BAHASA MELAYU SPM


Kaedah GATEH CSL 2016

KOMPILASI SOALAN SPM 2005 - JUN 2014
SOALAN 3 : KEMAHIRAN BAHASA
Soalan 3 (a)  Latihan  
Soalan 3 (b)  Latihan  +  Jawapan
Soalan 3 (c)  Latihan  +  Kesalahan  +  Jawapan
Soalan 3 (d)  Latihan  +  Kesalahan  +  Jawapan
Soalan 3 (e)  Latihan  +  Jawapan

KOLEKSI SOALAN SPM
SPM JUN 2016  Kertas 1    Kertas 2
SPM NOV 2015 Kertas 1
SPM Vokasional 2015
SPM JUN 2015
SPM NOV 2014
SPM JUN 2014
SPM NOV 2013
SPM JUN 2013
SPM NOV 2012
SPM JUN 2012
SPM NOV 2011


PANDUAN KOMSAS Tingkatan 4
Ulasan Novel Bimasakti Menari

Ulasan Novel Pantai Kasih

KUPASAN MUTU JAWAPAN BAHASA MELAYU SPM 2014
Kertas 1
Kertas 2

KOLEKSI SOALAN PERCUBAAN BAHASA MELAYU SPM 2015
Kelantan            Kertas 1   Kertas 2  +  (Skema)
Yayasan Islam Kelantan  Kertas 1 dan 2   (Skema)
SBP                    Bahasa Melayu
MRSM               Kertas 1 (Skema)  +   Kertas 2  (Skema)  
Kedah                Kertas 1 (Skema)  +   Kertas 2 (Skema)
Pulau Pinang     Kertas 1 (Skema)  +   Kertas 2 (Skema)
Selangor - SMK Shahbandaraya, Klang  Kertas 2  + Skema
Negeri Sembilan  Kertas 1   +  Kertas 2 (Skema)
Perlis                  Kertas 1 + Skema   Kertas 2  (Skema)
Perak                 Kertas 1 (Skema)     Kertas 2 (Skema)
Melaka               Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Pahang               Kertas 1 dan 2  (Skema K1) (Skema K2)

Soalan Bahasa Melayu SPM Vokasional 2015

KOLEKSI PERCUBAAN SPM 2015 (Termasuk Skema)
Kelantan  Bahasa Inggeris   Kertas 1   Kertas 2   
Kelantan  Matematik   Kertas 1    Kertas 2          
Kelantan  Sejarah  Kertas 1    Kertas 2   Kertas 3
Kelantan Pendidikan Islam   Kertas 1   Kertas 2
Kelantan  Kesusasteraan Melayu 
Kelantan Ekonomi Asas   Kertas 1    Kertas 2  
Kelantan Perdagangan     Kertas 1    Kertas 2
Kelantan Tasawwur Islam
Kelantan Geografi  Kertas 1    Kertas 2   Skema
Kelantan Prinsip Perakaunan
Kelantan Matematik Tambahan
SBP  Bahasa Inggeris
SBP  Sejarah                                              
SBP  Pendidikan Islam
SBP  Matematik                                         
SBP  Matematik Tambahan
SBP  Fizik                                                  
SBP  Kimia
SBP  Biologi                                               
SBP  Pendidikan Moral
Kedah Biologi Kertas 1 (Skema)
Kedah Biologi Kertas 2 (Skema)
Kedah Biologi Kertas 3 (Skema)

BAHAN KECEMERLANGAN SPM 2015 TERENGGANU (Termasuk Skema)
Bahasa Melayu              
Bahasa Inggeris                    
Sejarah
Pendidikan Islam           
Matematik                           
Sains
Geografi                         
Perdagangan                        
Pendidikan Seni Visual
Fizik                              
Math Tambahan                  
Prinsip Akaun
Biologi KI  K2

SOALAN ULANGKAJI PELBAGAI SUBJEK SPM 2015 www.afterschool.my
Soalan   +   Jawapan

Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2015 Bahasa Melayu SPM
(Dengan skema)
MRSM Kertas 1
MRSM Kertas 2

Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 dan 2
Sijil Pelajaran Malaysia Jun 2015

SOALAN PERCUBAAN BM SPM2014
Sekolah Berasrama Penuh (SBP)
Bahasa Melayu 

Maktab Rendah Sains MARA  
Bahasa Melayu  Kertas 1 + Skema
Bahasa Melayu  Kertas 2  + Skema

Modul G Cakna JPN Kelantan
Bahasa Melayu Kertas 1
Bahasa Melayu Kertas 2
Skema K1K2

Jabatan Pendidikan Pahang
Bahasa Melayu Kertas 1 + Skema
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema

Jabatan Pendidikan Terengganu
Bahasa Melayu Kertas 1 
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema

Jabatan Pendidikan Kedah
Bahasa Melayu Kertas 1 + Skema
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema

Jabatan Pendidikan Pulau Pinang
Bahasa Melayu Kertas 1 + Skema
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema

Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan
Bahasa Melayu Kertas 1 + Skema
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema

Jabatan Pendidikan Sarawak
Zon B Kuching
Bahasa Melayu Kertas 1 + Skema
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema

Jabatan Pendidikan Sabah
Daerah Kota Belud 
Bahasa Melayu Kertas 1 + Skema
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema

Yayasan Islam Kelantan (YIK)
Bahasa Melayu  Kertas 1 dan 2 + Skema

MODUL PENINGKATAN PRESTASI SPM 2014
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA KEDAH
Bahasa Melayu

MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2014
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA PULAU PINANG
Bahasa Melayu Kertas 1
Bahasa Melayu Kertas 2 + Skema K1K2

******************************************
BAHASA MELAYU
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
KERTAS SATU

BAHAN SEMINAR BAHASA MELAYU SPM 2014
KERTAS SATU

KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN (BAHAGIAN A)
Kriteria Penskoran

RUMUS KAEDAH CSL2014

Karangan Contoh:
i.     Usaha memperoleh kecemerlangan dalam akademik
ii.    Faedah menggunakan laman sosial
iii.   Langkah bagi menceriakan kawasan sekolah
vi.   Cara untuk memartabatkan bahasa kebangsaan
v.    Ciri-ciri pengguna yang bijak

KARANGAN RESPONS TERBUKA BAHAGIAN B

DIMENSI DIRI 

Cadangan Isi
Karangan Contoh 1 : Cara saya menghargai jasa guru


DIMENSI KELUARGA

Cadangan Isi
Karangan Contoh 1 :


DIMENSI MASYARAKAT/NEGARA

Cadangan Isi
Karangan Contoh 1 :

MODUL G CAKNA JPN KELANTAN 
KERTAS 1
Set 1 + Set 2 + Set 3 + Set 4 + Set 5 + Set 6 + Set 7 + Set 8
Skema Pemarkahan

SOALAN PERCUBAAN BAHASA MELAYU SPM 2013
MRSM Kertas 1 (Skema)
SBP Kertas 1 (Skema)
PULAU PINANG Kertas 1 (Skema)
PERAK Kertas 1 (Skema)
TERENGGANU (K1K2Skema)
PAHANG (K1K2Skema)


************************************************************
BAHASA MELAYU
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
KERTAS DUA

BAHAN SEMINAR BAHASA MELAYU SPM 2014

SENARAI PERIBAHASA DALAM BUKU TEKS BM KAJIAN KOMSAS 

TINGKATAN 4: 
ANTOLOGI HARGA REMAJA
(EDISI KEMASKINI 2014)
Puisi Tradisional
Puisi Moden
Prosa Tradisional
Prosa Moden
Drama
Novel: Renyah


TINGKATAN 5: 

ANTOLOGI DIRGAHAYU BAHASAKU 
(EDISI KEMASKINI 2014)
Puisi Tradisional
Puisi Moden
Prosa Tradisional
Prosa Moden
Drama
Novel: Sutera Dalam Lukisan


ANALISIS KEKERAPAN 
DAN NOTA KOMSAS 
TUMPUAN SPM 2014
Soalan 2 (b) Cerpen dan Drama
Soalan 2 (c) Prosa Tradisional
Soalan 2 (d) Puisi Tradisional
Soalan 2 (d) Puisi Moden

LATIH TUBI SOALAN RUMUSAN DAN PEMAHAMAN 
N2005   N2006   N2007   N2008
J2009    N2009   J2010    N2010
J2011    N2011   J2012    N2012
J2013    N2013   J2014
(akan dimuat naik)

KOMPILASI SOALAN SPM 2005 - JUN 2014
SOALAN 3 : KEMAHIRAN BAHASA
Soalan 3 (a)  Latihan  
Soalan 3 (b)  Latihan  +  Jawapan
Soalan 3 (c)  Latihan  +  Kesalahan  +  Jawapan
Soalan 3 (d)  Latihan  +  Kesalahan  +  Jawapan
Soalan 3 (e)  Latihan  +  Jawapan

KOMPILASI SOALAN SPM 2005 - JUN 2014
SOALAN 4 : NOVEL
Soalan + Jawapan

BAHAN LATIH TUBI  
Soalan 1/2 (a) : Rumusan dan Pemahaman Petikan Umum
Soalan 2 (b) : Prosa Moden
Soalan 2 (c) : Prosa Tradisional
Soalan 2 (d) : Puisi

Soalan 3 : Tatabahasa
Sintaksis : Soalan 3(a)
Sintaksis : Soalan 3(b)
Morfologi : Soalan 3(c)
Morfologi : Soalan 3(d)
Peribahasa : Soalan 3(e)
(Jawapan : 3 (b), 3 (c), 3 (d), 3 (e)


KE ARAH BAHASA MELAYU YANG BERKESAN
Nota Tatabahasa 1
Nota Tatabahasa 2
Nota Tatabahasa 3
Panduan Kosa Kata 1


PANDUAN KESALAHAN EJAAN