BAHASA MELAYU SPM KERTAS 1


KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN (BAHAGIAN A)

Kriteria Penskoran
Soalan Bahagian A SPM Nov 2012

Analisis Jawapan Berdasarkan Soalan Bahagian A SPM Nov 2012
Karangan Kategori Cemerlang (26 - 30)
Karangan Kategori Kepujian (20 - 25)
Karangan Kategori Memuaskan (15 - 19)
Karangan Kategori Kurang Memuaskan (10 - 14)


Aplikasi Kaedah CSL2014

Formula untuk kata kunci jenis langkah/usaha/cara
Aplikasi Kaedah CSL2014 
i. Langkah bagi menceriakan kawasan sekolah

KARANGAN RESPONS TERBUKA BAHAGIAN B

Dimensi Diri
Karangan Contoh 1 : Cara saya menghargai jasa guru


Dimensi Keluarga
Karangan Contoh 1 : Pembentukan keluarga bahagia


PROGRAM TINOK SAPA JELUAK
Pulau Pinang + Skema
Sekolah Berasrama Penuh
Terengganu + Skema
Kedah
Perlis
Perak + Skema
Selangor
Negeri Sembilan
Melaka
Kelantan
Pahang


MODUL LATIHTUBI KERTAS 1
Set 1 + Set 2 + Set 3 + Set 4 + Set 5 + Set 6 + Set 7 + Set 8
Skema Pemarkahan

SOALAN PERCUBAAN BAHASA MELAYU SPM 2013

MRSM Kertas 1 (Skema)
SBP Kertas 1 (Skema)
PULAU PINANG Kertas 1 (Skema)
PERAK Kertas 1 (Skema)
TERENGGANU (K1K2Skema)
PAHANG (K1K2Skema)