BAHASA MELAYU SPM KERTAS 1


MUAT TURUN BAHAN SEMINAR BAHASA MELAYU SPM 2014
KERTAS SATU
CIKGUSAZALI

KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN (BAHAGIAN A)
Kriteria Penskoran

RUMUS KAEDAH CSL2014


Karangan Contoh:
i.     Usaha memperoleh kecemerlangan dalam akademik
ii.    Faedah menggunakan laman sosial
iii.   Langkah bagi menceriakan kawasan sekolah
vi.   Cara untuk memartabatkan bahasa kebangsaan
v.    Ciri-ciri pengguna yang bijak

KARANGAN RESPONS TERBUKA BAHAGIAN B

DIMENSI DIRI 

Cadangan Isi
Karangan Contoh 1 : Cara saya menghargai jasa guru


DIMENSI KELUARGA

Cadangan Isi
Karangan Contoh 1 :


DIMENSI MASYARAKAT/NEGARA

Cadangan Isi
Karangan Contoh 1 :

PROGRAM TINOK SAPA JELUAK
Pulau Pinang + Skema
Sekolah Berasrama Penuh
Terengganu + Skema
Kedah
Perlis
Perak + Skema
Selangor
Negeri Sembilan
Melaka
Kelantan
Pahang


MODUL LATIHTUBI KERTAS 1
Set 1 + Set 2 + Set 3 + Set 4 + Set 5 + Set 6 + Set 7 + Set 8
Skema Pemarkahan

SOALAN PERCUBAAN BAHASA MELAYU SPM 2013

MRSM Kertas 1 (Skema)
SBP Kertas 1 (Skema)
PULAU PINANG Kertas 1 (Skema)
PERAK Kertas 1 (Skema)
TERENGGANU (K1K2Skema)
PAHANG (K1K2Skema)