUBAAN BAHASA MELAYU SPM 2013
MRSM Kertas 1 (Skema)
SBP Kertas 1 (Skema)
PULAU PINANG Kertas 1 (Skema)
PERAK Kertas 1 (Skema)
TERENGGANU (K1K2Skema)
PAHANG (K1K2Skema)


************************************************************
BAHASA MELAYU
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
KERTAS DUA

BAHAN SEMINAR BAHASA MELAYU SPM 2014

SENARAI PERIBAHASA DALAM BUKU TEKS BM KAJIAN KOMSAS 

TINGKATAN 4: 
ANTOLOGI HARGA REMAJA
(EDISI KEMASKINI 2014)
Puisi Tradisional
Puisi Moden
Prosa Tradisional
Prosa Moden
Drama
Novel: Renyah


TINGKATAN 5: 

ANTOLOGI DIRGAHAYU BAHASAKU 
(EDISI KEMASKINI 2014)
Puisi Tradisional
Puisi Moden
Prosa Tradisional
Prosa Moden
Drama
Novel: Sutera Dalam Lukisan


ANALISIS KEKERAPAN 
DAN NOTA KOMSAS 
TUMPUAN SPM 2014
Soalan 2 (b) Cerpen dan Drama
Soalan 2 (c) Prosa Tradisional
Soalan 2 (d) Puisi Tradisional
Soalan 2 (d) Puisi Moden

LATIH TUBI SOALAN RUMUSAN DAN PEMAHAMAN 
N2005   N2006   N2007   N2008
J2009    N2009   J2010    N2010
J2011    N2011   J2012    N2012
J2013    N2013   J2014
(akan dimuat naik)

KOMPILASI SOALAN SPM 2005 - JUN 2014
SOALAN 3 : KEMAHIRAN BAHASA
Soalan 3 (a)  Latihan  
Soalan 3 (b)  Latihan  +  Jawapan
Soalan 3 (c)  Latihan  +  Kesalahan  +  Jawapan
Soalan 3 (d)  Latihan  +  Kesalahan  +  Jawapan
Soalan 3 (e)  Latihan  +  Jawapan

KOMPILASI SOALAN SPM 2005 - JUN 2014
SOALAN 4 : NOVEL
Soalan + Jawapan

BAHAN LATIH TUBI  
Soalan 1/2 (a) : Rumusan dan Pemahaman Petikan Umum
Soalan 2 (b) : Prosa Moden
Soalan 2 (c) : Prosa Tradisional
Soalan 2 (d) : Puisi

Soalan 3 : Tatabahasa
Sintaksis : Soalan 3(a)
Sintaksis : Soalan 3(b)
Morfologi : Soalan 3(c)
Morfologi : Soalan 3(d)
Peribahasa : Soalan 3(e)
(Jawapan : 3 (b), 3 (c), 3 (d), 3 (e)


KE ARAH BAHASA MELAYU YANG BERKESAN
Nota Tatabahasa 1
Nota Tatabahasa 2
Nota Tatabahasa 3
Panduan Kosa Kata 1


PANDUAN KESALAHAN EJAAN